Steeds meer sealbagautomaten gesloten

Even na je markt langs de bank om je contanten te storten wordt steeds lastiger. Door de toename van het aantal plofkraken zijn veel sealbagautomaten gesloten. Het aantal beschikbare automaten daalde in een paar jaar tijd van 1200 naar 400. Daardoor moeten veel ondernemers na hun werkdag flink omrijden om hun geld te storten. Het aantal klachten hierover is flink gestegen. Het vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers en diverse stakeholders zijn hierover in gesprek gegaan met de Nederlandse Vereniging van Banken en de Betaalvereniging.

Het is een lastige situatie. Banken willen graag hun vertrouwde service blijven aanbieden aan ondernemers, maar de sealbagautomaten zijn steeds vaker doelwit van plofkraken. Vooralsnog hebben de banken geen goed antwoord op deze misdaad. Toch is het van essentieel belang dat ondernemers hun contanten kunnen afstorten. In het overleg van de banken met het vakcentrum zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

Het aantal sealbagautomaten

Banken en Geldmaat (de partij die het beheer van de sealbagautomaten van de banken heeft overgenomen) hebben aangegeven dat er dat er 620 sealbag­automaten op 610 locaties beschikbaar komen in 2021. Op dit moment zijn er ca. 500 in gebruik.

De actuele stand van de locaties staat op https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl

Bereikbaarheid

De automaten komen voor 95% van de Nederlandse ondernemers op minder dan 10 minuten rijden. De banken en Geldmaat hebben aangeven deze afspraken na te komen, maar wel met een vertraging naar 2021.

Openingstijden

De sluiting van de geldautomaten is verschoven van 18.00 uur naar 18.30 uur. Na het doorvoeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen worden de openingstijden van de sealbagautomaten weer verruimd.

U heeft een klacht? Meld deze

Ondernemers kunnen met hun klachten contact opnemen met hun bank en/of Geldmaat. Er wordt dan, zo is toegezegd door de banken, gekeken naar een oplossing en een passend advies. Informeer ook het Vakcentrum via reactie@vakcentrum.nl. De ontvangen reacties kunnen dan in een vervolgoverleg met de banken en Geldmaat worden ingebracht en daar wordt ook echt wat mee gedaan. Zo hebben banken tussen april 2020 en medio augustus zo’n 100 sealbagautomaten die uitgezet waren, toch weer in gebruik genomen.

Corona steunpakket 3.0

Het derde coronasteunpakket is van start gegaan. De looptijd van dit steunpakket is tot en met juni 2021. De Regering heeft een breder en omvangrijk steun- en herstelpakket willen neerzetten, waarbij naast steun ook aandacht is voor investeringen en een sociaal pakket.

Hieronder brengen wij de veranderingen de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor je in kaart.


Wat gaat er veranderen: NOW, Tozo en TVL


Wat gaat er veranderen aan de NOW?

De NOW 3.0 geeft voor een langere periode duidelijkheid en heeft onder meer als doel dat bedrijven en werknemers zich kunnen gaan aanpassen aan de veranderende economie. Niet alle werkgelegenheid kan behouden worden en daarom wordt de tegemoetkoming stapsgewijs afgebouwd. Daarnaast is de NOW 3.0 onderdeel van een steun- en herstelpakket waarbij het kabinet ook gaat investeren in scholing en van-werk-naar-werk trajecten. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt voor bedrijven en werknemers om aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.

Gedurende de nieuwe regeling gaat het maximale vergoedingspercentage geleidelijk afnemen en gaat juist het vereiste van een minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling toenemen. De NOW 3 is ingegaan op 1 oktober 2020 en loopt door tot 1 juli 2021.


Er zijn drie tijdvakken van drie maanden binnen de NOW 3 te onderscheiden:
Tijdvak
Minimaal omzetverlies
Maximale compensatie
Bij omzet-
verlies 100%
Okt –  dec 2020
20%
80%
Jan – mrt 2021
30%.
70%
Apr – jun 2021
30%
60%
 
Tegenover deze afbouw staat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Het vrijstellingspercentage is:
  • in het eerste tijdvak 10%;
  • in het tweede 15%;
  • in het derde tijdvak 20%.
Zo krijgen werkgevers meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. De daling kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld via natuurlijk verloop, tijdelijke contracten niet verlengen, ontslag of een loonoffer van alle werknemers.
Wat er nog meer verandert is dat de boete bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode wordt losgelaten. Deze boete werd ook wel korting genoemd, omdat deze wordt verrekend met de subsidie. Ook zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. In de eerste twee tijdvakken zal het nog wel gelijk zijn aan de NOW 1 en 2 (maximaal 2x het dagloon). 


