Oproep CVAH aan gemeenten: open de weekmarkten zo snel mogelijk!

De markten moet weer zo snel mogelijk open. Dat stelt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. De vereniging is van mening dat open markten de afgelopen weken overtuigend hebben aangetoond veilig en verantwoord te kunnen ondernemen binnen de gestelde veiligheidseisen van het RIVM. Gemeenten kunnen niet langer verkopen dat markten een risico vormen voor de gezondheid. Het tegendeel is zelfs het geval…

Bij het uitbreken van het COVID-19 virus begin maart gingen de Nederlandse markten voor korte tijd op slot. Al snel zagen de veel gemeenten in dat de markt een essentieel is voor de voedseldistributie en werd de markt – onder strenge voorwaarden – voor food-ondernemers al snel weer geopend.

Boodschappen halen veiliger in de open lucht

De afgelopen weken hebben de marktondernemers laten zien dat ze inventief en flexibel zijn en ze zich snel kunnen aanpassen aan de veiligheidseisen van ‘het nieuwe normaal’. De markt is nu de veiligste plek waar je je boodschappen kunt halen, vooral omdat de markt in de open lucht is. Ook heeft de CVAH een protocol uitgevaardigd waarin duidelijk omschreven staat hoe men veilig en verantwoordelijk kan markten.

Angst

Desondanks zijn er nog enkele gemeenten – met name in Zuid-Holland, Zeeland en Limburg – die markten nog steeds verbieden. Een verbod dat voornamelijk gestoeld lijkt op angst, terwijl de afgelopen periode toch duidelijk is aangetoond dat de markt een veilige plek is waar verantwoord wordt omgegaan met de veiligheidseisen van het RIVM. Het is niet voor niets dat in de rest van het land praktisch alle markten gewoon open zijn.

Wennen aan ‘het nieuwe normaal’

De CVAH doet daarom een oproep aan die gemeenten die nog steeds hun markt verbieden om zo snel mogelijk weer te open te gaan. Je kunt verboden niet oneindig blijven handhaven. Per slot van rekening moeten wij allemaal – vroeg of laat – leren omgaan met het ‘het nieuwe normaal’. En waar kan dat beter dan op de markt?

 

Protocol voor de markt

 

 

        PROTOCOL 1,5 METER ECONOMIE VOOR MARKTEN

 1. Afwisseling van food en non-food kramen: hierdoor wordt de drukte op de markt verspreid.
 2. Kies voor een ruimere opstelling van de markt zodat er meer ruimte ontstaat. Kramen zo ver mogelijk naar achteren en eventueel auto’s verplaatsen.
 3. Het liefst ruime looppaden zodat er ruimte is voor wachtende consumenten. Is dit niet mogelijk dan zigzag opstelling en één-richting routing op de markt.
 4. Eventueel de markt spreiden over meerdere pleinen of straten.
 5. Indien nodig, bij hele grote verkoopinrichtingen, inkrimping van het aantal meters per ondernemer.
 6. Geen proeverijen van versproducten en geen zitgelegenheden of statafels, dus alleen loketverkoop.
 7. Bij een inloopkraam de hoeveelheid klanten reguleren en een verplichte routing aangeven. Verstrek in dit geval ook handschoenen aan de consument voordat ze producten pakken.
 8. Geef de producten verpakt mee naar huis. (Ook gebakken vis enz.)
 9. Houdt de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.
 10. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
 11. Gebruik handschoenen bij versbereide producten.
 12. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pin voor betalingen en desinfecteer deze regelmatig.
 13. Markeer als marktondernemer met linten, pilonnen en krijt waar consumenten moeten wachten bij de kraam en zorg dat daarbij de 1,5 meter wordt gegarandeerd.

 

TIPS VOOR DE CONSUMENT 

 • Ben je verkouden of ziek, blijf dan thuis.
 • Kom alleen en doe gericht boodschappen. De markt is in tegenstelling tot vroeger geen uitje. Dat komt wel weer.
 • Neem afstand en houd afstand als er een rij wachtenden is. Attendeer ook andere mensen hier op.
 • Betaal zo veel mogelijk met de bankpas.
 • Als je met cash betaald maak dan geen contact met de handen van de ondernemer.
 • Neem je eigen boodschappentas mee
 • Was je handen voor je naar de markt vertrekt en was opnieuw als je weer thuiskomt.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en nies en hoest in je eigen elleboog.

