Brede steun Tweede Kamer voor onderzoek gevolgen schaarse vergunningen ambulante handel

Afgelopen dinsdag heeft de voltallige Tweede Kamer ingestemd met een motie van SGP kamerlid Chris Stoffer en VVD kamerlid Martin Wörsdörfer, om een onderzoek te starten naar de gevolgen van de schaarse vergunningen voor de ambulante handel. Dankzij de intensieve lobby van voorzitter Henk Achterhuis, gesteund door enkele prominente CVAH leden, staat het onderwerp nu op de agenda van het parlement. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de dreigingen voor de gehele sector als gevolg van de invoering van schaarse vergunningen onder de aandacht te brengen bij de politiek.

Snel op de agenda

Henk Achterhuis: “ik ben ontzettend blij dat we het onderwerp zo snel op de agenda hebben gekregen bij de politiek. Schaarse vergunningen kunnen enorme verstrekkende gevolgen hebben voor marktondernemers. Het is van groot belang voor de hele sector om zo snel mogelijk de dreiging die uitgaat van het besluit schaarse vergunningen in goede banen te leiden en de voortgang van de markt in de toekomst veilig te stellen.”

Bescherming bedrijven in de ambulante handel

Volgens de indieners van de motie weten gemeenten niet goed hoe om te gaan met de nieuwe wetgeving en implementatie ervan in het gemeentelijk beleid. Met de motie vraagt de Tweede Kamer de regering om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op korte termijn overleg te voeren over de aanpak van de genoemde problematiek, en te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk sterk toeneemt.