Aanvragen van de NOW 3.0
Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag te laten starten op 16 november 2020. Deze aanvraag geldt dan met terugwerkende kracht voor het eerste tijdvak (okt-dec). Per tijdvak moet een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de eerste twee regelingen, kan hij nog gebruikmaken van de NOW 3.Tozo 3.0
Vanaf 1 oktober 2020 is er ook een aanvullende beperkte vermogenstoets ingevoerd voor zelfstandig ondernemers. Indien ondernemers een hoger vermogen hebben dan €46.520, komen zij niet meer in aanmerking voor deze regeling. Het gaat om €46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen, zoals contant geld, banksaldo, spaarsaldo en aandelen. Andere vermogensbestanddelen zoals een eigen woning, bedrijfspand, afgeschermd pensioen, machines en voorraad tellen niet mee. De Tozo 3.0 loopt door tot en met juni 2021. Hierna is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing en zullen zelfstandigen een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 zullen gemeenten al samen met de zelfstandige ondernemers gaan kijken of en welke ondersteuning er nodig is, waarbij bestaande instrumenten uit de Participatiewet worden ingezet. Denk aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.Wat gaat er veranderen aan de TVL?
De maximale compensatie voor een bedrijf is verhoogd van €50.000 per vier maanden naar €90.000 per drie maanden. Ook deze regeling zal per tijdvak geleidelijk worden afgebouwd. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking. In het tweede tijdvak wordt dit verhoogd naar 40% en in het derde tijdvak naar 45%. Ook zal per 1 januari 2021 het aantal sectoren die in aanmerking komt voor deze regeling worden afgebouwd.

Marktondernemers beheren de eigen warenmarkt in Culemborg

Het bestuur van de Stichting Dinsdagweekmarkt Culemborg en Gemeente Culemborg hebben afspraken over het  nieuwe beheer van de markt in de gemeente vastgelegd. Op de foto onder andere het bestuur van de stichting: voorzitter Hillebrand de Graaf, penningmeester Volkert Muijssecretaris en secretaris Ad van Hazendonk.

De markt: redder van de binnensteden?

Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de retail in de Nederlandse binnensteden, zit je gewoon te kijken naar een ware slachting. De koopbereidheid heeft in april de sterkste daling ooit laten zien. Paniek dus bij vastgoedeigenaren, retailondernemers, horeca en gemeenten. Koortsachtig zoeken zij naar oplossingen om het tij te keren. “Hoe halen wij het kopend publiek weer terug naar de binnenstad?”

 

Jos Voss en Olaf Zwijnenburg, sectorspecialisten retail en groothandel bij de Rabobank, zien de markt als een belangrijk instrument om weer leven in de dode binnensteden te blazen. De markt brengt immers reuring en gezelligheid, daar komen mensen op af. Dus de markt zou wel eens van levensbelang kunnen zijn voor de noodlijdende winkels in de binnensteden. Lees hier het artikel, wat vindt u er van?

Floramarkt Colmschate (Deventer) op de bres voor KWF

NPO Radio 2 komt ook dit jaar in actie voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de collecteweek, die loopt van 31 augustus tot 4 september, maken de dj’s honderd uur radio voor KWF vanaf een parkeerplaats in Deventer. Helaas is dit bittere noodzaak: “Vanwege het coronavirus zijn dit jaar helaas tientallen acties en evenementen voor KWF niet doorgegaan en gaan minder collectanten langs de deuren. Tegelijkertijd blijft geld voor onderzoek naar deze ziekte van groot belang. Onze dj’s steunen dan ook vol overtuiging deze collecteweek”, laat zendermanager Peter de Vries weten.

De marktkooplieden van de Floramarkt in Colmschate besloten vanochtend om hun steun te betuigen aan deze nobele actie en zamelden 255 euro in voor het KWF, welke ze overhandigden op de speciale Collecte Drive-in waar luisteraars vanuit hun auto een donatie kunnen doen, wat u hier kunt zien. De actie van de kooplieden werd zeer gewaardeerd! Mooie actie collega’s!