Mondkapje verplicht op drukke markten in 010 en 020

Marktondernemers in Rotterdam en Amsterdam zullen er aan moeten geloven; burgemeesters Halsema en Aboutaleb willen op drukke plekken in de stad, dus ook de markt, mondkapjes verplicht stellen. Dat betekent dat de collega’s aldaar de hele dag met een mondkapje op moeten werken, ook in de hitte. Dat zal nog niet meevallen…

Het gaat vooralsnog experiment. In Amsterdam betreft het de Albert Cuypmarkt en de markt op het Plein 40-45, in Rotterdam de markten op de Binnenrotte, het Visserijplein  en het Afrikaanderplein. In verschillende veiligheidsregio’s worden de komende tijd maatregelen uitgeprobeerd om het gedrag van mensen te beïnvloeden, zodat het coronavirus beter kan worden ingedamd. Het verplicht dragen van mondkapjes op drukke plekken zou één van die maatregelen kunnen zijn. Gemeenten krijgen veel bevoegdheden om zelf maatregelen af te kondigen. Op deze manier willen de veiligheidsregio’s bij de bestrijding van het coronavirus ‘maatwerk’ kunnen leveren. Halsema en Aboutaleb gaan met deze bevoegdheden experimenten.

discutabel

De verplichting geldt voorlopig alleen voor drukke plekken in 010 en 020. Er komt dus geen landelijke mondkapjesplicht. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dat ook uit nieuw onderzoek niet is gebleken dat niet-medische mondkapjes effectief zijn in het terugdringen van het aantal besmettingen. De maatregel is dus op z’n minst discutabel.

Henk Achterhuis: Blijf streng toezien op de 1,5 meter maatregel

CVAH-voorzitter Henk Achterhuis zag de bui al hangen. “We zijn hier bepaald niet blij mee, zeker als je weet hoe hard de marktondernemers de afgelopen maanden hebben gewerkt aan een veilige marktomgeving. Alles is uit de kast getrokken om de markt zo veilig mogelijk te maken. De kooplieden valt niet te verwijten dat situaties soms onveilig zijn. Dit zijn de consequenties van bezoekers die zich niet aan de regels houden. En deze ondernemers zijn daarvan de dupe. Zij moeten straks in deze hitte deze hele dag met een mondkapje op werken. Ik hoop dat mensen de ernst hiervan inzien en zich gaan realiseren dat ze zich beter aan de regels moeten houden. Want de consequenties van onveilig gedrag leidt tot dit soort draconische maatregelen. Hopelijk zal het elders niet nodig zal zijn om een mondkapjesplicht in te voeren.”

Laat het niet zo ver komen

“Ik wil alle marktondernemers op het hart drukken om de voorzorgsmaatregelen die wij hebben ingesteld vooral na te leven. Blijf er streng op toezien dat het publiek anderhalve meter afstand van elkaar houdt! Want alleen dan voorkom je dat een burgemeester mondkapjes verplicht gaat stellen op jouw markt. Laat het niet zo ver komen en houdt de situatie op de markt veilig. Dan heeft een burgemeester geen reden om in te grijpen en kan hij jullie niet verplichten om de hele dag met een mondkapje op te werken. Wees dus streng op de naleving van de maatregelen. Niets is belangrijker dan onze gezondheid”, aldus de voorzitter van de branchevereniging voor marktondernemers.

 

De CVAH nieuwsbrief van juli is uit

 

Elke derde dinsdag van de maand brengt de CVAH een nieuwsbrief uit met nieuws en wetenswaardigheden over de Nederlandse markten. Wist u dat de nieuwsbrief wereldwijd door duizenden mensen wordt gelezen, tot in Amerika en Australië toe? Het is een ideale manier om op de hoogte te blijven van het belangrijkste nieuws en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de ambulante handel. Wilt deze nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunt u zich hier inschrijven. U ontvangt dan elke maand de nieuwsbrief in uw postbus. Hier kunt u de nieuwsbrief van juli lezen.

