CVAH Vakdagen: Uw mening telt!

Net als voorgaande jaren organiseert de CVAH een zestal vakdagen in september en oktober om met de collega’s van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Het bestuur van de vereniging hecht grote waarde aan de meningen van haar leden. Vorig jaar bleken de vakdagen van grote waarde en ook dit jaar rekent het bestuur weer op uw input. Zitten we als vereniging nog op de juiste koers, of moeten we op bepaalde punten bijsturen? Belangrijkste onderwerp zal ongetwijfeld de betekenis/toepassing zijn van het ‘schaarse beleid op ieders eigen bedrijf en op ieders eigen markt.’

Utopie

Hoe gaan we om met verschillende gemeentelijke visies op dit onderwerp? Met andere woorden, hoe bereiken we maximale harmonie? Wij denken dat het een utopie is om te verwachten dat alle (autonome) gemeenten klakkeloos het advies van de Tweede Kamer zullen overnemen. Ja, natuurlijk gaan we er alles aan doen om dit te bereiken, maar zekerheid bestaat niet in het leven.

Eendracht maakt macht

Houdt de website en social media in de gaten, zodra de definitieve data van de vakdagen bekend zijn zullen we deze hier meedelen. Wij hopen ook dit jaar weer te mogen rekenen op uw komst en uw ervaringen. Uiteindelijk zijn het de leden die de koers van de CVAH bepalen, daarom is uw mening van grote waarde voor de vereniging. En het is natuurlijk altijd zinvol om met collega’s van gedachten te wisselen over de kansen en bedreigingen waar onze branche mee te maken krijgt.

Turbulent

Het zijn turbulente tijden voor de ambulante handel. De krachten bundelen, met één stem naar buiten treden en de gelederen sluiten is nodig om onze gezamenlijke belangen te behartigen! Ik begroet u graag op een van de bijeenkomsten.

met vriendelijke groet,

Henk Achterhuis, voorzitter CVAH