Ambulante handel vrijgesteld van woonadres-eis TOGS-regeling

De sector ambulante handel is vrijgesteld van de eis dat het woonadres gescheiden moet zijn van het vestigingsadres, aldus CVAH-voorzitter Henk Achterhuis. “De CVAH heeft dit zojuist bevestigd gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Een groot deel van de ambulante ondernemers kan nu opgelucht ademhalen, zij zijn nu verzekerd van financiële hulp.

“Goed dat we verenigd zijn”

We zijn blij dat we dit als CVAH voor onze leden hebben kunnen uitonderhandelen. Onze jarenlange intensieve contacten met het ministerie betalen zich nu uit. Door deze korte lijnen kunnen we het ministerie een goed beeld geven van de ambulante handel en hoe deze georganiseerd is. Op deze manier heeft de CVAH de TOGS-regeling voor praktisch iedere ambulante ondernemer bereikbaar en werkbaar gemaakt. Het is maar goed dat we verenigd zijn.”

“CVAH-leden hebben dit resultaat mogelijk gemaakt voor de gehele markt”

Het CVAH-bestuur blijft de vinger aan de pols houden bij alle regelingen en verdere ontwikkelingen. “We doen dit voor alle ondernemers wiens markten zijn afgelast, ondernemers die door deze omstandigheden een flink deel van hun omzet zien wegvallen en alle standwerkers die overal geweerd worden.” aldus de voorzitter.

TOZO & NOW

“Ik wil verder nogmaals benadrukken dat voor ambulante ondernemers zonder personeel de TOZO regeling bestaat. Meld je hiervoor aan! En voor ambulante ondernemers met personeel geldt: Verdiep je in de NOW-regeling!”

Eendracht maakt macht

“Als laatste wil ik erop wijzen dat onze lobby alleen maar mogelijk is omdat ongeveer de helft van alle ambulante ondernemers zich heeft verenigd in de CVAH. Dank daarvoor. Wij doen dit samen als vereniging en zonder de vereniging was dit resultaat nooit behaald. De CVAH-leden hebben dit resultaat mogelijk gemaakt voor de gehele markt, ook voor de niet-leden. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Want ook zij komen nu in aanmerking voor noodsteun dankzij het werk van de vereniging. Het is eigenlijk raar om als ondernemer te profiteren van het werk van de CVAH, terwijl ze ondertussen geen lid zijn…”

Tegemoetkoming: 2e uitbreiding voor extra SBI-codes

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen.

Het gaat om de volgende twee SBI-codes voor de ambulante handel:

47.81.1  Markthandel in aardappelen, groenten en fruit
47.81.9  Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS.

Voor meer informatie ga naar;
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-sbi-codes

of klik hier voor de uitleg op de site van de KVK.

Natuurlijk zijn hiermee nog niet alle branches geholpen en zijn we nog volop in gesprek over problemen als het vestigingsadres van ambulante ondernemingen. Maar de CVAH blijft volop strijden voor gerechtigheid en compensatie voor alle ambulante ondernemers!

Steunmaatregelen TOZO voor ZZP’ers, NOW voor werknemers

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om oplossingen in het leven te roepen voor gedupeerde marktondernemers. Het bestuur onderhoudt intensief contact met het ministerie van Economische Zaken en levert zoveel mogelijk gegevens aan zodat men op het ministerie een goed beeld krijgt van de ambulante handel en hoe deze georganiseerd is. De door de CVAH geïnitieerde onderzoeken van de afgelopen jaren blijken nu een belangrijke bron voor de ambtenaren op het ministerie van EZ en worden mede gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe steunmaatregelen.

Tozo, aanvulling inkomen tot bijstand

Vandaag zijn weer nieuwe steunmaatregelen bekend gemaakt. De meeste kleine marktondernemers kunnen gebruik maken van de Tozo. Dat is een variant van de bijstand. Vermogenstoets en partnerinkomen tellen niet. Bij geen of weinig inkomen wordt het inkomen van de ZZP’er aangevuld tot een minimum. Niet heel veel, maar voor gezinnen toch tot 1500 per maand. Togs kunnen worden gezien als een tegemoetkoming in de vaste lasten en Tozo voor inkomen ZZP’ers. Bovendien kun je via Tozo geld lenen. Dat kan ook via de BMKB garantstelling van de overheid. Deze is nu 90%. Onderaan dit bericht leest u meer specifieke informatie over de Tozo.

Loket NOW-regeling vandaag geopend

Voor mensen met personeel in dienst is de NOW belangrijk. Die neemt 90% van alle loonkosten over. Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen bij UWV. UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag.

Werkgelegenheid behouden in moeilijke tijden

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Uitbetaling binnen vier weken

UWV verwacht werkgevers die een complete aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen. ‘Vaak zal het zelfs sneller gaan’, aldus Paling. ‘Van belang is wel dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen.’ Om werkgevers daarbij te helpen is op de website van UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens.