Steeds meer initiatieven om virtueel op de markt te kopen

De coronacrisis heeft tot veel ellende geleid, maar zorgt tegelijkertijd voor nieuwe initiatieven. Zo zijn Rotterdamse studenten een ‘virtuele markt’ in coronatijdperk gestart. Een concept wat inmiddels draait in Den Haag en nu ook in Rotterdam wordt opgestart. En de resultaten zijn voorzichtig positief te noemen…

De markten in de regio zijn weer allemaal open, maar niet iedereen durft uit angst voor het coronavirus zich weer tussen de kramen te bewegen. En dat is een probleem, zowel voor de klanten als de kooplieden. Een aantal Rotterdamse studenten heeft daarom een oplossing gevonden: een virtuele markt, waarbij je vanuit je luie stoel je boodschappen kan doen. “En dat tegen marktprijzen”, zegt een van de initiatiefnemers, Dolf Verheul. “Via de website kan je langs de visboer, de kaasboer en de groenteboer”, zo vertelt Verheul. “Je kan zelfs langs de drogist als je dat wilt.”

Bezorgen

Op de website kunnen alle spullen gekocht worden. De studenten verzamelen de spullen en brengen die bij de klant. “Natuurlijk zijn er bezorgkosten”, legt Verheul uit, “maar omdat het om marktspullen gaat, denk ik dat dit nog altijd goedkoper is dan de supermarkt.”

Den Haag: 600 klanten

De website draait al een tijdje in Den Haag en wordt langzaam aan bekend bij de consument. “In Den Haag hebben we al zo’n 600 klanten gehad. Daar zijn ze zo enthousiast, dat we het nu ook in onze thuisstad gaan uitproberen.” Ook de kooplieden zijn volgens Verheul enthousiast, omdat ook zij zien dat het aantal klanten nog steeds niet terug is op het niveau van voor de corona-uitbraak. En elk kanaal om extra te verkopen is welkom.

Zal dit straks de toekomst zijn?

Of het virtuele inkopen op de markt straks gemeengoed is, is een kwestie van afwachten. Feit is dat de markt zal moeten antwoorden op de initiatieven van de supermarkten, waar de consument ook online haar boodschappen kan doen die dan vervolgens thuis worden bezorgd. De site waar de consument terecht kan voor haar marktinkopen ziet er overzichtelijk en klantvriendelijk uit, maar is altijd voor verbetering vatbaar. Enfin, oordeel zelf. De virtuele Haagse markt kunt u hier vinden, de Rotterdamse markt is nog in aanbouw maar alvast te zien onder deze knop.

 

Protocol om markten klaar te maken voor de 1,5 meter economie na de versoepeling van maatregelen na 1 juli

Aan alle ondernemers op de warenmarkten in de diverse gemeentes en alle overheden in Nederland

Geachte ondernemer,

Gezien de mededelingen van de Nederlandse overheid inzake het COVID-19 virus en onze bewegingsvrijheden moeten we er rekening mee houden dat nog voor lange tijd de 1,5 meter afstand bewaard moet worden. Daarom komen wij als CVAH met een Protocol om dit op warenmarkten te realiseren en de warenmarkt zo veel mogelijk “Covid-19” klaar te maken.

Gelukkig kunnen de meeste marktondernemers hun onderneming weer voortzetten. Neemt niet weg dat er in verschillende gemeenten nog lang niet alles genormaliseerd is en er nog verregaande beperkingen voor ondernemers zijn. Hopelijk komen deze gemeenten ook zo snel mogelijk met verlichting van de beperkingen want de ondernemers zijn volledig afhankelijk van de warenmarkten.

Gelukkig staan op de meeste markten ook de non–food ondernemers weer. De afwisseling van food en non-food kan bewerkstelligen dat er een betere spreiding van publiek ontstaat. Als markt is het ook belangrijk om afwisseling te hebben in het aanbod.

