Vernieuwde handreiking Veiligheid op de markt – Oproep: meepraten, meedenken? Graag!

Goed nieuws! Op initiatief van de CVAH komt er een nieuwe versie van de handreiking ‘Veiligheid op de markt’. Heel belangrijk, ook omdat daarin direct de regelgeving uit het nieuwe brandbesluit van 1 januari 2018 wordt meegenomen.

De CVAH roept ondernemers, medewerkers en gemeenten op mee te denken over de nieuwe handreiking. Daarnaast willen we een klankbordgroep samenstellen om onderdelen uit de handreiking te testen op helderheid en bruikbaarheid. Hannie Heine, CVAH-bestuurder regelgeving: ‘Ik nodig iedereen uit om suggesties met ons te delen én zich aan te melden voor de klankbordgroep. Dat kan via de e-mail of 06 142 15 611. Daarnaast wil ik iedereen nadrukkelijk adviseren om eigen beleid, regels of afspraken niet al voor het verschijnen van de vernieuwde handreiking aan te passen. Wacht s.v.p. eerst de handreiking af.’

Marktondernemers ontvangen meer dan 28.000 euro aan CVAH-subsidie

Deze maand stort de CVAH in totaal meer dan 28.000 euro aan BBL-subsidie voor de verletkosten op de bankrekening van de deelnemende marktondernemers. Deze subsidie is mogelijk gemaakt door het sectorplan voor de ambulante handel op initiatief van de CVAH. Behalve deze subsidie heeft de CVAH in de periode september 2014 tot en met februari 2017 mede door het sectorplan de workshops  ‘Extra-omzet-avonden’,  ‘Omgaan met de kritische klant’ en ‘Social media op de markt’  en de ‘Gezondheidschecks voor personeel’ gratis kunnen aanbieden. Dit alles om de voorwaarden te verbeteren voor de ondernemende mens, zowel ondernemer als medewerker, in de ambulante handel.

De CVAH heeft dit initiatief kunnen realiseren vanwege de kracht, die gevormd wordt door haar leden, onder het motto ‘Samen sterk door het collectief’. Het sectorplan ambulante handel is een voorbeeld van CVAH-belangenbehartiging. Op de CVAH-website leest u wat de CVAH nog meer doet aan belangenbehartiging.

De subsidie is mede mogelijk gemaakt dankzij de regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot co-financiering van sectorplannen.

Als marktondernemer komt u  mogelijk in aanmerking voor subsidie voor de begeleiding bij een aangeboden leerplaats. Lees meer…. 

CVAH test digitale inbreng van leden over toekomst

Alle CVAH-leden met een e-mailadres ontvangen binnenkort een uitnodiging van het Centraal  Bestuur van de CVAH om deel te nemen aan een korte digitale enquête. Deze methode voor directe leden input en meedenken van de leden over het CVAH-beleid wordt voor het eerst door de CVAH gebruikt en getest.

De resultaten van de enquête worden gebruikt voor het verenigingsoverleg tussen vertegenwoordigers van de CVAH-afdelingsbesturen en het Centraal bestuur over een goede toekomst voor de vereniging en de branche. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 15 januari 2018 in Harderwijk.
Daarnaast wil het Centraal Bestuur ook deze nieuwe methode evalueren.

Geslaagd stageproject op de markt in Emmen

Na een gastles over de ambulante handel en een marktbezoek hebben studenten van het Drenthecollege ook stagegelopen op de warenmarkt van Emmen.

Het concept is een initiatief van de CVAH. De CVAH verzorgde de inhoud en organisatie. De activiteit werd mogelijk gemaakt door de enthousiaste medewerking van de marktondernemers v

an de warenmarkt Emmen.

Zie foto’s Facebook

Deelnemende marktondernemers CVAH-stage Emmen

CVAH-docent Gerrie Golsteijn heeft alle aandacht van de studenten

 

Visdetaillisten starten consumentenharingtest in 2018

De consument laten oordelen over de kwaliteit van de haring; dat staat centraal bij het nieuwe initiatief van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). De twee landelijke belangenorganisaties vertegenwoordigen samen een groot deel van de visdetaillisten in ons land. Zij hebben hun krachten gebundeld bij het initiëren van een nieuwe haringtest, waarbij de consument een oordeel mag vellen over de haring van zijn eigen visspecialist. “Wij zijn er van overtuigd dat de mening van de klant het allerbelangrijkste is.”, aldus Henk Achterhuis, voorzitter van de CVAH.
 
Achter de schermen waren de CVAH en de VNV al enige tijd bezig met dit plan. De recente commotie rondom de AD haringtest heeft de uitrol in een stroomversnelling gebracht. VNV-voorzitter Peter van de Laar ziet veel voordelen: “Door je klanten te betrekken bij de nieuwe haringtest krijg je als visspecialist waardevolle feedback. Die feedback kun je gebruiken om je product en dienstverlening verder te verbeteren.”
 
Momenteel zetten VNV en CVAH de laatste puntjes op de i voor wat betreft de spelregels en de voorwaarden voor de deelname in 2018.