Dit formulier heb je nodig als je naar de markt afreist

Reis je af naar je markt gedurende de avondklok, dan moet je je kunnen verantwoorden. Marktondernemers kunnen hier deze eigen verklaring avondklok downloaden en invullen.

Werk je als personeel op de markt en moet je gedurende de avondklok reizen om op je werk te komen, dan heb je een werkgeversverklaring nodig. Deze werkgeversverklaring avondklok kun je hier downloaden.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

 

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten.

Om kleine ondernemers te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel ondernemers bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

NOW en TOZO

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

 

Laat uw boekhouder vooral naar de TVL en NOW kijken. De TOZO kan iedere ondernemer zelf aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie kunt u vinden op:
Forse uitbreiding steun- en herstelpakket | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

Hannie Heine
Portefeuille Regelgeving

Besluit invoering avondklok uitgesteld tot morgen

De verwachte invoering van de avondklok is uitgesteld tot morgen. Premier Rutte verkondigde dat de invoering van een avondklok volgens experts nodig is om met name de Engelse variant van het coronavirus onder controle te houden. Maar een besluit hierover is niet genomen. Dat laat de premier over aan de Tweede Kamer, waar de invoering van de avondklok morgenmiddag zal worden besproken. Indien de kamer morgen instemt met de invoering van de avondklok, zal deze naar verwachting zaterdag ingaan.

 

Ondernemers snakken naar liquiditeit

Ondernemers snakken naar liquiditeit. Tot die conclusie komt kredietverstrekker Qredits. Die verleende afgelopen jaar maar liefst 5.000 nieuwe kredieten waarvan 1.400 corona-overbruggingskredieten zonder winstoogmerk. En ook dit jaar blijven de aanvragen binnenkomen. Het gevoel heerst dat ondernemers snakken naar geld om de coronacrisis te overbruggen.

103 miljoen verstrekt

In totaal verstrekte Qredits in 2020 5.000 nieuwe kredieten, voor een totaal bedrag van 103 miljoen euro. Van deze 5.000 kredieten vielen er 1.400 leningen onder overbruggingskrediet. Qredits heeft traditioneel veel klanten in risicovolle sectoren als detailhandel, persoonlijke verzorging en horeca. Sectoren die fors zijn geraakt door de coronacrisis. Het jaar 2020 stond dan ook vrijwel volledig in het teken van COVID-19 en de effecten hiervan op het ondernemerschap.

Overbruggen 

In maart was Qredits de eerste financiële instelling die Uitstel Aflossing aanbood aan haar ondernemers, met een verlaging van de rente naar 2%. “En met de introductie van ons corona-overbruggingskrediet konden we écht in een behoefte voorzien. Hiervan zijn er in 2020 maar liefst 1.400 van verstrekt. Ondernemers snakken naar liquiditeit om de coronacrisis te overbruggen”, aldus CEO Elwin Groenevelt.

Coaching

Maar het bleef niet bij enkel financiële steun. Groenevelt vult aan: “Ook voor coaching kunnen ondernemers terecht. We hebben een poule van 650 vrijwillige ondernemerscoaches waarvan een groot deel ook als CrisisCoach is ingezet. Als ondernemer is het namelijk heel waardevol om een sparringpartner te hebben. En er komen ook emoties bij kijken, dan is het dankbaar werk om als coach een luisterend oor te kunnen bieden. Het jaar 2021 zal in het teken staan van herstel van het MKB.”

 

Lockdown verlengd, er komen aanvullende steunmaatregelingen!

Er komen aanvullende steunmaatregelingen. Rutte noemde dat de verlenging van de lockdown een lastige boodschap is voor ondernemers. Ook werd het belang van levendige dorpskernen en binnensteden genoemd. Markten met food en non food hebben een grote bijdrage hierin. De precieze uitwerking van de aanvullende maatregelingen is nog onbekend. We hadden gehoopt dat er al een concrete uitwerking zou zijn. We blijven druk opvoeren en leveren onze input voor een passende regelingen voor de getroffen ambulante ondernemers. Jullie kunnen op onze inzet blijven rekenen.

Als CVAH pleiten wij net als de andere MKB-organisaties voor:

1. Beschouw bij de NOW ook het ondernemersloon als loon. De ambulante ondernemer zonder personeel heeft, bij alle doorlopende kosten, gedurende de lockdown geen fatsoenlijk inkomen.

2. Geef een ondernemer zelf de keuze over welke periode van drie maanden hij/zij een TVL-vergoeding kan aanvragen.

3. Maak het voor Ambulante ondernemers die nu niet op de markten mogen staan mogelijk om voor een VGD-opslag in aanmerking te komen, ook als men geen gebruik maakt c.q. niet in aanmerking komt voor de TVL-regeling.

4. Als laatste pleiten wij voor het opnieuw instellen van de TOGS regeling maar dan nu alleen voor de getroffen ondernemers die niet mogen staan op de markten. Dit is de meest eenvoudige regeling en dan hebben de ondernemers in ieder geval geld voor de dagelijkse levensbehoeften.

Of hanteer weer het systeem dat alle ambulante ondernemers mogen werken omdat we in de frisse buitenlucht staan.