Marktondernemers slaan alarm: mondkapjesplicht kost kooplieden Albert Cuyp helft omzet

Marktondernemers in Rotterdam en Amsterdam moesten er vandaag aan geloven; burgemeesters Halsema en Aboutaleb hebben in hun stad gebieden aangewezen waar de mondkapjesplicht vanaf vandaag geldt. In een van die gebieden ligt de Albert Cuypmarkt. Daar hebben ze na één dag de balans opgemaakt en de uitkomst is ronduit schokkend: de ondernemers draaiden vandaag nog niet de helft van de normale omzet in coronatijd. En die is al een stuk lager dan normaal. Daarom komen de ondernemers na één dag al met een oproep: “gemeente draai het besluit over de mondkapjesplicht alstublieft terug, want dit kost ons handen vol geld.”

Oproep

In een gezamenlijke brief roepen de ondernemers van de Albert Cuypmarkt de gemeente Amsterdam op om niet langer op de markt de mondkapjesplicht door te voeren. Want de maatregel is bedoeld voor drukke plekken in de stad. Maar:

 • Het is helemaal niet druk!

Vanwege het wegvallen van de toeristen is er nauwelijks sprake van drukte op de markt. De enkele bezoekers die er nu zijn, draaien om bij het horen van de mondkapjesplicht. Zij kiezen voor de omringende straten en/of een andere markt waar deze plicht niet geldt. Op basis van welke bezoekerscijfers is dit besluit genomen? De 1,5 meter afstand wordt goed aangehouden op de Albert Cuyp.

 • Het gaat om een buitengebied

Experimenteer niet over de rug van de kleine ondernemers, die notabene buiten staan, alwaar besmetting niet of nauwelijks plaatsvinden. Waarom geldt deze plicht niet binnen bij de supermarkt of winkels zoals in omliggende landen? Die hebben ook spek op de botten en draaien de laatste maanden kerstomzetcijfers. Nu wordt de kleine ondernemer keihard getroffen!

 • De werking van mondkapjes is niet bewezen

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft bepaald dat er op dit moment onvoldoende bewijs is dat een mondkapje helpt. Nu gaat men experimenteren bij een groep ondernemers die het al ongelofelijk zwaar heeft gehad en nog steeds heeft. Waarom niet experimenteren bij de drukkere supermarkten?

 • Of overal – of overal niet

In omliggende landen zijn mondkapjes binnen in alle winkels verplicht. Dat zorgt voor duidelijkheid. Nu kunnen de bezoekers kiezen voor een andere markt of een winkel waar de plicht niet geldt. Dat zorgt ervoor dat de Albert Cuyp in een oneerlijke concurrentiepositie wordt gedwongen.

 • De juridische grondslag ontbreekt

Volgens diverse juristen mag deze verplichting niet. De OVAC (Ondernemersvereniging Albert Cuyp zal iedere koopman/vrouw juridisch terzijde staan in geval van een boete.

Bezoekers maken rechtsomkeert

“Wij hebben geprobeerd een boete te krijgen zodat we een proefproces tegen de gemeente kunnen beginnen” vertelt marktondernemer Jeroen Puttmann “maar ze hebben vandaag geen enkele bon uitgeschreven. Ik sta zelf aan het begin van de markt en zie dus voor mijn neus gebeuren dat de BOA’s iedereen aanspreken die de markt op willen zonder mondkapje. Dat is natuurlijk hun taak en  doen ze goed, maar het is niet zo dat dan iedereen een mondkapje omdoet. Integendeel, de meeste mensen maken rechtsomkeert en lopen gewoon weg. Het scheelt veel bezoekers. En daardoor is er op de markt ook geen sprake van grote drukte. Daar sta je dan als koopman, in de hitte, met een mondkapje, op een lege markt. Dit kan echt niet zo. Hier moet wat aan gedaan worden.”

Verklaring

En dat hebben ze gedaan. In een gezamenlijke verklaring roepen ze de politiek verantwoordelijken op om de gevolgen van hun besluit goed te overzien en ervoor te zorgen dat in ieder geval niet de marktkooplieden de dupe worden van deze maatregel.

Henk Achterhuis: ‘zorgelijk wat hier gebeurt’

In een eerste reactie vertelt CVAH voorzitter Henk Achterhuis dat hij al bang was voor de gevolgen van de maatregelen. “Wij snappen natuurlijk dat de overheid haar uiterste best doet om de dreigende uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Maar dit experiment van de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam lijkt hele schadelijke gevolgen te hebben voor de markten die in de aangewezen gebieden liggen. Wij gaan daarom ook kijken hoe de eerste dag is verlopen op de andere markten in de ‘mondkapjesplicht-gebieden’. Als er sprake is van een fundamentele inkomstenderving, zoals vandaag op de Albert Cuypmarkt het geval was, is het echt nodig dat wij hierover met de betreffende gemeenten om tafel gaan zitten. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ondernemers straks financieel in de problemen komen, omdat een experiment van de burgemeesters niet goed genoeg is doordacht en uitgediept.”

