Geslaagde ‘De Markt van Morgen’ inspiratiebijeenkomst 2019

Bestuurders en marktmanagers van de bij De Markt van Morgen aangesloten lokale marktstichtingen, leden van de gebruikersraad van de stichting De Markt van Morgen en ook belangstellenden die meer willen weten over verzelfstandiging van hun markt namen begin april deel aan een succesvolle ‘De Markt van Morgen’ Inspiratiebijeenkomst.

Henk Achterhuis nam de aanwezigen inhoudelijk mee in de wereld van ‘De Markt van Morgen’.

Henk Achterhuis nam de aanwezigen inhoudelijk mee in de wereld van ‘De Markt van Morgen’. De mensen van de Marktonline deelden alles over effectieve marketing en promotie van je warenmarkt. Het geheel werd afgesloten met een boeiende presentatie van de succesvolle marktmanager Ben Berg.
Al met al een bijeenkomst met weer genoeg inspiratie voor een professioneel aangestuurde markt, meer omzet en meer plezier in je werk.

Een boeiende presentatie van de succesvolle marktmanager Ben Berg.

De bijeenkomst vond plaats tijdens VIP 2019 in Houten.

CVAH start grootschalig onderzoek

CVAH start onderzoek naar de gevolgen van het Europese besluit over schaarse vergunningen.

De CVAH houdt een enquête onder haar leden om een goed beeld te krijgen hoe zij de gevolgen van de wetgeving rondom ‘schaarse vergunningen’ ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gestuurd naar de Tweede Kamer en staatssecretaris Keijzer zodat politiek Den Haag en goed beeld krijgt van de praktische problemen waar de ambulante sector tegen aan loopt als gevolg van het besluit omtrent ‘schaarse vergunningen’.

Dagelijks bellen verontruste ondernemers naar het hoofdkantoor en ook veel gemeenten hebben nog geen helder beeld van de gevolgen van deze wetgeving. Heldere regelgeving is daarom van groot belang voor de sector. Met dit onderzoek wil de CVAH er voor zorgen dat de politieke besluitvormers een helder en concreet beeld krijgen van de gevolgen van ‘schaarse vergunningen’ voor de ambulante handel en de bezorgdheid die onder veel ondernemers leeft, zodat dit zal leiden tot een overwogen en evenwichtige wetgeving waarin de bedrijfsbelangen van ambulante ondernemers goed zijn beschermd.

De tekst van de enquête kunt u hieronder lezen:

“Zoals u weet mogen gemeenten niet langer “schaarse vergunningen” voor onbepaalde tijd verlenen aan ambulante ondernemers. Sinds de uitspraak van het Europees Hof d.d. 2016, moeten vergunningen voortaan voor een bepaalde tijd worden verleend. Dat kan voor een of twee jaar zijn, maar ook voor tien of twintig jaar. Bij het verdelen van schaarse vergunningen moet een gemeente tijdig en duidelijk informatie verstrekken aan de potentiële gegadigden. De gemeente moet bovendien volstrekt transparant zijn over de wijze van verdeling van de vergunningen en voor iedereen gelijke kansen bieden.

De Tweede Kamer en staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen weten wat de gevolgen zijn van “schaarse vergunningen” voor de ambulante handel. De CVAH laat om die reden een onderzoek uitvoeren. Wij willen vooral weten of u bekend bent met “schaarse vergunningen” en of uw gemeente al bezig is met het invoeren van “schaarse vergunningen”.  Wat is uw mening over schaarse vergunningen en wat verwacht u zullen de gevolgen zijn voor u en uw bedrijf. Als CVAH kunnen wij met uw antwoorden aantonen wat de gevolgen zijn van schaarse vergunningen voor de ambulante handel.

Het gehele onderzoek wordt in opdracht van de CVAH uitgevoerd door Henk Gianotten en Marktonderzoekbureau DESAN. Als onderdeel van het onderzoek houden wij ook via internet een enquête onder circa 1.500 leden. Van deze leden geven wij naam en e-mailadres door aan DESAN. Het onderzoek gaat op 15 april a.s. van start. De deelnemende kooplieden ontvangen van DESAN een link naar de vragenlijst waarbij u dan ook, indien uw vragen heeft, de contactgegevens van de CVAH en DESAN ontvangt.

Wij willen benadrukken, dat het onderzoeksbureau DESAN volstrekt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaat. Niemand – ook de CVAH niet – krijgt inzage in uw individuele gegevens. De gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. In de rapportage worden de gegevens anoniem verwerkt en wordt uitsluitend op groepsniveau gerapporteerd.

Bij voorbaat willen wij alle deelnemende ambulante ondernemers bedanken voor hun deelname. Dit stelt de CVAH in staat om de gevolgen van “schaarse vergunningen” onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het is in UW belang om hieraan mee te werken.”

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
namens het Centraal Bestuur,

M. Bleeker-Steenstra, secretaris

Inschrijven voor Nationale Haringtest 2019

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) organiseren dit jaar voor de tweede keer de Nationale Haringtest. De inschrijving is geopend van 1 april tot en met 31 mei. Visspecialisten die zich op 1 april inschrijven op het VIP-event 2019, ontvangen een fles Korenwijn van Hooghoudt.

