Marktondernemers vrijdagmarkt Maastricht opgelucht; iedereen weer terug op de Markt

Vanaf deze week is de vrijdagmarkt in Maastricht niet langer gesplitst en staat de markt in z’n geheel weer op de Markt. En daar zijn ze in Maastricht heel blij mee. Lange tijd stond een deel van de markt wegens ruimtegebrek op het Vrijthof, maar daar liepen de zaken voor de ondernemers bijzonder stroef. De ondernemers daar kampten met enorme omzetdaling en voor velen was het bijten op een houtje. Maar aan die situatie is nu eindelijk een einde gekomen.

Vanwege de coronacrisis gingen de Maastrichtse weekmarkten aanvankelijk dicht. In mei mochten ze weer open, maar met een veel grotere afstand tussen de kramen. De vrijdagmarkt met meer dan tweehonderd kramen, werd daardoor te groot en een deel van de iconische markt verhuisde om die reden naar het Vrijthof.

Teleurstelling

Maar dat liep uit op een bittere teleurstelling. De omzetten daar vielen zwaar tegen. “Er was geen goede verdeling van het aanbod”, zo vertelt CVAH bestuurder Hannie Heine. “Zowel op het Vrijthof als op de Markt zijn er dezelfde soort producten te koop. Kom je als marktganger voor fruit, groenten, kaas, vlees, vis, bloemen én/of textiel, een leuk kleedje of telefoonhoesje, dan kun je dat allemaal op de Markt kopen. Het advies van de CVAH was ook om twee verschillende markten te maken met de branches verspreid (bv alle stoffen en kaas op het Vrijthof en alle AGF en kleding op de markt). Dan moesten de klanten naar allebei de markten. Dit advies heeft men niet overgenomen en zo zijn er twee keer dezelfde markten gecreëerd! Dus als een klant als op de Markt zijn aankopen heeft gedaan, hoeft deze niet meer naar het Vrijthof te gaan.”

Gefrustreerd

De ondernemers trokken aan de bel bij de gemeente maar kregen weinig gehoor op het stadhuis. Gevolg: marktondernemers verlieten in september gefrustreerd de gezamenlijke werkgroep. Uiteindelijk is toch een oplossing gevonden door de markt iets te vergroten. De kramen staan nu ook opgesteld op het plein van Mosae Forum en de Hoenderstraat. De kooplieden leveren twintig kramen in, zodat de looppaden 5,85 meter breed worden. Mochten de coronaregels onverhoopt worden aangescherpt, dan kan men ook nog eenrichtingsverkeer invoeren.

Collegialiteit

Hannie Heine is tevreden met de oplossing die is gevonden. “Het is een aantrekkelijke markt zo. Ik ben blij dat we uit de impasse met de gemeente zijn gekomen, met inlevering van zo weinig mogelijk kramen. De meeste kooplieden staan ook nog eens in de buurt van hun oorspronkelijke plek. Dat is ook te danken aan collega’s die vrijwillig kramen hebben ingeleverd.”

Ook wethouder John Aarts is ook opgelucht. „Deze indeling is evenwichtig, het is nu aan de ondernemers en de bezoekers om de maatregelen goed op te volgen, zodat de markt veilig blijft.”

En nu maar hopen dat de markt weer wat aantrekt en de ondernemers weer een boterham kunnen verdienen. Want vanwege de coronacrisis laten de Duitsers en Belgen in grote getale verstek gaan en is het sowieso moeilijk om je boterham te verdienen op de Limburgse markt.

 

Bijeenkomst Voorzittersdag 16 november afgeblazen ivm aangescherpte coronamaatregelen

Geachte collega’s, beste afdelingsbestuurders,

Wij hebben u een uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van de voorzittersdag van 16 november 2020.

Het Centraal Bestuur heeft, na afloop van de persconferentie van Minister-President Rutte van 3 november 2020 waarin het verzoek is gedaan om het aantal reisbewegingen zo veel als mogelijk te beperken en ook de contactmomenten met andere mensen te beperken, toch besloten om deze bijeenkomst niet fysiek door te laten gaan.

Het Centraal Bestuur betreurt dat zij deze beslissing heeft moeten nemen maar vindt dit wel de meest voor de hand liggende beslissing om mee te werken het Corona virus onder controle te krijgen.

Het Centraal Bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze bijeenkomst op een andere niet fysieke manier door te laten gaan. Wij zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden en danken u voor uw begrip.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot Martie Bleeker (tel. 06-29024298). U kunt haar ook een e-mail sturen (m.bleeker@cvah.nl).

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra,

secretaris/penningmeester

Vandaag is de aftrap!

We geven elkaar een maand de tijd!

We mogen open blijven, maar de urgentie tot naleven van de Corona richtlijnen en nemen van maatregelen is nu groter dan ooit! We geven elkaar maximaal een maand de tijd! Een maand lang organiseert de CVAH hiervoor de ‘Digitale Vakdagen 2020’! En we beginnen vandaag!