 

 

 

Waarom de non-food collega’s weer terug zijn op de markt in Emmen

Eindelijk goed nieuws voor de non-food. Emmen opent weer volledig haar markten, dus ook voor de non-food. Martie Bleeker, die namens de CVAH een plan van aanpak opstelde en de onderhandelingen voerde, is erg blij met het behaalde resultaat.

Inventief en flexibel

“We voeren al wekenlang in het hele land overleg met gemeenten en proberen hen er van te overtuigen dat de meeste markten in Nederland heel goed in staat zijn om binnen de richtlijnen van het RIVM te opereren. De markten laten dit ook telkens weer zien. Marktondernemers hebben de afgelopen weken op een geweldige manier hun ondernemerschap, inventiviteit en flexibiliteit getoond en zich snel aangepast aan de veiligheidseisen die het RIVM stelt. Desondanks zijn nog steeds hier en daar markten gesloten, zoals in Rotterdam.”

Moed

“Kennelijk is er moed voor nodig om als gemeente de markten weer geheel te openen. Gemeenten blijven naar elkaar kijken, wat doet die? Wat gaan die doen? Je beschikt als onderhandelaar over sterke argumenten en aantoonbaar bewijsmateriaal dat markten absoluut veilig kunnen draaien, maar toch lukt het dan niet om bestuurders er toe te bewegen de markten weer te openen. Dat maakt het onderhandelen erg lastig. Je moet veel geduld hebben en er voor zorgen dat je in gesprek blijft. Dat is niet eenvoudig als je dagelijks hartverscheurende telefoontjes krijgt van marktondernemers bij wie het water tot aan de lippen staat.”

Doordacht

Maar in Emmen is het nu wel gelukt. Daar gaat de markt ook weer open voor de non-food. Het college houdt wel een stevige slag om de arm en behoudt het recht om de markt weer te sluiten wanneer blijkt dat er niet aan de strenge veiligheidsnormen wordt voldaan. Maar daar maakt Martie Bleeker zich geen zorgen over. “De ondernemers weten heel goed dat veiligheid boven alles gaat en je hebt te maken met professionele kooplieden. Wij hebben samen met de marktcommissie en de marktmeester een doordacht plan opgesteld waarmee we de discussie met de bestuurders zijn aangegaan. Het feit dat alles vooraf goed is doordacht en besproken met alle betrokken partijen, heeft hen uiteindelijk ook doen besluiten de markt weer in z’n geheel open te stellen.”

een markt zonder non-food is een halve markt

De non-food wordt gemist op de markt

“De non-food collega’s worden gemist, zowel door de consument als de food collega’s op de markt. Dat zij weer terugkeren is belangrijk voor de markt in zijn totaliteit en voor de toekomst van de warenmarkt. Als we geen kansen bieden voor de non-food ondernemers op korte termijn, dan zullen velen van hen deze tijd niet overleven en failliet gaan. Dit is ook voor elke markt een groot risico. Gelukkig heeft de gemeente Emmen een ruim opgezet marktterrein met verschillende mogelijkheden om te schuiven en ruimte te creëren. In deze tijden wordt alles wat altijd vast was nu vloeibaar.”

Heldere richtlijnen

“Vorige week vrijdag zijn de voorzitter van de marktcommissie, de marktmeester en ik op de markt in Emmen aan de slag geweest om te onderzoeken op welke manier we de markt weer compleet kunnen maken en tegelijk de regels van het RIVM handhaven. We hebben het volgende besproken en uitgewerkt:

 1. Afwisseling tussen food en non–food kramen: hierdoor wordt de drukte verspreid.
 2. Looppaden van plusminus 7,5 meter: kramen worden zoveel mogelijk naar achteren geplaatst zodat er ruimte voor de kramen is voor wachtende consumenten.
 3. Auto’s worden zo nodig verplaatst zodat de ruimte ontstaat van 7,5 meter.
 4. Alle ondernemers gesproken en weer gewezen op 1,5 meter: velen nog tips gegeven hoe het nog beter zou kunnen. Iedereen is positief en enthousiast.
 5. Met elkaar goed geïnventariseerd en getekend, de marktmeester kan dit toelichten op de plattegrond.
 6. De non-food ondernemers worden goed geïnformeerd wat er van ze verwacht wordt.
 7. Het kan alleen op de voorgestelde manier en anders geen plaats.
 8. Kleding kramen wordt geadviseerd een vastgestelde looproute te maken in de kraam.
 9. Duidelijk wordt met linten, lijnen, kratten en tafels de 1,5 meter aangegeven.
 10. Voor de foodkramen blijft het verbod op statafels en zitgelegenheden.
 11. Mocht er toch te veel publiek komen dan kunnen we altijd nog overwegen om de markttijden te verlengen met 1 uur voor een betere spreiding.
 12. Vooralsnog geen ruimte voor meelopers en standwerkers. Deze ruimte nog beschikbaar houden voor aanpassingen in de 1,5 meter zone. Dit zou wel na 2 weken kunnen worden geëvalueerd.
 13. De promotiecommissie gaat mooie banners maken op de afsluithekken met info voor de consument.