Tienduizenden aanvragen per dag

UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag. Paling: ‘We zijn daar op voorbereid. Mocht de aanloop te groot worden, dan is er een soort wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij mensen gevraagd wordt het iets later nog eens te proberen. Sowieso is het natuurlijk prettig als de aanvragen een beetje gespreid binnenkomen. We hopen dat werkgevers, indien mogelijk, daar rekening mee willen houden. Niettemin, alles is in een recordtempo neergezet. Dus het is onvermijdelijk dat we nog tegen onvoorziene zaken en knelpunten aanlopen. Die proberen we dan zo snel mogelijk op te lossen, maar we vragen om begrip daarvoor.’

Tozo nader toegelicht

Het is nu voor ondernemers mogelijk om een aanvraag te doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Zelfstandig ondernemers die financiële problemen ondervinden als gevolg van COVID-19 kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze regeling.

De regeling biedt twee vormen van financiële steun. Enerzijds wordt een tijdelijke inkomensondersteuning geboden voor levensonderhoud in de vorm van een aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum (max. 3 maanden). Er wordt bij de toekenning geen vermogens- en partnertoets toegepast en u hoeft het uitgekeerde bedrag niet terug te betalen. Daarnaast wordt in geval van acute liquiditeitsproblemen de mogelijkheid geboden tot een aanvraag voor een rentedragende kapitaallening tot een maximum bedrag van € 10.517.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

u bent gevestigd zelfstandige, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

u voert uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;

u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder dat u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

u bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en u voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

u bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeenten. De aanvraag moet worden ingediend bij uw woongemeente, via de website van deze gemeente.

Een handige site om te kijken of u in aanmerking komt voor de regeling treft u hier aan. Let op, deze pagina kan niet worden geopend met Internet Explorer, gebruik daarvoor een andere browser!

De markt: onmisbare schakel voedselvoorziening bij een lockdown

Rotterdamse architecten van Shift Architecture Urbanism hebben een plan ontwikkeld die de voedselvoorziening moet garanderen tijdens een totale lockdown situatie. In dit plan staat de rol van de marktondernemer centraal. Zij zijn veel beter dan supermarkten in staat om op een veilige manier de bevolking te voorzien van voedsel. Want als mensen als gevolg van het besmettingsgevaar niet meer uit hun huizen mogen, zal de voedselvoorziening naar de mensen moeten komen. En wie kan dat beter dan de marktkoopman?

Hyper lokaal

In een zelf geïnitieerd onderzoek pleit het Rotterdamse bedrijf voor stedelijke micromarkten die op hyper lokale (zeer kleine) schaal opereren tijdens de corona lockdown. Zo kan vers voedsel op een veilige manier geleverd worden aan de inwoners van een stad. Hun hyper lokale karakter beperkt de hoeveelheid verkeersbewegingen en de lokaal aangeboden producten verminderen de druk op de supermarkten die moeite hebben om het besmettingsrisico te minimaliseren.

Op dit moment bestaat er wereldwijd de sterke consensus dat lockdowns hét antwoord zijn op verspreiding van het coronavirus. Een van de dilemma’s van een totale lockdown is hoe de distributie van vers voedsel en andere levensmiddelen met een minimum aan risico kan worden gegarandeerd.

Besmettingsrisico’s

“De momenten dat mensen het huis verlaten om voedsel te kopen, zijn de momenten met de grootste besmettingsrisico’s. die moet je dus zoveel mogelijk terugdringen” aldus Thijs van Bijsterveldt, een van de ontwerpers van het plan. “Hoe minder contactmomenten er zijn tussen mensen, hoe effectiever de strijd tegen het corona virus. Maar mensen moeten nu eenmaal eten dus is de aankoop van voedsel waarschijnlijk de zwakste schakel in de strijd tegen het virus.

“De regels voor social distancing zijn erg moeilijk te controleren en veel mensen raken dezelfde producten aan.”

Bij de verschillende shutdowns over de hele wereld blijven de supermarkten geopend, aangezien ze deel uitmaken van onze vitale infrastructuur voor voedseldistributie. Maar die zijn in de meeste gevallen niet geschikt om veilig je inkopen te doen. Alles staat daar veel te dicht op elkaar zodat het voor klanten ondoenlijk is om veilig afstand te houden van elkaar. Zelfs met beschermende maatregelen lijkt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om het risico van besmetting uit te sluiten. De regels voor social distancing zijn erg moeilijk te controleren en veel mensen raken dezelfde producten aan. Hierdoor komt de bestrijding van het virus verder onder druk komen te staan.”