]

De Nationale Haringtest is een wedstrijd voor alle visspecialisten, zowel uit de gevestigde als de ambulante handel. De wedstrijd bestaat uit twee ronden. In ronde één bepalen consumenten via een online stemtool per provincie de finalisten. In de tweede ronde wordt bij de finalisten in samenwerking met een ISO-gecertificeerd onderzoeksbureau een veel uitgebreidere enquête afgenomen. Ook hier is niet een vakjury, maar een consumentenpanel aan zet.

Een belangrijk uitgangspunt bij de Nationale Haringtest is dat er door de gekozen testmethodiek voor alle finalisten een gelijk speelveld is. De visspecialist met het hoogste gemiddelde cijfer mag zichzelf provinciewinnaar van de Nationale Haringtest noemen. Vorig jaar waren dit de volgende visspecialisten:

Groningen: Vismakelaar Poseidon – Groningen
Friesland: Visspecialist van der Schuit – Wolvega
Drenthe: De Visfuik Zuidlaren – Zuidlaren
Overijssel: Vistaria Schaap – Almelo
VOF Zwaan – Hellendoorn/Nijverdal
Gelderland: ‘t Vissertje Visspecialiteiten – Apeldoorn
Flevoland: Vishandel Kroon – Almere
Utrecht: Lindsey’s Visspeciaalzaak – Wijk bij Duurstede
Noord-Holland: Vishandel Arenthals – Alkmaar
Zuid-Holland: Visspecialist Sluizeman – Alphen aan den Rijn
Zeeland: Viskiosk ‘t Beste Maatje – Middelburg
Noord-Brabant: Visspeciaalzaak Havenzicht – Etten-Leur
Limburg: V.O.F Vishandel Molenaar – Echt/Vught

Jan van Rooij nieuwe koning Sint Joep

 

Traditioneel gezien start het nieuwe standwerkersseizoen op de grootste jaarmarkt van Nederland, de Sint Joep Mert in Sittard. Deze markt heeft haar roots in de zestiende eeuw liggen en is één van de parels van Limburg die men daar nog echt koestert. En tegelijkertijd de aftrap dus van de standwerkerscompetitie 2019. En de winnaar van dit jaar is Jan van Rooij! Hij stak zijn 85 collega’s naar de kroon en mag zich de koning van Sint Joep 2019 noemen. Een droomstart voor deze standwerker…

’s Middags om 15:00 uur werd op Sint Joeps dag werd het bekend gemaakt: standwerker Jan van Rooij mag zich Koning van Sint Joep 2019 noemen. De jury kwam tot dit oordeel omdat Van Rooij, die siliconensponsjes aan de man/vrouw bracht, zich het beste profileerde als verkoper. Daarbij werden zaken als welsprekendheid, overtuigingskracht, originaliteit, klantvriendelijkheid en aantrekkingskracht op het publiek meegewogen.

Emoties

De nieuwe Koning van St. Joep werd bekendgemaakt door wethouder Leon Geilen (markten), die de gelukkige winnaar een oorkonde, de wisseltrofee, de koningssjerp en een bos bloemen aanbood. Van Rooij was licht geëmotioneerd toen bekend werd dat hij de uitverkorene van de jury was. “Ik vind het een geweldig grote eer. Dit is toch wel een van de mooiste prijzen die je als standwerker kunt winnen.” Jan Van Rooij volgt hiermee Marc Demeyer op, de Belgische marktkoopman die ook vandaag weer – iets verderop dan Jan – te vinden was met zijn dunschiller.

86 standwerkers

De jury bestond ditmaal uit de oprichters van de Voedselbank Zuid-Limburg Harrie en Hannie Verweij, Bart Rams (manager bij Zuyd Hogeschool), Veerle Smets (Miss Oktoberfeest 2018) en Maurice Daemen (manager bij cultuurbedrijf De Domijnen). Zij oordeelden dat Jan van Rooij de beste was van de 86 standwerkers die vandaag tussen 290 ‘stille kramers’ van zich lieten horen. Als je wint in een veld van 86 deelnemers, dan mag je met recht trots zijn op je prestatie! Tilburgernaar Van Rooij werd afgelopen jaar nog zevende tijdens het Nederlands Kampioenschap Standwerken.

CVAH uitgenodigd door ministerie van economische zaken omtrent schaarse vergunningen

Belangrijke ontwikkelingen omtrent het dossier ‘Schaarse vergunningen: Het ministerie van economische zaken heeft de CVAH gevraagd mee te denken over het antwoord dat staatssecretaris Mona Keijzer zal geven aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de in november breed aangenomen motie omtrent schaarse vergunningen. In deze motie vraagt de Tweede Kamer de regering om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten overleg te voeren over de aanpak van de genoemde problematiek en te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk sterk toeneemt.

CVAH voorzitter Henk Achterhuis: “Dat overleg heeft inmiddels plaats gehad en de ambtenaren van EZ schrijven nu het antwoord wat staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer zal geven. Dat de CVAH zo nauw betrokken wordt bij dit proces en mede het antwoord aan de Tweede Kamer zal bepalen, doet het vertrouwen groeien dat de overheid er alles aan gelegen is om tot een antwoord te komen in het belang van de ambulante handel. De CVAH zelf is druk doende met het vervaardigen van een document om goed onderbouwd duidelijk te maken dat de toekomst van de ambulante handel meer rechtszekerheid vereist dan nu het geval is. Hiervoor heeft de CVAH expertise ingehuurd bij de universiteit van Leiden om niets aan het toeval over te laten. Het gesprek op het ministerie zal in de komende weken plaats vinden. U begrijpt dat er spannende tijden aanbreken, we houden u op de hoogte over de voortgang!”