CVAH overhandigt onderzoeksrapport aan staatssecretaris Mona Keijzer

Komende zaterdag overhandigt CVAH voorzitter Henk Achterhuis het onderzoeksrapport ‘Schaarse vergunningen op de markt’ aan staatssecretaris Mona Keijzer. De CVAH heeft het rapport laten maken om de gevolgen van de Europese wetgeving omtrent schaarse vergunningen voor de ambulante handel in kaart te brengen. De overhandiging zal tussen 14.00 en 15.00 uur plaats vinden in restaurant de Mandemaaker in het centrum van Spakenburg.

De reden dat de CVAH met het rapport komt is om de toekomst van de ambulante handel veilig te stellen. De Tweede Kamer heeft in een motie van 27 november 2018 de regering verzocht om op korte termijn overleg te voeren met de VNG over de problematiek met betrekking tot kortlopende markt- en standplaatsvergunningen, die tot onzekerheid kunnen leiden en investeringen van marktkooplieden in nieuw materieel kunnen belemmeren. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om een aanpak die erop is gericht te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk toeneemt. Het resultaat van het onderzoek is onder andere het verschaffen van inzicht in de antwoorden op de onderzoeksvragen plus een advies over het wenselijke looptijd van vergunningen en het wenselijke overgangsregime.

Om niets aan het toeval over te laten heeft de CVAH voor het vervaardigen van dit rapport externe expertise ingehuurd. Het doel is om de besluitvormers een helder en concreet beeld te geven van de gevolgen van ‘schaarse vergunningen’ voor de ambulante handel en hen bewust te maken van de bezorgdheid die onder veel ondernemers leeft. De CVAH heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken om de belangen van de ambulante handel met betrekking tot het stelsel schaarse vergunningen onder de aandacht te brengen. Het gehele onderzoek is in opdracht van de CVAH onder verantwoordelijkheid van Henk Gianotten van Garma bv uitgevoerd.