“Dit plan hebben we de wethouder voorgelegd met de volgende toelichting:

“U ziet we hebben hard gewerkt en van iedereen de volledige medewerking hebben gekregen. Wel zouden we graag van de gemeente wat extra handhavers willen om vooral de consument te wijzen op de 1,5 meter afstand en dat ze niet gezellig gaan kletsen in de wachtrijen voor de kramen en de looppaden vrij houden.”

“We hopen echt dat u samen met de burgemeester ons plan wilt bekijken en de mogelijkheid wilt creëren om de totale markt weer neer te zetten. Wij denken dat we namelijk nog heel lang met de beperkingen moeten leven en dat er na 28 april niet veel zal veranderen. We hebben het geluk dat we in het Noorden niet veel besmettingen hebben en er hier misschien sneller wat ruimere regels kunnen komen.”

“Ook vragen wij hetzelfde voor uw kleine markten in Emmer-Compascuum en Klazienaveen. De voorzitter van de marktcommissie en de marktmeester willen u graag ons verzoek mondeling toelichten. En desnoods wil ik dat ook nog doen vanuit het landelijk perspectief. Ook heb ik toegezegd om de marktmeesters aanstaande vrijdag te ondersteunen en te assisteren. Wij wensen u veel wijsheid in uw besluitvorming en hopen op een positief besluit voor de “Beste markt van Nederland in Emmen.”

“Het heeft de wethouder en de burgemeester uiteindelijk over de streep getrokken. Komende vrijdag zullen we in de praktijk onze woorden moeten waarmaken, maar dat gaat lukken, daar twijfel ik geen moment aan.”

Voorbeeld

“Ik hoop dat Emmen een voorbeeld zal zijn voor de rest van Nederland en dat er snel meer gemeenten volgen die de markt weer in z’n geheel gaan openen. Als CVAH doen wij daar alles aan. Wij hebben deze week een landelijk protocol voor de markt opgesteld zoals onze minister-president verlangt van alle sectoren. Deze hebben we alle burgemeesters en verantwoordelijke wethouders van Nederland toegestuurd. We blijven strijden voor de markt en voor onze non-food collega’s in het bijzonder. In Emmen is dat nu gelukt, één schaap is nu over de dam. Als we het spreekwoord mogen geloven, zal de rest snel volgen.”

Markt Emmen aanstaande vrijdag weer in z’n geheel open!

Komende vrijdag zal de markt in Emmen weer in z’n geheel open gaan. Dus ook de non-food ondernemers zijn weer welkom op de markt. Dit besluit is genomen door burgemeester Eric van Oosterhout en verantwoordelijk wethouder Guido Rink na overleg met Martie Bleeker van de CVAH. De bestuurders konden niet anders concluderen dat zowel de markt áls de bezoekers de afgelopen weken discipline hebben getoond en laten zien dat de Emmer markt heel goed binnen de strenge richtlijnen van het RIVM kan functioneren.

Marktmeester Marja Hemel v.d. Capelle is blij met het besluit van het college. “De markt van Emmen beschikt over veel ruimte en kan op een veilige manier de markt inrichten. We hebben hele brede looppaden gecreëerd van minimaal 7,5 meter, een vaste looprichting voor het publiek zodat ze niet alle kanten oplopen en alle kooplieden hebben de ruimte voor hun kraam of verkoopwagen duidelijk gemarkeerd. De ondernemers nemen allemaal hun verantwoordelijkheid en houden zich keurig aan de richtlijnen van de RIVM. Wij houden streng toezicht op het naleven van de veiligheidsnormen en zullen er voor zorgen dat er niet teveel publiek de markt op komt zodat iedereen ook goed in staat is om gepaste afstand van elkaar te houden.”

Paniekvoetbal

Ap Bos van de marktadviescommissie is ook erg blij met de uitkomst van het overleg van het college van B&W met Martie Bleeker van de CVAH. “Onze burgemeester toont hier denk ik de nuchtere Drentse aard. Direct na het uitbreken van het coronavirus was er veel paniekvoetbal en werden overal in het land de markten gesloten.”

