Brief CVAH aan alle gemeentes : Geef braderieën, jaarmarkten en seizoensmarkten de ruimte.

Namens de landelijke CVAH, de brancheorganisatie voor de ambulante handel, vraag ik uw aandacht voor het volgende:

In deze onzekere tijden van Corona zijn we ons bewust dat we te maken hebben met maatregelen om verspreiding van het Covid19 virus tegen te gaan en dat we ons hebben te houden aan de regels opgesteld door de overheid. Dat willen wij natuurlijk ook want gezondheid is het belangrijkste wat we hebben voor de ondernemers, hun gezinnen, de consumenten enz.

Er is door het out break managementteam geadviseerd om alle evenementen georganiseerd via een evenementen vergunning in ieder geval geen doorgang te laten vinden tot 1 september.

U als gemeente en wij als belangenvereniging weten dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen grootschalige evenementen en kleinschalige evenementen.

Veel van de jaarlijkse activiteiten in diverse gemeentes zijn eigenlijk braderieën, jaarmarkten en seizoenmarkten en hebben geen enkel vergelijk met evenementen als pink-pop, zwarte cross enz.

Nu uit het verloop van het Covid19 virus blijkt dat er toch soepeler omgegaan kan worden met bepaalde restricties willen wij graag bij u de kleinschalige activiteiten in uw gemeente onder de aandacht brengen. In het hele land hebben we met elkaar bewezen dat we heel goed in staat zijn om markten met de 1,5 meter restricties goed te kunnen organiseren. Ook zijn we ons allen bewust dat dit nog wel een tijdje zal duren. Daarom denken wij ook dat we nu met elkaar kunnen kijken hoe we dit soort plaatselijke activiteiten, wat vaak een lokale jaarmarkt of seizoenmarkt is maar heel belangrijk is voor steden en dorpen, kunnen realiseren. We zouden dit kunnen organiseren via een tijdelijke marktvergunning of een (bruikleen) overeenkomst en dan net als met de markten goede afspraken en regels met elkaar afspreken.

De regering heeft bewust een uitzondering gemaakt voor markten en dit geldt net zo goed voor dit soort activiteiten wat jammer genoeg tot nu toe wordt georganiseerd via een evenementen vergunning. De voorgenomen versoepeling per 1 juli zijn volgens de routekaart samenkomsten tot maximaal 100 personen in een keer toegestaan (let op ook voor georganiseerde samenkomsten).

Bezoek aan winkels, markten, bibliotheken, pretparken ,dierentuinen, musea en presentatie instellingen kan, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerders van deze locaties zijn ervoor verantwoordelijk plannen te maken waarmee ze er onder andere voor zorgen dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft.

We willen met elkaar de consumenten een veilig vermaak aanbieden in de buitenlucht en doordat veel mensen, ook tijdens de vakanties, in Nederland zullen blijven willen we natuurlijk hier op inspelen. Ook de ondernemers die een plaats innemen op dit soort activiteiten willen ook heel graag weer aan de slag om een boterham te verdienen. Dit mes snijdt dan aan twee kanten. Ook de ondernemers op deze markten zijn flexibel en kunnen zich heel goed aanpassen aan de opgelegde regels.

Graag willen wij met u van gedachten wisselen over hoe we dit veilig kunnen organiseren. Onze lokale afdelingen, regiobestuurders, regiomanager en centraal bestuurders staan voor u klaar.

Een telefoontje naar ons kantoor en wij zorgen dat iemand met u gaat sparren en mee helpen om dit te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Namens het Centraal Bestuur

M. Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester