Grote opkomst vakdagen

De problematiek rondom de schaarse vergunningen zorgt voor veel roering onder marktkooplieden. Vanaf volgende week belegt de CVAH bijeenkomsten in het land waar het bestuur het onderzoeksrapport nader zal toelichten. Marktondernemers krijgen hier de gelegenheid om vragen te stellen en hun meningen/ideeën te uiten.

De belangstelling om mee te praten blijkt groot, inmiddels hebben meer dan 300 kooplieden zich aangemeld voor de bijeenkomsten. De avonden in Eindhoven en Nieuwerkerk aan de IJssel zitten nagenoeg vol maar aanmelden is nog steeds mogelijk.

Niet-leden ook van harte welkom

Het bestuur van de CVAH benadrukt dat ook niet-leden van harte welkom zijn om de vakavonden te bezoeken. Opgeven kan door op onderstaande foto te klikken, u wordt dan doorgelinkt naar de webpagina waar u zich kunt aanmelden. De toegang is gratis en u kunt meerdere personen meenemen.

programma

Voor alle avonden geldt dat de zaal open is vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en bestaat uit twee delen, het eerste deel gaat volledig over de schaarse vergunningen, het tweede deel over ‘De jonge Markt’, hierin staat de vraag centraal hoe we meer jonger collega’s kunnen aantrekken en jonger publiek naar de markt kunnen krijgen. De avonden sluiten om 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om informeel de avond voort te zetten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Ledenvergadering afdeling Ommelanden woensdag 30 oktober

Geachte Collega,

Het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden nodigt u uit voor de ledenvergadering, welke wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019.

Locatie: Hotel Van der Valk aan de Burgemeester Otmaweg 2-4, 9636 EM Zuidbroek.

Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

 1. opening
 2. Notulen vergadering d.d. 7 maart 2019
 3. Mededelingen /ingekomen stukken
 4. Financieel verslag
 5. Bespreking Congres 2020
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden,

M. Oldenburger, secretaris

 

 

Nationale haringtest: haring op de markt smaakt geweldig!


de beste Haringbereiders van Nederland bij elkaar!

De drukbezochte visbeurs in Spakenburg kende een zinderend einde; de beurs werd namelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de Nationale Haringtest 2019. Deze haringtest ‘nieuwe stijl’ werd dit jaar voor de tweede keer gehouden en kent niet 1, maar 12 winnaars. Per provincie wordt er namelijk een winnaar uitgeroepen. Onder de 12 winnaars zitten dit jaar maar liefst 5 winnaars met een mobiele viskraam. Een mooie dag voor de ambulante vishandel, want eens te meer blijkt dat je voor een super-lekkere haring gewoon op de markt moet zijn. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Mobiel Centre bezocht de finalisten op locatie en nam 40 smaaktesten af bij klanten en toevallige passanten.

Hoge score

Gemiddeld scoorden de finalisten een prachtige 9,1 als rapportcijfer. Hierdoor blijkt eens temeer dat de Nederlandse consument het ambacht van de visspecialist hoog waardeert. De twaalf provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 ontvingen tijdens de Visbeurs in Spakenburg hun awards uit handen van Agnes Leewis (directeur Nederlands Visbureau), Hidde van Kersen (directeur MSC), Henk Achterhuis (voorzitter CVAH) en Karel van den Heuvel (voorzitter VNV).

De vijf (ambulante) winnende haringspecialisten zijn:

 • Bootsman de Volendammer (Flevoland)
 • Vismakelaar Poseidon (Groningen)
 • Vishandel Molenaar & Zn (Limburg)
 • Gerina’s Vishandel (Overijssel)
 • Vishandel Kasper Kremer (Friesland)

Namens de CVAH en haar leden van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Het bereiden van een smakelijke haring is en blijft een ambachtelijke kunst. Om dan als vakman/vrouw gekozen te worden als beste van de provincie, uit een veld met vele deelnemers, verdient diep respect.

Meer nieuws en fotomateriaal van de nationale haringtest kunt u vinden in de komende Koopman van november.

Rapport ‘Schaarse Vergunningen op de Markt’ hier te lezen

Rapport ‘Schaarse Vergunningen op de Markt’

Afgelopen zaterdag overhandigde CVAH voorzitter Henk Achterhuis het rapport ‘Schaarse Vergunningen op de Markt’ aan staatssecretaris Mona Keijzer. De vereniging heeft het rapport laten maken om de gevolgen van de Europese wetgeving omtrent schaarse vergunningen voor de ambulante handel in kaart te brengen. Die wetgeving verplicht gemeenten om een bepaalde duur te stellen aan vergunningen die worden verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tien of vijftien jaar zijn, maar ook twee. Dit zorgt voor onzekerheid en kan ten koste gaan van de continuïteit van professionele markthandelaren die vaak al generaties lang op de markt staan. Want welke ondernemer durft nog te investeren in zijn onderneming als hij niet de garantie heeft dat hij over twee jaar nog een verkoopplek heeft? De CVAH wil met het rapport aandacht vragen voor de ernstige gevolgen van deze wetgeving. Want anders kun je over een paar jaar nergens meer een harinkje happen, een pondje kaas kopen of een bosje bloemen meenemen onderweg naar huis.

Het rapport is voor iedereen in te zien. Klik op de foto of hier om het te downloaden.

Antwoord van de staatssecretaris

Inmiddels is het antwoord van de staatssecretaris op de  motie van de kamerleden Stoffer en Wörsdörfer van 27 november 2018, waarin beide politici hun zorg uitspreken over het lot van mkb’ers in de ambulante handel die plotseling in onzekerheid zijn gekomen over de looptijd van de marktstandplaatsvergunning ook bekend. Haar antwoord kunt u hier lezen.

Rapport schaarse vergunningen nader toegelicht in het programma ‘Een Vandaag’

Afgelopen zaterdag heeft voorzitter Henk Achterhuis het rapport schaarse vergunningen overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer. Het nieuwsprogramma Een Vandaag was er bij om dit voor de ambulante handel belangrijke moment vast te leggen. U kunt deze uitzending terug zien door hier te klikken.