Veilig en verantwoord

“Na de eerste schrik werden de markten weer geopend, maar mochten alleen de food-ondernemers naar de markt komen. We hebben de afgelopen weken laten zien dat we heel goed in staat zijn om op een veilige en verantwoorde manier de markt te draaien. We zijn nu wel toe aan de volgende stap, namelijk de markt weer in z’n geheel openen.”

Het nieuwe normaal

“We moeten allemaal wennen aan ‘het nieuwe normaal’ waar onze minister-president het over heeft. Maar daar moet je er wel een keer mee beginnen. De markt is er klaar voor, we hebben dat de afgelopen weken kunnen aantonen. Dus waarom zouden we de collega’s van de non-food nog langer van de markt weren? Daar is geen reden meer voor. We gaan nu markten volgens de regels van ‘het nieuwe normaal’. Je moet daar nu eenmaal een keer mee beginnen. Heel mooi dat wij hier in het nuchtere Drenthe dit als eerste gaan laten zien. Hopelijk hebben wij een voor de rest van Nederland een voorbeeldfunctie en zullen snel andere markten ons volgen.”

 

CVAH verzekeringsdienst komt met ruimere ondersteuning voor leden

Het coronavirus heeft een hele grote impact op uw bedrijf. Juist in deze tijd wil CVAH Verzekeringsdienst er voor haar relaties zijn. Specifiek voor onze leden hebben wij een ruimere ondersteuning kunnen regelen dan de generieke regeling van het Verbond van Verzekeraars. Let wel, deze geldende ondersteuning is tijdelijk en exclusief voor de CVAH-leden die bepaalde verzekeringen bij ons hebben afgesloten.

Verlenging betalingstermijn ziekteverzuimverzekering

We verlengen kosteloos de betalingstermijn van 30 dagen naar 90 dagen voor uw prolongatienota met als factuurdatum 1 mei 2020 en 1 juni 2020. Let op: dit geldt alleen voor de prolongatienota, niet voor uw naverrekeningsnota over 2019. De termijn wordt automatisch voor u aangepast; u hoeft hier zelf niets voor te doen.

Verlenging betalingstermijn zakelijke personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en verkoopwagens

We verlengen kosteloos de betalingstermijn van 30 dagen naar 60 dagen voor uw prolongatienota met als factuurdatum 1 mei 2020 en 1 juni 2020 van verzekeraar Allianz. De termijn wordt automatisch voor u aangepast; u hoeft hier zelf niets voor te doen.

Geen toeslag termijnbetaling ziekteverzuimverzekering tot 1 juli 2020

Betaalt u de premie nog niet per maand, kwartaal of halfjaar? Dan kunt u ervoor kiezen om uw polissen om te zetten naar maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling, zonder dat u hier de gebruikelijke toeslag voor betaalt tot 1 juli 2020. Wilt u gebruik maken van termijnbetaling? Neem dan contact met ons op, dan passen wij de termijn direct voor u aan.

Extra dekkingen voor bezorgen tot 1 juli 2020

De volgende risico’s zijn automatisch meeverzekerd:

 • Gaat u ambulante handelswaar bezorgen waar u dit voorheen niet deed? De werkgeversaansprakelijkheid bij het bezorgen hiervan is tot 1 juli 2020 meeverzekerd binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij verzekeraar Avéro.
 • Het risico van het bezorgen van ambulante handelswaar is tot 1 juli 2020 via verzekeraar Allianz verzekerd voor alle zakelijke personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en verkoopwagens van uw onderneming die gebruikt worden voor deze bezorging, door de eigen chauffeur/regelmatige bestuurder. Let op: dit geldt alleen voor reeds verzekerde genoemde zakelijke voertuigen, niet voor scooters en privévoertuigen van personeel of eigenaar. Daarnaast is dit bezorgrisico uitsluitend meeverzekerd voor uw eigen ambulante handelswaar en niet voor het bezorgen van goederen van derden.

Voor deze dekkingen hoeft u niets te doen, deze zijn tot 1 juli 2020 kosteloos en vervallen daarna automatisch. De komende periode overleggen wij met verzekeraars onder welke voorwaarden deze extra dekkingen door u verlengd kunnen worden.

In het geval u nu al weet dat u ook na 1 juli 2020 blijft bezorgen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via 010 – 288 44 11 of via info@cvahverzekeringsdienst.nl

Met vriendelijke groet,

CVAH Verzekeringsdienst