Den Haag brengt kooplieden veel te veel kosten in rekening

Den Haag brengt marktondernemers meer kosten in rekening dan destijds met de gemeenteraad is afgesproken. Dat is de schokkende uitkomst van het onderzoek ‘Uit de markt prijzen’ van de Rekenkamer Den Haag.

Voor de voorzitter van de CVAH afdeling Haaglanden, Nel Kames, komt dit niet als een verrassing. “Ik heb vanaf dag 1 al gezegd dat de kosten die de gemeente ons kooplieden in rekening brengt veel te hoog is. De huur van een standaardunit op de markt is 900 euro, daar komen nog allerlei kosten bij zoals energie, vervoerskosten, de opslag die je nodig hebt, etc. De maandlasten gaan voor je het weet al snel richting de 1700 – 2000 euro per maand. Tegelijkertijd willen ze dat wij de prijzen zo laag mogelijk houden. Hoe dan? We gaan nu met de achterban en collega’s van het MKB in beraad om een passend antwoord op dit bericht te geven. Morgenavond hebben wij alvast een eerste gesprek met de wethouder. Het vervelende is dat dit bericht nu naar buiten komt, op het moment dat iedereen op vakantie gaat, de gemeenteraad is pas in september weer werkzaam. Het wordt zo lastig om iedereen te mobiliseren.”

Moeilijke tijden

De Nederlandse markten hebben het al zo moeilijk. De CVAH heeft al eerder gemeld dat de omzet van alle warenmarkten in Nederland sinds 2010 met bijna 30 procent afgenomen. Daarmee slonk het aandeel in de totale detailhandel omzet van 4 procent naar 2 procent. Dan is het belangrijk dat gemeenten goed omgaan met de marktondernemers. Veel gemeenten zien het belang van een gezonde warenmarkt in. Het brengt veel vertier, gezelligheid en verse producten naar de binnensteden. Als gemeenten hun markt zo koesteren – en dat is wat de gemeente Den Haag ook steeds roept – dan staat hun handelen haaks op wat ze zeggen.

Vanavond zal de CVAH overleg voeren met betrokkenen. Meer nieuws volgt snel.

 

CVAH Vakdagen: Uw mening telt!

Net als voorgaande jaren organiseert de CVAH een zestal vakdagen in september en oktober om met de collega’s van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Het bestuur van de vereniging hecht grote waarde aan de meningen van haar leden. Vorig jaar bleken de vakdagen van grote waarde en ook dit jaar rekent het bestuur weer op uw input. Zitten we als vereniging nog op de juiste koers, of moeten we op bepaalde punten bijsturen? Belangrijkste onderwerp zal ongetwijfeld de betekenis/toepassing zijn van het ‘schaarse beleid op ieders eigen bedrijf en op ieders eigen markt.’

Utopie

Hoe gaan we om met verschillende gemeentelijke visies op dit onderwerp? Met andere woorden, hoe bereiken we maximale harmonie? Wij denken dat het een utopie is om te verwachten dat alle (autonome) gemeenten klakkeloos het advies van de Tweede Kamer zullen overnemen. Ja, natuurlijk gaan we er alles aan doen om dit te bereiken, maar zekerheid bestaat niet in het leven.

Eendracht maakt macht

Houdt de website en social media in de gaten, zodra de definitieve data van de vakdagen bekend zijn zullen we deze hier meedelen. Wij hopen ook dit jaar weer te mogen rekenen op uw komst en uw ervaringen. Uiteindelijk zijn het de leden die de koers van de CVAH bepalen, daarom is uw mening van grote waarde voor de vereniging. En het is natuurlijk altijd zinvol om met collega’s van gedachten te wisselen over de kansen en bedreigingen waar onze branche mee te maken krijgt.

Turbulent

Het zijn turbulente tijden voor de ambulante handel. De krachten bundelen, met één stem naar buiten treden en de gelederen sluiten is nodig om onze gezamenlijke belangen te behartigen! Ik begroet u graag op een van de bijeenkomsten.

met vriendelijke groet,

Henk Achterhuis, voorzitter CVAH

Informatieavond voor Gedupeerden Truckkartel

Advocatenkantoor Loonstein te Amsterdam wil in samenwerking met claimbehandelaar TransAtlantis speciaal voor ambulante handelaren die gedupeerd zijn door het Truckkartel een informatieavond te beleggen.

Heeft u een nieuwe vrachtwagen gekocht in de periode 1997 – 2011?
Dan is dit zeker interessant voor u!

Lees hier verder

Verbod op plastictassen: Wat vindt u er van?

Sinds 1 januari 2016 is het verboden om gratis plastictassen te verstrekken. Dit verbod geldt voor winkels, horeca en de markt. Het verbod is erop gericht om plastic zwerfvuil, wat bijdraagt aan de ‘plastic soep’, tegen te gaan. Daarnaast is het verbod erop gericht om verspilling van grondstoffen te voorkomen.

Wat is uw mening?

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft destijds aangegeven dat het verbod in 2019 geëvalueerd zal worden. En dat moment is nu aangebroken. Wat vindt u als marktkoopman van het verbod? Is het slecht voor uw onderneming geweest? Kopen klanten regelmatig een plastic tas? Is de relatie tussen u en uw klant veranderd? Ziet u het verbod als een overwinning voor het milieu?

3.000.000.000 plastic tasjes

Het verbod is destijds ingevoerd omdat op dat moment Nederland elk jaar drie miljard plastictasjes per jaar weggooide. Toch was niet iedereen even blij met het verbod. Marktondernemers worden door de staatssecretaris van harte uitgenodigd om hun mening te geven over het plasticverbod uit 2016 en vraagt of u de digitale vragenlijst voor ondernemers online wilt invullen. Met behulp van deze vragenlijst brengt de staatssecretaris in kaart hoe ondernemers in Nederland het verbod op de gratis plastic draagtas heeft ervaren. Hier vindt u alle achtergrondinformatie over plastic.

online enquête

De staatssecretaris nodigt u van harte uit om uw ervaringen te delen en de vragenlijst online in te vullen. Dit kan tot en met 19 juli. Vanzelfsprekend worden uw antwoorden volledig vertrouwelijk behandeld. Hier vindt u de link naar de vragenlijst. Uw mening wordt op prijs gesteld.

Vernieuwde werkboek ‘Markt op Maat’ is uit

Dit jaar heeft de CVAH haar werkboek ‘Markt op Maat’ grondig herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De eerste editie van het handboek verscheen in 1998 en het boek is inmiddels een beproefd instrument om de kwaliteit van bestaande warenmarkten naar een hoger niveau te tillen. Het boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat heb ik nodig voor een goede markt?’

Het werkboek is bedoeld voor markten die door gemeenten worden georganiseerd. De digitale versie van dit boek kunt u vinden op de website van de CVAH, www.cvah.nl/downloads. Hier vindt u naast dit werkboek tal van andere markt-gerelateerde documenten en publicaties. Deze documenten zijn gratis te downloaden, omdat de CVAH en het Branchebureau en Opleidingsfonds voor de Ambulante Handel, de BOAH, veel waarde hechten aan het verspreiden van kennis over de ambulante handel.

CVAH bestuurder Martie Bleeker, een van de initiatiefnemers van dit handboek, legt uit wat er in deze vierde editie van het handboek is veranderd:

“In deze vierde editie van het werkboek wordt ingespeeld op de huidige maatschappelijke veranderingen. We leven in tijden van snelle veranderingen en de marktondernemer van nu moet zich onderscheiden en proactief opstellen. Een goede samenwerking met andere marktondernemers is meer dan ooit nodig om een aantrekkelijke markt neer te zetten. Alleen dan kan een warenmarkt de concurrentie bijhouden. Daarom zal iedere warenmarkt zich van tijd tot tijd moeten afvragen: Hoe staan we er voor? Welke mogelijkheden zijn er om ons te verbeteren? Hoe kunnen we meer klanten naar de markt te krijgen, meer omzet draaien en meer winst maken?”

Kwaliteitsmeter

“Dit werkboek is prima te gebruiken als kwaliteitsmeter. We bespreken vijf zogenoemde dimensies, die allemaal bepalend zijn voor het succes van een warenmarkt. Wekelijks zijn er ruim 1000 markten in Nederland met zo’n 38.000 standplaatsen. Elke markt is anders en heeft te maken met plaatselijke omstandigheden. Die omstandigheden vormen de randvoorwaarden waarbinnen de warenmarkt zo optimaal mogelijk moet functioneren. De CVAH kan hier bij helpen en heeft veel kennis in huis, waarop leden en gemeenten altijd een beroep kan doen. Het succes van een markt wordt uiteindelijk bepaald door de consument. En die consument verandert voortdurend. Daarom zal een markt continu mee moeten veranderen om de consument te blijven boeien.”

Gezelligheid

Het werkboek start met een bespreking van de waarde van de markt. Deze wordt steeds meer een plek van proeven, ontmoeten en gezelligheid. De markt wordt de laatste jaren vooral ingesteld om levendigheid in een binnenstad, stadsdeel of wijk te vergroten en om het dagelijkse voorzieningenniveau op peil te houden. Hoe een markt het centrum van gezelligheid wordt in elke plaats, hoe je dat bereikt als groep marktondernemers en gemeente, dat vind je in dit vernieuwde handboek.”