CVAH-afdeling Zeeland gestart

Per 1 januari 2019 zijn de  CVAH afdelingen Zuid-West Nederland en Zeeuws Vlaanderen samengevoegd tot de provinciale CVAH afdeling Zeeland. Deze week is er voor het eerst vergaderd en de samenstelling van het nieuwe bestuur bepaald. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Dhr. R.J. Hofs
Secretaris: Dhr. N. Kerkhof
Penningmeester: Dhr. A. Soeters
Adviseur: Dhr. W. Westveer
Bestuurslid: Dhr. H.G.M. de Bruyn
Bestuurslid: Dhr. M. Schutter