Mondkapje verplicht op drukke markten in 010 en 020

Marktondernemers in Rotterdam en Amsterdam zullen er aan moeten geloven; burgemeesters Halsema en Aboutaleb willen op drukke plekken in de stad, dus ook de markt, mondkapjes verplicht stellen. Dat betekent dat de collega’s aldaar de hele dag met een mondkapje op moeten werken, ook in de hitte. Dat zal nog niet meevallen…

Het gaat vooralsnog experiment. In Amsterdam betreft het de Albert Cuypmarkt en de markt op het Plein 40-45, in Rotterdam de markten op de Binnenrotte, het Visserijplein  en het Afrikaanderplein. In verschillende veiligheidsregio’s worden de komende tijd maatregelen uitgeprobeerd om het gedrag van mensen te beïnvloeden, zodat het coronavirus beter kan worden ingedamd. Het verplicht dragen van mondkapjes op drukke plekken zou één van die maatregelen kunnen zijn. Gemeenten krijgen veel bevoegdheden om zelf maatregelen af te kondigen. Op deze manier willen de veiligheidsregio’s bij de bestrijding van het coronavirus ‘maatwerk’ kunnen leveren. Halsema en Aboutaleb gaan met deze bevoegdheden experimenten.

discutabel

De verplichting geldt voorlopig alleen voor drukke plekken in 010 en 020. Er komt dus geen landelijke mondkapjesplicht. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dat ook uit nieuw onderzoek niet is gebleken dat niet-medische mondkapjes effectief zijn in het terugdringen van het aantal besmettingen. De maatregel is dus op z’n minst discutabel.

Henk Achterhuis: Blijf streng toezien op de 1,5 meter maatregel

CVAH-voorzitter Henk Achterhuis zag de bui al hangen. “We zijn hier bepaald niet blij mee, zeker als je weet hoe hard de marktondernemers de afgelopen maanden hebben gewerkt aan een veilige marktomgeving. Alles is uit de kast getrokken om de markt zo veilig mogelijk te maken. De kooplieden valt niet te verwijten dat situaties soms onveilig zijn. Dit zijn de consequenties van bezoekers die zich niet aan de regels houden. En deze ondernemers zijn daarvan de dupe. Zij moeten straks in deze hitte deze hele dag met een mondkapje op werken. Ik hoop dat mensen de ernst hiervan inzien en zich gaan realiseren dat ze zich beter aan de regels moeten houden. Want de consequenties van onveilig gedrag leidt tot dit soort draconische maatregelen. Hopelijk zal het elders niet nodig zal zijn om een mondkapjesplicht in te voeren.”

Laat het niet zo ver komen

“Ik wil alle marktondernemers op het hart drukken om de voorzorgsmaatregelen die wij hebben ingesteld vooral na te leven. Blijf er streng op toezien dat het publiek anderhalve meter afstand van elkaar houdt! Want alleen dan voorkom je dat een burgemeester mondkapjes verplicht gaat stellen op jouw markt. Laat het niet zo ver komen en houdt de situatie op de markt veilig. Dan heeft een burgemeester geen reden om in te grijpen en kan hij jullie niet verplichten om de hele dag met een mondkapje op te werken. Wees dus streng op de naleving van de maatregelen. Niets is belangrijker dan onze gezondheid”, aldus de voorzitter van de branchevereniging voor marktondernemers.

 

De CVAH nieuwsbrief van juli is uit

 

Elke derde dinsdag van de maand brengt de CVAH een nieuwsbrief uit met nieuws en wetenswaardigheden over de Nederlandse markten. Wist u dat de nieuwsbrief wereldwijd door duizenden mensen wordt gelezen, tot in Amerika en Australië toe? Het is een ideale manier om op de hoogte te blijven van het belangrijkste nieuws en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de ambulante handel. Wilt deze nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunt u zich hier inschrijven. U ontvangt dan elke maand de nieuwsbrief in uw postbus. Hier kunt u de nieuwsbrief van juli lezen.

Steeds meer initiatieven om virtueel op de markt te kopen

De coronacrisis heeft tot veel ellende geleid, maar zorgt tegelijkertijd voor nieuwe initiatieven. Zo zijn Rotterdamse studenten een ‘virtuele markt’ in coronatijdperk gestart. Een concept wat inmiddels draait in Den Haag en nu ook in Rotterdam wordt opgestart. En de resultaten zijn voorzichtig positief te noemen…

De markten in de regio zijn weer allemaal open, maar niet iedereen durft uit angst voor het coronavirus zich weer tussen de kramen te bewegen. En dat is een probleem, zowel voor de klanten als de kooplieden. Een aantal Rotterdamse studenten heeft daarom een oplossing gevonden: een virtuele markt, waarbij je vanuit je luie stoel je boodschappen kan doen. “En dat tegen marktprijzen”, zegt een van de initiatiefnemers, Dolf Verheul. “Via de website kan je langs de visboer, de kaasboer en de groenteboer”, zo vertelt Verheul. “Je kan zelfs langs de drogist als je dat wilt.”

Bezorgen

Op de website kunnen alle spullen gekocht worden. De studenten verzamelen de spullen en brengen die bij de klant. “Natuurlijk zijn er bezorgkosten”, legt Verheul uit, “maar omdat het om marktspullen gaat, denk ik dat dit nog altijd goedkoper is dan de supermarkt.”

