CVAH uitgenodigd door ministerie van economische zaken omtrent schaarse vergunningen

Belangrijke ontwikkelingen omtrent het dossier ‘Schaarse vergunningen: Het ministerie van economische zaken heeft de CVAH gevraagd mee te denken over het antwoord dat staatssecretaris Mona Keijzer zal geven aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de in november breed aangenomen motie omtrent schaarse vergunningen. In deze motie vraagt de Tweede Kamer de regering om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten overleg te voeren over de aanpak van de genoemde problematiek en te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk sterk toeneemt.

CVAH voorzitter Henk Achterhuis: “Dat overleg heeft inmiddels plaats gehad en de ambtenaren van EZ schrijven nu het antwoord wat staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer zal geven. Dat de CVAH zo nauw betrokken wordt bij dit proces en mede het antwoord aan de Tweede Kamer zal bepalen, doet het vertrouwen groeien dat de overheid er alles aan gelegen is om tot een antwoord te komen in het belang van de ambulante handel. De CVAH zelf is druk doende met het vervaardigen van een document om goed onderbouwd duidelijk te maken dat de toekomst van de ambulante handel meer rechtszekerheid vereist dan nu het geval is. Hiervoor heeft de CVAH expertise ingehuurd bij de universiteit van Leiden om niets aan het toeval over te laten. Het gesprek op het ministerie zal in de komende weken plaats vinden. U begrijpt dat er spannende tijden aanbreken, we houden u op de hoogte over de voortgang!”