Gezondheid en veiligheid van en voor iedereen blijft voorop staan. Markten in Nederland hebben een belangrijke rol in de voedselketen en daarom is het van belang dat de consumenten hun boodschappen op de weekmarkten in Nederland kunnen blijven doen. We zien een tendens dat de consumenten voor lokale ondernemers en de markten kiezen boven de supermarkten, waar het passen en meten blijft. Als markten kunnen wij hier snel en goed op inspelen.

Ondanks het feit dat een markt in de buitenlucht als inkoopkanaal beter is dan een supermarkt, zijn er wel een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid van marktondernemers, personeel en consumenten te garanderen.

Als CVAH raden wij dan ook het volgende protocol aan:

 1. Afwisseling van food en non-food kramen: hierdoor wordt de drukte op de markt verspreid.
 2. Kies voor een ruimere opstelling van de markt zodat er meer ruimte ontstaat. Kramen zo ver mogelijk naar achteren en eventueel auto’s verplaatsen.
 3. Het liefst ruime looppaden zodat er ruimte is voor wachtende consumenten. Is dit niet mogelijk dan zigzag opstelling en eenrichting routing op de markt.
 4. Eventueel de markt spreiden over meerdere pleinen of straten.
 5. Indien nodig, bij hele grote verkoopinrichtingen, inkrimping van het aantal meters per ondernemer.
 6. Voorzichtig met proeverijen van versproducten, let op goede hygiëne.
 7. Daar waar mogelijk een beperkte zitgelegenheid, geen statafels. (Horeca mag ook alleen consumeren op een zitgelegenheid). Dit kan niet ten koste gaan van de veiligheid.
 8. Bij een inloopkraam de hoeveelheid klanten reguleren en een verplichte routing aangeven. Verstrek in dit geval ook handschoenen aan de consument voordat ze producten pakken.
 9. Geef de producten verpakt mee naar huis.
 10. Houdt de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.
 11. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
 12. Gebruik handschoenen bij vers bereide producten.
 13. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pin voor betalingen en desinfecteer deze regelmatig.
 14. Markeer als marktondernemer met linten, pilonnen en krijt waar consumenten moeten wachten bij de kraam en zorg dat daarbij de 1,5 meter wordt gegarandeerd.

Als CVAH denken wij dat als marktondernemers deze regels in acht nemen, wij de markten gezond kunnen openhouden. Zo kunnen wij de consument blijven voorzien van onze diversiteit in producten met de focus op verse en gezonde producten aangeboden in de buitenlucht.

Met vriendelijke groet,

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester

Webinar gemist?

Afgelopen dinsdag 30 juni vond het webinar Schaarse Vergunningen plaats. Marktkooplieden en gemeentes uit het hele land, konden digitaal aanschuiven bij Martie Bleeker, landelijk secretaris van de CVAH en Aygül Sen, jurist van de CVAH.

In de studio van OnlineSeminar in Amsterdam presenteerden Martie en Aygül de laatste stand van zaken rondom dit belangrijke onderwerp. Kijkers konden via de chat vragen stellen en kregen direct antwoord.

Bijna honderd deelnemers hadden zich vooraf aangemeld. Zoals dat vaker gaat in de waan van de dag, kon niet iedereen op het moment zelf aanschuiven. Gelukkig was dat geen probleem. Iedereen krijgt namelijk een link om het webinar (nog een keer) terug te kijken. Ook kan iedereen dan nog vragen stellen. Die vragen komen bij de CVAH terecht en worden daarna zo snel mogelijk beantwoord.

Op de vraag of men nog een keer mee zou doen aan een webinar over dit of een ander thema, antwoordde iedereen volmondig JA. Kijkers vonden het een prettige en laagdrempelige manier om de laatste informatie tot zich te nemen. Word vervolgd!

Kon u er niet bij zijn? Geen enkel probleem, u kunt het webinar hier terugkijken. Dat geldt ook voor iedereen die zich nog niet vooraf had aangemeld. U kunt zich dan registeren en krijgt toegang tot het webinar.

Heeft u nu al vragen over het thema schaarse vergunningen? Neem dan contact met ons op via: cvah@cvah.nl of via 036 540 9945.