veilig op de markt

CVAH-oproep: Help mee voor het actieprogramma tegen criminaliteit 2019-2020

Het samenwerkingsverband Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), een platform van overheid en bedrijfsleven voor de aanpak van criminaliteit tegen bedrijven, heeft een enquête uitgezet om veiligheidsthema’s te selecteren voor een nieuw actieprogramma tegen criminaliteit. Om criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven tegen te gaan wordt binnen NPC in een tweejarig actieprogramma samengewerkt aan preventie en repressie. Aan het eind van dit jaar wordt het nieuwe actieprogramma voor 2019 tot 2020 opgesteld. Brancheorganisaties en ondernemers kunnen door de enquête in te vullen meehelpen om daar een breed gedragen inhoud aan te geven.

Prioriteiten bepalen
Omdat aangiftecijfers lang niet alle criminaliteit tegen bedrijven weergeven, is het van belang om op andere wijze prioriteiten te bepalen. Daarom is er een enquête onder ondernemers. De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) roept alle ondernemers in de ambulante handel deel te nemen aan deze enquête. Klik hier om deel te nemen.
Hoe meer reacties daarop komen, hoe duidelijker het voor de ministeries van Justitie en van Economische Zaken, de politie en het Openbaar Ministerie wordt wat zij gericht moeten aanpakken.
De enquête is onderdeel van het programmatraject ‘Agenda van de toekomst’.

‘Agenda van de toekomst’
Het programmatraject ‘Agenda voor de toekomst’ is gestart om gezamenlijk de veiligheidsthema’s te selecteren. De gedachte hierachter is dat het beter is om focus aan te brengen op een aantal thema’s, om deze vervolgens goed gezamenlijk aan te pakken. Bovendien is draagvlak voor de deze veiligheidsthema’s bij alle deelnemende partijen van groot belang.
Het programmatraject past in de CVAH-campagne ‘Veilig op de markt’. Lees meer over deze campagne.