Ondernemers snakken naar liquiditeit

Ondernemers snakken naar liquiditeit. Tot die conclusie komt kredietverstrekker Qredits. Die verleende afgelopen jaar maar liefst 5.000 nieuwe kredieten waarvan 1.400 corona-overbruggingskredieten zonder winstoogmerk. En ook dit jaar blijven de aanvragen binnenkomen. Het gevoel heerst dat ondernemers snakken naar geld om de coronacrisis te overbruggen.

103 miljoen verstrekt

In totaal verstrekte Qredits in 2020 5.000 nieuwe kredieten, voor een totaal bedrag van 103 miljoen euro. Van deze 5.000 kredieten vielen er 1.400 leningen onder overbruggingskrediet. Qredits heeft traditioneel veel klanten in risicovolle sectoren als detailhandel, persoonlijke verzorging en horeca. Sectoren die fors zijn geraakt door de coronacrisis. Het jaar 2020 stond dan ook vrijwel volledig in het teken van COVID-19 en de effecten hiervan op het ondernemerschap.

Overbruggen 

In maart was Qredits de eerste financiële instelling die Uitstel Aflossing aanbood aan haar ondernemers, met een verlaging van de rente naar 2%. “En met de introductie van ons corona-overbruggingskrediet konden we écht in een behoefte voorzien. Hiervan zijn er in 2020 maar liefst 1.400 van verstrekt. Ondernemers snakken naar liquiditeit om de coronacrisis te overbruggen”, aldus CEO Elwin Groenevelt.

Coaching

Maar het bleef niet bij enkel financiële steun. Groenevelt vult aan: “Ook voor coaching kunnen ondernemers terecht. We hebben een poule van 650 vrijwillige ondernemerscoaches waarvan een groot deel ook als CrisisCoach is ingezet. Als ondernemer is het namelijk heel waardevol om een sparringpartner te hebben. En er komen ook emoties bij kijken, dan is het dankbaar werk om als coach een luisterend oor te kunnen bieden. Het jaar 2021 zal in het teken staan van herstel van het MKB.”

 

Lockdown verlengd, er komen aanvullende steunmaatregelingen!

Er komen aanvullende steunmaatregelingen. Rutte noemde dat de verlenging van de lockdown een lastige boodschap is voor ondernemers. Ook werd het belang van levendige dorpskernen en binnensteden genoemd. Markten met food en non food hebben een grote bijdrage hierin. De precieze uitwerking van de aanvullende maatregelingen is nog onbekend. We hadden gehoopt dat er al een concrete uitwerking zou zijn. We blijven druk opvoeren en leveren onze input voor een passende regelingen voor de getroffen ambulante ondernemers. Jullie kunnen op onze inzet blijven rekenen.

Als CVAH pleiten wij net als de andere MKB-organisaties voor:

1. Beschouw bij de NOW ook het ondernemersloon als loon. De ambulante ondernemer zonder personeel heeft, bij alle doorlopende kosten, gedurende de lockdown geen fatsoenlijk inkomen.

2. Geef een ondernemer zelf de keuze over welke periode van drie maanden hij/zij een TVL-vergoeding kan aanvragen.

3. Maak het voor Ambulante ondernemers die nu niet op de markten mogen staan mogelijk om voor een VGD-opslag in aanmerking te komen, ook als men geen gebruik maakt c.q. niet in aanmerking komt voor de TVL-regeling.

4. Als laatste pleiten wij voor het opnieuw instellen van de TOGS regeling maar dan nu alleen voor de getroffen ondernemers die niet mogen staan op de markten. Dit is de meest eenvoudige regeling en dan hebben de ondernemers in ieder geval geld voor de dagelijkse levensbehoeften.

Of hanteer weer het systeem dat alle ambulante ondernemers mogen werken omdat we in de frisse buitenlucht staan.

 

 

 

Aanvraag belastinguitstel verlengd

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis kan een ondernemer bijzonder uitstel aanvragen of verlengen tot 1 april 2021. Daarmee vervalt de eerdere deadline van 1 januari 2021. Heeft u al eerder verlenging van het bijzonder uitstel aangevraagd en gekregen? Dan hoeft u niets te doen. Voor u geldt het bijzonder uitstel automatisch tot 1 april 2021.

Bent u pas recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Tot 1 april 2021 kunt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Betalingsregeling 36 maanden

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling hebt, bouwt u een belastingschuld op. De Belastingdienst biedt u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Actuele informatie over belastinguitstel kunt u hier vinden. Meer achtergrondinformatie over uitstel vindt u hier.

