Code 95

Iedereen die beroepsmatig rijdt in het goederen- of personenvervoer, op basis van een C- of D-rijbewijs, moet een code 95 op het rijbewijs hebben staan om de vakbekwaamheid aan te tonen.

Er bereiken de CVAH geregeld vragen m.b.t. de code 95 en of deze ook van toepassing op voor het vervoer van en naar de markt.

Er is geen code 95 nodig bij vervoer van en naar de markt binnen een straal van 50 kilometer.

Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De ILT  Inspectie Leefomgeving en Transport  gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld: datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf chauffeur. Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.

Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50 km voertuigen besturen die:

1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;

2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;

3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;

4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.

5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.

U kunt hier meer te weten komen over de vrijstellingen voor code 95.