Grote opkomst eerste twee vakavonden

Bezoekers luisteren aandachtig naar de uitleg van secretaris Martie Bleeker in een bomvolle zaal in Nieuwerkerk a/d IJssel

De eerste week van de vakdagen zit er op en de opkomst in Akersloot en Nieuwerkerk a/d IJssel was groot. Voorzitter Henk Achterhuis opende de avond en vertelde zo’n opkomst in geen jaren te hebben meegemaakt.

Complex

Na de opening was het woord aan secretaris Martie Bleeker, zij hield de presentatie over schaarse vergunningen en ging uitgebreid in op de vele vragen vanuit de zaal. En er waren veel vragen, zoveel dat beide avonden langer duurden dan gepland. Het was echter nodig om het ingewikkelde onderwerp ‘schaarse vergunningen’ goed uitgelegd te krijgen. Als men het heeft over schaarse vergunningen praat men niet over wetgeving vanuit Den Haag, maar een dienstenrichtlijn vanuit Europa. En wat het helemaal ingewikkeld maakt is dat elke autonome gemeente deze dienstenrichtlijn op eigen wijze kan interpreteren, zodat de kans reëel is dat er een wirwar aan regels gaat ontstaan. De ene gemeente kan vergunningen afgeven voor vijf jaar, terwijl de naastliggende gemeente vergunningen kan verstrekken voor vijftien jaar. Wie exact wil weten wat schaarse vergunningen nu precies zijn wordt aangeraden om dit in alle rust na te lezen in het onderzoeksrapport ‘schaarse vergunningen op de markt‘, zie hieronder.

 

Uniformiteit

Wat de CVAH nastreeft is een zo groot mogelijke uniformiteit in regelgeving en een vergunningstermijn van vijftien jaar of meer. Want voor ondernemers is het ondoenlijk om te investeren in kwalitatief goed materieel als er geen redelijk terugverdientermijn is. In november houdt de VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten – een landelijke bijeenkomst voor gemeenten om schaarse vergunningen te bespreken. Volgens voorzitter Achterhuis is het essentieel wat hier zal worden afgesproken. “80% van de gemeenten zal het advies van de VNG opvolgen dus wat hier wordt afgesproken is van groot belang.” 

Doordacht

Wat tijdens de avonden opviel is dat veel ondernemers zich goed hadden voorbereid en met goed doordachte vragen en ideeën kwamen. Er werd uitgebreid ingegaan op de vraag wat ondernemers zelf kunnen doen om hun plek op de markt veilig te stellen. Want die mogelijkheden zijn er zeker. Bovendien moet men niet vergeten dat veel gemeenten hun markt koesteren, zeker de kleinere gemeenten. Want nu de detailhandel op veel plekken hun winkels sluiten is de markt voor veel gemeenten steeds meer een belangrijke plek waar inwoners hun wekelijkse boodschappen kunnen doen. En dat is cruciaal voor de leefbaarheid.

De Jonge Markt

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Joost Roede van het bureau Senseworld. Hij ging in op de vraag hoe de markt jong publiek aan zich kan binden en kwam met interessante ideeën en voorstellen. Voor een deel van de toehoorders was dit niets nieuws maar voor een groot deel van de toehoorders waren de tips interessant. De presentatie van Roede zal binnenkort op de CVAH website worden geplaatst zodat men zijn betoog in alle rust kan nalezen.

Volgend jaar weer

De voorzitter sloot de avond af met de belofte volgend jaar weer vakdagen te houden om dan met z’n allen te kijken wat er in een jaar tijd is gebeurd, in welke gemeenten de vergunningverlening goed verloopt en in welke gemeenten nog onrust en onduidelijkheid is.

Borrel

Nadien bleven de meesten bezoekers nog even naborrelen en was er tijd voor ontspanning. Een bevestiging van de goede sfeer die er op beide avonden was. De bijeenkomsten waren het bezoek zeker waard. Het is absoluut zinvol om als kooplieden eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen en buiten werktijd met elkaar van gedachten te wisselen over het vak van koopman en de markt. Hoe beter wij als beroepsgroep georganiseerd zijn, des te beter zijn wij in staat om onze gemeenschappelijke belangen te beschermen. In tijden als deze, waar de druk op ‘onze’ openbare ruimte groeiende is, is dit zeker nodig. 

 

Ook in Akersloot werd aandachtig geluisterd naar de presentatie over schaarse vergunningen.

 

 

 

Eén van de Vakdagen bezoeken? Dat kan!