 

Enschede-speld voor Gerd Voogsgerd

Marktondernemer Gerd Voogsgerd kreeg vandaag uit handen van burgemeester Henk-Jan Meijer van Enschede een eervolle onderscheiding voor zijn nimmer aflatende inzet. Enschede-spelden worden toegekend aan personen vanwege speciale verrichtingen voor de stad Enschede voor een speciale zaak, of op een bepaald terrein. Gerd Voogsgerd behartigt met verve de belangen van de markten in Enschede. Hij zit al tientallen jaren in het bestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), waarvan hij ongeveer 30 jaar penningmeester is geweest. Hij heeft een groot hart voor Enschede en is altijd opgekomen voor de belangen van de stad zoals voor een bereikbare en aantrekkelijke stad (masterplan Van Heekplein, Koningsplein, parkeren). Zijn goede en kritische blik wordt hierbij zeer gewaardeerd. Hij heeft ook jarenlang een belangrijke rol gespeeld bij de voormalige Federatie Centrumondernemers Enschede (FCE) en heeft die nu nog steeds in het Ondernemers Fonds (OF).

Gerd namens de CVAH gefeliciteerd met deze mooie bekroning op je werk!

Amsterdamse Reuring Markt ten onder aan succes

De Amsterdamse Reuring Markt lijkt ten onder te gaan aan hun eigen succes. Juist nu de markt lekker draait en is uitgegroeid tot zo’n 45 standplaatsen, wil Stadsdeel Oost de markt weer inkrimpen tot maximaal 30 standplaatsen. Veel bewoners en marktkooplieden begrijpen niet waarom de succesvolle Reuring Markt op IJburg het met minder kramen moet doen. Behalve de krimp, worden ook nog eens de opbouw- en openingstijden verkort.

Onbegrijpelijk

De markt is een initiatief van Antoinette Poortvliet. De beperkingen die het stadsdeel de markt nu oplegt ziet ze als het einde van de markt. “Ik heb hier jaren gewerkt aan een vaste kern van kwalitatief hoogwaardige marktkooplieden. Dat werk wordt nu in één klap teniet gedaan door besluiten van bovenaf. Onbegrijpelijk.”

Regelzucht

Louise Wesselius, voorzitter van de CVAH afdeling Amsterdam, ziet het gedoe rondom de markt met lede ogen aan. “De kern van het probleem is de regelzucht van politici. Van bovenaf leggen ze de Amsterdamse markten keer op keer beperkingen op die kant noch wal raken. Deze mensen snappen niet hoe de markthandel werkt. Niet alleen de Reuring Markt is hiervan de dupe, de markt op het Bos en Lommerplein heeft er last van en ook de kooplieden op het Waterlooplein zijn alles behalve gelukkig met wat er allemaal wordt besloten van hogerhand. Al jaren is er onrust op de Amsterdamse markten. Bestuurders laten veel te vele hun oren hangen naar het grote geld, zo lijkt het althans. Met de betrekking tot de Reuring Markt is dat ook weer goed zichtbaar. Want men zegt dat er klachten komen van winkeliers in het winkelcentrum op het Joris Ivensplein. Maar wat ik heb gehoord zijn het de eigenaren van het winkelcentrum die geen markt voor hun deur willen hebben. Dit geeft kennelijk te veel concurrentie en is daardoor ongunstig voor de verhuur van winkels.”

Gezelligheid

Omwonenden snappen ook niets van het besluit van Stadsdeel Oost. “Als de markt nu overlast bezorgt, dan snap ik dat men gaat ingrijpen. Maar dat is helemaal niet het geval. Wij vinden de markt juist veel reuring en gezelligheid brengen. We snappen niets van het besluit van Stadsdeel Oost.”

Volgens stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter van Stadsdeel Oost is er helemaal geen sprake van krimp. Volgens hem staan er pas sinds juni 45 kramen. “Daarvoor is het altijd dertig geweest en daarop gaan we het nu vastzetten. De markt is een succes en dat willen we graag zo houden. Maar de markt staat wel in een winkelcentrum en dat moet wel een beetje in balans blijven”, legt hij uit aan NH-nieuws. “Bijna alle winkeliers van het winkelcentrum kloppen bij mij aan en zeggen dat ze last van de markt hebben, dat het te groot geworden is”, vertelt Poorter. “Als het onduidelijk is hoe groot de markt mag groeien, dan heeft het enorme uitwerking op de winkeliers. En ik wil geen leegstand hier.”

Haaks

Zijn bevindingen staan haaks op de bevindingen van Antoinette Poortvliet. “Alle ondernemers in het winkelcentrum zijn enthousiast over mijn plannen, ik heb van hen geen klachten gekregen over de markt. Door de markt komen er juist meer mensen naar het winkelcentrum, het verstevigt elkaar. Alle winkeliers die ik gesproken heb zijn het eens met de markt zoals die nu is. Er is geen enkele reden om deze kleiner en korter te maken.”

Ook de omwonenden snappen niets van de opmerking van Poorter. “De enige die wij hebben horen piepen, zijn de vastgoedpartijen die eigenaar zijn van het winkelcentrum. Niemand heeft last van de markt. We zijn blij dat er eindelijk wat leven is in het centrum. Dat hier een markt zou komen stond altijd al in de plannen. En nu is die er eindelijk en maakt het stadsdeel de markt kapot. Onbegrijpelijk volgens de omwonenden, die samen met spandoeken actie voeren tegen de plannen van het stadsdeel.”