CVAH zoekt regiomanager

De CVAH zoekt een parttime regiomanager (16 tot 20 uur) voor de regio Noord Holland Noord, Amsterdam, Hilversum en Utrecht.

 

FUNCTIEPROFIEL REGIOMANAGER

Plaats in de organisatie

De regiomanager valt rechtstreeks onder de secretaris en handelt in opdracht van het Centraal Bestuur (CB). De regiomanager krijgt opdrachten binnen een bepaald werkgebied toegewezen.

Doel van de functie

De afdelingen zodanig te ondersteunen, waardoor zij nog beter voor hun taken zijn toegerust. Zorg dragen voor goede kennisoverdracht naar bestuurders, leden en gemeenten en terugkoppelen naar het landelijk secretariaat.

Belangrijkste taken/verantwoordelijkheden

Regiomanager is werkzaam voor de afdelingen. Hij/zij fungeert als eerstelijnsadviseur/adviseuse voor problemen ten aanzien van diverse facetten van de ambulante handel. Het professionaliseren van de dienstverlening is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Het behartigen van belangen d.m.v. advies en ondersteuning aan de afdelingsbesturen.

Dit omvat o.a.:

  1. Het informeren over verenigingsbeleid, in te nemen standpunten bij lokale/regionale ontwikkelingen of beleidsvoornemens van overheidsinstanties.
  2. Ondersteunen van besturen bij besprekingen, uitdragen van verenigingsstandpunten en organiseren van uit te voeren werkzaamheden/taken.
  3. Regionale vergaderingen beleggen.
  4. Uitdragen van ontwikkelingen en standpunten van de vereniging naar gemeenten en afdelingsbesturen.
  5. Terugkoppelen aan de secretaris.

Vereiste vaardigheden

Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden voor het opstellen van notities, correspondentie, rapportages en verslagen. Bespreken van en overleggen met besturen of externe instanties over uiteenlopende onderwerpen. Overdragen en toelichten van informatie over problemen van afdelingen.  Eventueel deelname aan vergaderingen met verschillende partijen.

Vanwege de specifieke doelgroep is het noodzakelijk dat er veel begrip en inzicht aanwezig is over het functioneren van de individuele ambulant ondernemer en het collectief op een markt.

Moet zelfstandig kunnen werken en met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan. Tevens om kunnen gaan met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Overige opmerkingen

Bereid zijn om in de avonduren te werken.

Functioneringsniveau

Bij voorkeur HBO.

Informatie & reacties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de CVAH, mevr. M. Bleeker-Steenstra, tel. 06-2902 4298

Uw sollicitatiebrief voorzien van een cv kunt u mailen naar m.bleeker@cvah.nl of sturen naar CVAH, postbus 47, 3890 AA Zeewolde.