We verdienen met z’n allen onze boterham op de markt. Het is dus voor ieder van ons van groot belang dat de markt in Nederland blijft bestaan.

Dat is vandaag de dag al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds meer belanghebbenden maken aanspraak op de openbare ruimte waar sinds jaar en dag de markt wordt gehouden. Door nieuwe wetgeving komt ons eeuwenoude recht om gebruik te maken van de openbare ruimte steeds meer in het gedrang. Hoe bieden wij die nieuwe bedreigingen het hoofd? Hoe laten wij als beroepsgroep onze stem horen en hoe verdedigen wij onze belangen?

De CVAH toert in oktober door het land om dit met jullie te bespreken. Luister naar wat collega’s te vertellen hebben en praat zelf mee over de toekomst van de markt. Want dit gaat ons allemaal aan. Schrijf je dus in op een van de zes bijeenkomsten en zorg dat je er bent. Want de markt, dat zijn wij! sfeer die de avond had. De bijeenkomst was het bezoek zeker waard. Vanavond start de tweede bijeenkomst in Nieuwerkerk aan de IJssel. Hiervoor hebben zich meer dan 100 kooplieden aangemeld. Hebt u zich nog niet aangemeld maar wilt u ook komen op een van de avonden? Meld u zich dan alsnog aan. 

Afdeling Amersfoort vergadert maandag 4 november

Betreft: Ledenvergadering afdeling Amersfoort

Let op Belangrijk!

Beste collega’s,

Binnenkort hebben wij een vergadering en komen er diverse ontwikkelingen over de markt op de Hof ter sprake.

Het gaat onder anderen over:

 1. Autoluw binnenstad
 2. Fiets parkeerkelder onder de hof en een langdurige verplaatsing hiervoor
 3. Terrassen beleid

Let op dit gaat over jouw standplaats

De toekomst van de Vrijdag- en Zaterdagmarkt, zorg dat je hierbij bent.

Datum: maandag 4 november 2019.

Aanvang: 20:00 uur.

Locatie: Restaurant Lim Asian Bistro: Spuistraat 69, 3752 AK Bunschoten-Spakenburg

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Schaarse vergunningen
 5. Ontwikkelingen markt Hof Amersfoort. Eventuele verplaatsingen voor parkeerkelder (fietsen)
 6. Voordracht nieuw bestuurslid
 7. Markten regio
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Amersfoort

Secretariaat: Dhr. J. van der Horst
Marsweg 20, 3893 GA  Zeewolde
tel. 06 46139300
e-mail: jerneyvanderhorst@hotmail.com

 

Grote opkomst vakdagen

De problematiek rondom de schaarse vergunningen zorgt voor veel roering onder marktkooplieden. Vanaf volgende week belegt de CVAH bijeenkomsten in het land waar het bestuur het onderzoeksrapport nader zal toelichten. Marktondernemers krijgen hier de gelegenheid om vragen te stellen en hun meningen/ideeën te uiten.

De belangstelling om mee te praten blijkt groot, inmiddels hebben meer dan 300 kooplieden zich aangemeld voor de bijeenkomsten. De avonden in Eindhoven en Nieuwerkerk aan de IJssel zitten nagenoeg vol maar aanmelden is nog steeds mogelijk.

Niet-leden ook van harte welkom

Het bestuur van de CVAH benadrukt dat ook niet-leden van harte welkom zijn om de vakavonden te bezoeken. Opgeven kan door op onderstaande foto te klikken, u wordt dan doorgelinkt naar de webpagina waar u zich kunt aanmelden. De toegang is gratis en u kunt meerdere personen meenemen.

programma

Voor alle avonden geldt dat de zaal open is vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en bestaat uit twee delen, het eerste deel gaat volledig over de schaarse vergunningen, het tweede deel over ‘De jonge Markt’, hierin staat de vraag centraal hoe we meer jonger collega’s kunnen aantrekken en jonger publiek naar de markt kunnen krijgen. De avonden sluiten om 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om informeel de avond voort te zetten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Ledenvergadering afdeling Ommelanden woensdag 30 oktober

Geachte Collega,

Het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden nodigt u uit voor de ledenvergadering, welke wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019.

Locatie: Hotel Van der Valk aan de Burgemeester Otmaweg 2-4, 9636 EM Zuidbroek.

Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

 1. opening
 2. Notulen vergadering d.d. 7 maart 2019
 3. Mededelingen /ingekomen stukken
 4. Financieel verslag
 5. Bespreking Congres 2020
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden,

M. Oldenburger, secretaris