Den Haag: 600 klanten

De website draait al een tijdje in Den Haag en wordt langzaam aan bekend bij de consument. “In Den Haag hebben we al zo’n 600 klanten gehad. Daar zijn ze zo enthousiast, dat we het nu ook in onze thuisstad gaan uitproberen.” Ook de kooplieden zijn volgens Verheul enthousiast, omdat ook zij zien dat het aantal klanten nog steeds niet terug is op het niveau van voor de corona-uitbraak. En elk kanaal om extra te verkopen is welkom.

Zal dit straks de toekomst zijn?

Of het virtuele inkopen op de markt straks gemeengoed is, is een kwestie van afwachten. Feit is dat de markt zal moeten antwoorden op de initiatieven van de supermarkten, waar de consument ook online haar boodschappen kan doen die dan vervolgens thuis worden bezorgd. De site waar de consument terecht kan voor haar marktinkopen ziet er overzichtelijk en klantvriendelijk uit, maar is altijd voor verbetering vatbaar. Enfin, oordeel zelf. De virtuele Haagse markt kunt u hier vinden, de Rotterdamse markt is nog in aanbouw maar alvast te zien onder deze knop.

 

Protocol om markten klaar te maken voor de 1,5 meter economie na de versoepeling van maatregelen na 1 juli

Aan alle ondernemers op de warenmarkten in de diverse gemeentes en alle overheden in Nederland

Geachte ondernemer,

Gezien de mededelingen van de Nederlandse overheid inzake het COVID-19 virus en onze bewegingsvrijheden moeten we er rekening mee houden dat nog voor lange tijd de 1,5 meter afstand bewaard moet worden. Daarom komen wij als CVAH met een Protocol om dit op warenmarkten te realiseren en de warenmarkt zo veel mogelijk “Covid-19” klaar te maken.

Gelukkig kunnen de meeste marktondernemers hun onderneming weer voortzetten. Neemt niet weg dat er in verschillende gemeenten nog lang niet alles genormaliseerd is en er nog verregaande beperkingen voor ondernemers zijn. Hopelijk komen deze gemeenten ook zo snel mogelijk met verlichting van de beperkingen want de ondernemers zijn volledig afhankelijk van de warenmarkten.

Gelukkig staan op de meeste markten ook de non–food ondernemers weer. De afwisseling van food en non-food kan bewerkstelligen dat er een betere spreiding van publiek ontstaat. Als markt is het ook belangrijk om afwisseling te hebben in het aanbod.

Gezondheid en veiligheid van en voor iedereen blijft voorop staan. Markten in Nederland hebben een belangrijke rol in de voedselketen en daarom is het van belang dat de consumenten hun boodschappen op de weekmarkten in Nederland kunnen blijven doen. We zien een tendens dat de consumenten voor lokale ondernemers en de markten kiezen boven de supermarkten, waar het passen en meten blijft. Als markten kunnen wij hier snel en goed op inspelen.

Ondanks het feit dat een markt in de buitenlucht als inkoopkanaal beter is dan een supermarkt, zijn er wel een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid van marktondernemers, personeel en consumenten te garanderen.

Als CVAH raden wij dan ook het volgende protocol aan:

 1. Afwisseling van food en non-food kramen: hierdoor wordt de drukte op de markt verspreid.
 2. Kies voor een ruimere opstelling van de markt zodat er meer ruimte ontstaat. Kramen zo ver mogelijk naar achteren en eventueel auto’s verplaatsen.
 3. Het liefst ruime looppaden zodat er ruimte is voor wachtende consumenten. Is dit niet mogelijk dan zigzag opstelling en eenrichting routing op de markt.
 4. Eventueel de markt spreiden over meerdere pleinen of straten.
 5. Indien nodig, bij hele grote verkoopinrichtingen, inkrimping van het aantal meters per ondernemer.
 6. Voorzichtig met proeverijen van versproducten, let op goede hygiëne.
 7. Daar waar mogelijk een beperkte zitgelegenheid, geen statafels. (Horeca mag ook alleen consumeren op een zitgelegenheid). Dit kan niet ten koste gaan van de veiligheid.
 8. Bij een inloopkraam de hoeveelheid klanten reguleren en een verplichte routing aangeven. Verstrek in dit geval ook handschoenen aan de consument voordat ze producten pakken.
 9. Geef de producten verpakt mee naar huis.
 10. Houdt de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.
 11. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
 12. Gebruik handschoenen bij vers bereide producten.
 13. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pin voor betalingen en desinfecteer deze regelmatig.
 14. Markeer als marktondernemer met linten, pilonnen en krijt waar consumenten moeten wachten bij de kraam en zorg dat daarbij de 1,5 meter wordt gegarandeerd.

Als CVAH denken wij dat als marktondernemers deze regels in acht nemen, wij de markten gezond kunnen openhouden. Zo kunnen wij de consument blijven voorzien van onze diversiteit in producten met de focus op verse en gezonde producten aangeboden in de buitenlucht.

Met vriendelijke groet,

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester