CVAH voert intensieve lobby voor de getroffen marktondernemers

De CVAH heeft, via directe communicatie richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een duidelijk signaal afgegeven waar wij ons grote ongenoegen uiten over het feit dat de getroffen marktondernemers zonder pardon aan hun lot worden overgelaten.

Daarbij zijn de volgende punten voorgelegd:

Waarom is er gekozen voor een scheiding tussen de food- en de non-food ondernemers, terwijl we toch allemaal in de buitenlucht staan, de veiligste plek om je boodschappen te halen? Het kabinet wil zo weinig mogelijk verkeersbewegingen en traffic. Juist daarom zou de non-food terug moeten keren op de markt en je de consument moeten adviseren om hun boodschappen op de markt halen. Wij zijn “De supermarkt in de buitenlucht”. In geen enkele supermarkt is zo veilig als bij ons op de markt.

We hadden gehoopt dat er met de geringe versoepeling voor de detailhandel – het click en collect systeem, – ook weer meer ruimte zou komen voor onze ondernemers. We hadden zelfs stille hoop dat onze non-food ondernemers weer terug mogen komen. Helaas. Er wordt nu zelfs gesteld dat er op de warenmarkt geen mogelijkheid is om het click en collect systeem te mogen invoeren. Niets is minder waar!

Afgelopen weken heeft de CVAH deze punten aangekaart bij de directeur van EZ en Ferdinand Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid. Ondertussen zijn wij ook in gesprek met zoveel mogelijk gemeenten om te pleiten voor versoepelingen van de maatregelen. Kortom we zijn druk bezig met het behartigen van uw belangen, steun ons hierbij!