Waddinxveen

In Waddinxveen was de situatie flink anders. Door de opening van een nieuw winkelhart zou de markt mee verhuizen. De nieuwe situatie bied kansen voor een vernieuwende aanpak, waaraan de Gemeente vanuit haar regiefunctie en focus op kerntaken graag medewerking heeft verleend.

De Stichting Marktpromotie Waddinxveen heeft de organisatie op zich genomen en sinds 1 januari 2015 is deze markt verzelfstandigd. Het bestuur is blij dat zij nu zelf ondernemers kan kiezen, waardoor de markt aan kwaliteit wint en daardoor aantrekkelijk wordt voor een steeds grotere groep klanten. Bovendien vormt de markt op vrijdag een goede aanvulling op het nieuwe winkelhart.

Overzicht ambulante handel

De belangrijkste bronnen voor feiten en cijfers over de ambulante handel.

De belangrijkste bronnen met feiten en cijfers over de ambulante handel zijn het rapport Structuur in de markt uit 2011 en via de website detailhandel.info.

Het rapport ‘Structuur in de markt’ geeft een beeld van de economische structuur van de ambulante handel als bedrijfstak. De publicatie presenteert een breed scala aan kengetallen. Zo komen diverse ondernemings- en ondernemerskenmerken aan bod, zoals tijdsbesteding, leeftijd van  onderneming en ondernemer, aantal verkoopmedewerkers en het gebruik van eigen materiaal. Ook toont de publicatie economische facetten van de ambulante handel, te weten omzet en bedrijfsresultaat en de ontwikkeling hiervan.

Op Detailhandel.info vindt u actuele feiten en cijfers over de sector detailhandel en de achterliggende branches. De gegevens van de ambulante handel zijn voornamelijk gebaseerd op informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS onderscheidt bij de ambulante handel geen branches. Dit betekent dat op dat brancheniveau geen geen actuele feiten en cijfers voorhanden zijn. Daarnaast is vergelijking met ‘Structuur in de markt’ niet mogelijk.

Bladel

De markt in Bladel werd al georganiseerd door een marktvereniging. Eind 2012 is er een nieuw bestuur aangetreden, en zij zijn met Stichting De Markt van Morgen in zee gegaan om met name de administratieve dienstverlening af te wikkelen. Deze service ontlast de bestuurders enorm, zodat zij hun spaarzame vrije tijd wel aan gezin en vrije tijd kunnen besteden.

Belastingnieuws: Z-Rapporten

In De Koopman van mei 2014 informeerden wij u over de speciale belangstelling van de belastingdienst voor de ambulante vishandelaren. Dit betrof een heel specifieke vorm van controle, namelijk: waarneming ter plaatse. De belastingdienst neemt dan fysiek ‘waar’ op de verkooplocatie.

Lees verder

“Consumenten vinden ons de terechte winnaar”

Terwijl de inschrijving voor De Beste Markt van Nederland, editie 2015, weer is geopend genieten de huidige winnaars nog volop van hun titel. Ze genieten niet alleen, ze maken volop gebruik van alles dat de titel met zich meebrengt. Maar wat precies? We vroegen het onder andere Edwin Bierman van de winnaar in de categorie grote markten: Maastricht en Jan Planque, marktmeester in Deventer van de Beste Markt in de categorie middelgrote markten.

Hoe is de titel ontvangen in Maastricht? 

Bierman:„Met heel veel enthousiasme. Zowel van alle ondernemers, consumenten, maar ook collega’s, vrienden en bekenden zijn razend enthousiast over onze titel. Onder meer op sociale media is er flink aandacht aan besteed.”

Planque: „De titel is door iedereen, ondernemers, consument en gemeente als zeer positief ervaren. Bezoekers laten veelal weten dat de Deventer markt de terechte winnaar is geworden.”

Wat hebben jullie tot nu toe met de titel ‚gedaan’?

Bierman: „De titel wordt breed uitgedragen. Bekijk onder meer al onze digitale handtekening. Deze banner staat ook op onze website, op de website van Maastricht Dichtbij en Maastricht Gezien en op onze gemeentelijke websites (algemeen en markten). Verder hebben wij beachvlaggen laten maken die elke week aan de ingangen van de markt geplaatst worden en stickers voor de ondernemers voor op hun voertuigen waarop staat “wij staan op de Maastrichtse vrijdagmarkt, Beste Markt van Nederland 2014”. We zijn nog bezig met een presentje voor de ondernemers die we in de loop van dit jaar nog gaan uitdelen. In al onze uitingen wordt de ‚banner’ gebruikt.”

Planque: „De titel is vooral prominent aanwezig bij iedere promotionele actie die er sinds de uitverkiezing is georganiseerd. Veel media aandacht gezocht en ook gekregen. Samen met de kooplieden en bezoekers is in het eerste weekend na de verkiezing een feestje op de markt gevierd met onder meer gratis koffie en gebak. We hebben ook een vliegtuig met een sleep ‚Deventer Beste Markt’ boven de stedendriehoek laten vliegen. Dat was een groot succes. Ook is er een clip gemaakt, maar daar zullen jullie nog wel wat van horen. En er is natuurlijk flink gebruik gemaakt van sociale media.”

Heeft het geleid tot meer bezoek, of verwacht je dit nog? Nog los van de dag dat de bijbehorende tegel is gelegd, toen was het al flink druk!

Bierman: „Onze markt wordt al goed bezocht. Dus het is wel lastig constateren. Wat we wel weten is dat ook in België de titel bekend is en dat we een verzoek hebben gekregen van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) om in september een delegatie van ongeveer veertig Belgische plaatsmeesters (marktmeesters) een bezoek te brengen aan de Maastrichtse vrijdagmarkt met daarbij een uitleg over onze manier van werken.”

Planque: „In de eerste weken heeft het zeker geleid tot meer bezoekers. Het mooie weer heeft natuurlijk ook een rol gespeeld. De verwachting is wel dat er in het zomerseizoen de bezoekersaantallen nog meer omhoog zullen gaan door de komst van toeristen.”

Heeft het de band met de gemeente verbeterd, of was deze al goed?

Bierman: „De band met onze gemeente is al goed, dat heeft deze titel natuurlijk alleen maar versterkt.”

Planque: „De band met de gemeente was al zeer goed. De betrokkenheid van de marktmeesters is groot en werken ook graag mee aan promotionele acties. De samenwerking is zeer goed te noemen.”