“In plaats van dat je naar de markt gaat, komt de markt naar jouw buurt”

Het voorstel van Shift is om de vitale functie van de versmarkt volledig intact te houden om zo verspreiding van het virus te minimaliseren. Want boodschappen doen in de open lucht is verreweg het veiligst. “Hiervoor moeten de grote markten in een andere vorm, plaats en tijd doorgaan. Het vroegere concentratiemodel moet worden vervangen door een model van verspreiding, zowel in ruimte als in tijd. Dit wordt verwezenlijkt door de grote markten op te splitsen in zogenaamde micromarkten verspreid over de stad, die voor een langere tijd opengesteld zijn. In plaats van dat je naar de markt gaat, komt de markt naar jouw buurt. Deze hyper lokale markten zijn minimaal 5 dagen per week geopend in plaats van tweemaal per week, om de concentratie van mensen verder te verminderen.”

Opzet corona-veilige markt

De ruimtelijke opzet van de micromarkt bestaat uit een raster van 4×4 vierkanten, met langs drie zijdes marktkramen die elk een ander soort product verkopen, zoals fruit, groenten, zuivelproducten of vlees. Het grid wordt op de stoep getaped of geschilderd en met standaard dranghekken afgezet. De markt heeft één ingang en twee uitgangen. Om afstand te bewaren, kan elk vierkant van het grid slechts één persoon bevatten. Om beweging mogelijk te maken, is een maximum aantal van 6 personen toegelaten op het grid. De regels worden duidelijk gemaakt bij de ingang van de micromarkt, waar een wachtrij op de stoep is aangegeven. De kramen zullen voorverpakte voedselpakketten aanbieden in plaats van afzonderlijke producten, om de tijd die klanten op de markt doorbrengen te beperken én aanraking van het voedsel.

“Gemeenten hebben een coördinerende taak”

Hoe doen we dit snel, eenvoudig en overzichtelijk? Het opsplitsen en verspreiden van de markt is vrij eenvoudig in een korte tijd te realiseren. In tegenstelling tot de supermarkt bestaat de straatmarkt uit zeer flexibele en mobiele units. De meeste marktkooplieden zijn gewend om hun kramen elke dag te verplaatsen. Ook is de realisatie van de micromarkt eenvoudig en snel. Het heeft alleen standaardproducten nodig voor verkeer- en publiekscontrole die elke gemeente op voorraad heeft. Ten slotte moet de toewijzing van de verschillende kramen over specifieke plekken in de stad worden gecoördineerd door de gemeenten in samenwerking met de marktmeesters van de grote bestaande markten.

***

Shift architectureurbanism is een in Rotterdams ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. Het kantoor staat voor een proactieve benadering van relevante ruimtelijke vraagstukken die de hedendaagse omgeving bepalen. Naast hun bouwprojecten houdt het bureau zich bezig met research-by-design studies over thema’s als transport, infrastructuur, voedsel, sport en het publieke domein van een stad.

Ironisch
Het ironische aan dit artikel is dat dit bureau – wat hartstochtelijk pleit voor de inzet van de ambulante handel in deze coronatijd – uit Rotterdam komt. Uitgerekend een van de weinige gemeenten in Nederland die nog steeds weekmarkten verbiedt. Terwijl de afgelopen weken meermalen is aangetoond dat het halen van boodschappen in de open ruimte veiliger is dan in een supermarkt.
Het is dan ook te hopen dat burgemeester Aboutaleb dit artikel leest en zichzelf nog eens achter de oren krabt. Want met zijn onwrikbare en halsstarrige houding – met hem valt niet te praten over heropening van de Rotterdamse markten – schaadt hij niet alleen veel marktondernemers, maar laat hij zijn stadsgenoten onnodig risico lopen door hen te dwingen boodschappen te halen in een supermarkt. Dat siert deze bestuurder – die nota- bene ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – bepaald niet.

Gemeente Rotterdam stopt innen marktgeld

 

De gemeente Rotterdam is een van de weinige plaatsen in ons land die halsstarrig markten blijft verbieden. Waar in het grootste deel van het land de – vaak in paniek – gesloten markten weer open gaan, blijft Rotterdam achterwege. Schrale troost: Marktondernemers die normaal op de dinsdagmarkt rond het Brinkplein in Hoek van Holland staan, hoeven voorlopig geen marktgeld te betalen. Dat heeft wethouder Barbara Kathmann hen per brief laten weten. De maatregel geldt voor de hele gemeente Rotterdam.

Vanwege de corona-maatregelen worden er sinds 13 maart geen markten meer gehouden in de gemeente, vanaf die datum wordt ook geen marktgeld meer gerekend. Wie al vooruit heeft betaald, krijgt zijn of haar geld terug. Het verbod op markten in Rotterdam en Hoek van Holland geldt voorlopig tot en met 28 april. In de brief wijst de wethouder ondernemers die door het verbod op markten in de problemen komen op de steunregelingen van de overheid.