Urgentie
Het kabinet ziet na overleg met diverse brancheorganisaties gelukkig in dat het van groot maatschappelijk belang is om (naast winkels) ook markten zoveel mogelijk open te houden. Dat geldt voor zowel food als non food. Maar….de besmettingsgraad moet absoluut nog teruggebracht worden. We mogen nu dus open blijven, maar de urgentie om verantwoorde maatregelen te nemen is hiermee alleen maar groter geworden. Er ligt een vergrootglas over de markt.

Digitale Vakdagen
De hele maand november organiseert de CVAH daarom de Digitale Vakdagen 2020 met Corona als centraal thema. Maximaal een maand lang nemen we als branche met z’n allen de tijd om echt onze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat onze klanten prettig en veilig kunnen shoppen op elke markt in Nederland. Binnen een maand kunnen we samen zorgen dat elke markt en elke marktondernemer een eigen Corona plan of protocol heeft, de richtlijnen naleeft en gepaste maatregelen neemt.

Stuur voorbeelden op

Als CVAH hebben we eerst geknokt om open te kunnen blijven met al onze markten, maar nu gaan we jullie deze maand ook helpen om met z’n allen Corona Proof klaar te staan voordat de december drukte begint! Alhoewel………velen van jullie zijn al langer supergoed bezig en hebben al goede maatregelen getroffen en zelfs ook creatieve! Dat is dan ook het mooie! Jullie kunnen elkaar nu helpen. We roepen bij deze elke ondernemer, die al verantwoorde maatregelen heeft genomen, op dit met ons via foto’s of een kort filmpje te delen. Stuur ook beelden van maatregelen op je markt. Wij verspreiden dit dan weer via onze website en social media richting andere ondernemers. We moeten ons nu echt als collectief gedragen!

Email: vakdagen@allesoverdemarkt.nl
Whatsapp: 06-83919385

Hang ‘m op!
Op onze CVAH website tref je onder Vakdagen2020 de komende maand veel informatie en tools die je gaan helpen. En de nieuwe De Koopman ligt deze week ook op uw mat, met daarin al een A3 poster met een aantal basisrichtlijnen voor je klant. Hang ‘m op! Ook hebben we een kaart geschreven, welke ter inspiratie gebruikt kan worden om klanten op de markt of via social media om hun medewerking te vragen en de richtlijnen te respecteren. We moeten het echt met elkaar gaan doen.

Aanscherping
Vanuit de veiligheidsregio’s zal ook strenger gecontroleerd worden op aan een aantal aangescherpte richtlijnen:

Voor de markt zijn dit in ieder geval:
Gedragsregels voor bezoekers aan de markt moeten duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd worden
De markt moet zo ingericht zijn dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
Bezoekers die zich niet aan de regels houden moeten daarop worden aangesproken door marktmeesters, ondernemers of andere betrokkenen.
Zet in op spreiding van klanten over de dag. Bekijk bijvoorbeeld hoe klanten gestimuleerd kunnen worden vroeger naar de markt te komen. Communiceer hierover of start ‘Vroege Vogelacties’
Voorzie medewerkers van beschermende middelen, zoals handschoenen, kuchschermen, mondkapjes etc……en zie als ondernemer vooral ook toe op het gebruik (deze geldt vooral voor ondernemers)
Kortom, neem deze en andere richtlijnen serieus. De Vakdagen zijn er vooral om elkaar te helpen. Stuur dit bericht om te beginnen ook via je markt-whatsapp-groepen of andere kanalen naar je collega-ondernemers! Iedereen moet meedoen!

Alleen samen maken we onze unieke en relevante belofte naar de klant waar: Op de markt kun je prettig en veilig shoppen in de buitenlucht!

Heb je vragen of opmerkingen? App of mail ons gerust!
Email: vakdagen@allesoverdemarkt.nl
Whatsapp: 06-83919385

Met vriendelijke groet
namens Bestuur CVAH

Peter Reudink en Mitchel Sauer

Gelijk naar de ingezonden filmpjes en foto’s

Naar de digitale vakdagen 2020

Markt blijft ook bij zware coronamaatregelen open voor consument

De Nederlandse weekmarkten zullen ook bij zware coronamaatregelen open blijven voor publiek en een belangrijke pijler blijven voor de voedselvoorziening. Die toezegging heeft CVAH-secretaris Martie Bleeker gekregen van het ministerie van EZ. Dat betekent dat beleidsbepalers markten even belangrijk beschouwen voor de distributie van voedsel als supermarkten. De kans dus dat de markten zullen moeten sluiten als gevolg van zware coronamaatregelen of zelfs bij een totale lockdown, is hiermee erg klein geworden.

Belangrijke stap

Het is een belangrijke stap in het overleg wat de CVAH voortdurend voert met het ministerie. Het betekent voor de Nederlandse marktondernemers meer zekerheid. Ze kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten en hoeven zich minder zorgen te maken over de nabije toekomst.

Zekerheid voor duizenden harde werkers

Martie Bleeker is bijzonder verheugd met de toezegging van het ministerie. “Ik ben blij de bevestiging van het ministerie te hebben gekregen dat markten op de corona routekaart worden gelijkgeschakeld met supermarkten. Ze blijven dus in elk scenario open. Natuurlijk is in deze tijd niets 100% zeker maar vooralsnog ligt het sluiten van markten nergens als optie op tafel. Heerlijk dat het harde werken wordt beloond. Met deze belangrijke toezegging is de voortgang van de Nederlandse weekmarkten gewaarborgd. Het betekent voor duizenden hard werkende ondernemers en hun personeel dat ze zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken om hun inkomen en werkzekerheid. De CVAH is blij dat ze dit voor haar leden heeft weten te bereiken. Wij blijven onze uiterste best doen om de belangen van de Nederlandse markt, de marktondernemers en het marktpersoneel veilig te stellen.”

Waakzaam blijven

Hoewel nu een belangrijke stap is gezet voor de weekmarkten, moeten we scherp blijven en alles op alles zetten om de markten veilig te houden voor het publiek en dit ook naar buiten toe uit te dragen. We kunnen nu niet op onze lauweren rusten. Daarom staan de Vakdagen van de CVAH in november de gehele maand in het teken van veiligheid en het waarborgen van de voortgang van de Nederlandse weekmarkten. Hiervoor worden nu allerlei acties voorbereid en is jullie medewerking van groot belang.

Houd de website en social media in de gaten en deel je ideeën voor een veilige markt met ons. Stuur filmpjes, stuur foto’s, zodat collega’s op andere markten kunnen zien wat jij hebt bedacht, hoe jij je kraam veilig hebt gemaakt en laat collega’s meeprofiteren van jouw werk en inzet. Zo kunnen we met z’n allen werken aan verdere professionalisering van onze branche. Want de de markt, dat zijn we met z’n allen en alleen met z’n allen kunnen we de markt open houden!

E-mail vakdagen: vakdagen@allesoverdemarkt.nl

of app je foto’s en filmpjes naar de app van de vakdagen: 06-839 193 85

 

Dringende oproep CVAH: Maak Coronamaatregelen zichtbaar, voorkom een lockdown van onze markten!

Met het aantal oplopende besmettingen komt de term ‘lockdown’ steeds vaker in het nieuws en ligt de dreiging van sluiting van markten op de loer. Er wordt dan ook (wederom) een dringende oproep gedaan om, met elkaar op de markt, alles op alles te zetten om dat te voorkomen!

Er zijn al veel markten die na de laatste afgekondigde maatregelen, de handschoen hebben opgepakt. Maar we moeten er naartoe dat op echt alle markten de voorzorgsmaatregelen worden aangescherpt. Onder het publiek op de markt lijkt het gevoel van urgentie nog onvoldoende te leven. Wat moet er echt gebeuren:

  • Laat zien dat maximale hygiënemaatregelen worden genomen op markt, laat de marktondernemers met de verkoopmedewerkers hierin voorop gaan;
  • Zorg dat bij het entreebeleid van de markt, zowel bij het verkooppunt als bij de entree van de markt, aantoonbaar zichtbaar en merkbaar is ingeregeld, waarbij overal de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Spreek mensen daar ook op aan;
  • Blijf op de markt met elkaar in gesprek (per direct) over het marktprotocol. Probeer extra mensen te regelen die ondernemers en consumenten wijzen op het marktprotocol en het entreebeleid.

Een grootschalige lockdown is een reële dreiging die op de loer ligt en op dit moment wordt besproken. De CVAH zet alles op alles om te wijzen op het belang van de markt, als een van de veiligste reguliere detailhandelskanalen, maar er is zeker geen garantie.

Schouders er maar weer onder in een poging om de economische schade te beperken en het liefst te voorkomen voor onze markten, maar ook voor de mensen die er werken. De CVAH ondersteunt het motto om onverminderd het virus zoveel mogelijk in te dammen en ‘het vuur’ direct te doven waar het zich voordoet.

Blijf scherp en zorg dat het Corona- (handhavings)plan van je markt actueel blijft.

Hebben jullie het goed geregeld?
Stuur een foto/filmpje naar vakdagen@allesoverdemarkt.nl, dan kunnen we dat voor onze lobby richting ‘Den Haag’ goed gebruiken.
Ga voorop in de strijd tegen het virus, geef het goede voorbeeld en spreek anderen, waar nodig, aan op het gedrag. Alleen dan gaat het lukken het virus terug te dringen en houden we onze markten open.