Brandbrief aan RIVM

Aan: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
T.a.v. de heer prof. dr. J.T. van Dissel Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Zeewolde, 22 februari 2021

Geachte mijnheer Van Dissel,

Graag richt ik mij tot u om u op de hoogte te brengen van de problematiek waar wij als ambulante handel door de Covid 19 pandemie tegen aan lopen. Laat ik mij eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Martie Bleeker en ik ben landelijk secretaris van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) of iets specifieker de marktondernemers en standplaatshouders.

Wij leven in een verwarrende en voor sommigen ook angstige tijd. Ook wij als marktondernemers zijn ons bewust van het belangrijkste goed wat wij hebben “gezondheid”. Als markten hebben wij daar samen met gemeentes heel veel in geïnvesteerd en wij kunnen echt stellen dat wij met alle aanpassingen hebben gezorgd dat veiligheidsmaatregelen ruim voldoende zijn. Wij zorgen goed voor de 1,5 meter regel, wij scheiden de publieksstromen, hebben brede gangpaden, attenderen de consument erop om alleen naar de markt te komen, wij zijn geen uitje maar een veilig inkoopkanaal met fantastische producten die wij met zijn allen leveren aan de consument.

Gezonde producten, lekkere producten en alles wat wij nu nodig hebben in deze tijd om ons beter te voelen. Tot zover eigenlijk best een positief verhaal, maar zoals u weet er is altijd een maar…. Helaas hebben de beleidsmakers zeker aan de warenmarkten en standplaatsen gedacht maar toch hebben ze gekozen voor een woordkeus die tot allerlei discussies kan leiden.

Bloemen, planten, dierenbenodigdheden, drogisterijartikelen mogen op sommige markten wel en anderen niet. Wij hebben zelfs regels van bloemen wel en planten niet. De gemeentes lezen de regels allemaal anders en er volgt dan ook een wir war van verschillende interpretaties. Ook mag een grote groep ondernemers in de non-food niet op de markten staan. Dus geen sokken, ondergoed, kleding schoenen tassen enz.
Het argument is vaak drukte maar juist deze ondernemers zorgen voor een betere verdeling van het publiek over de markt. Is het druk bij de groente kun je eerst even naar de sokkenkraam. Hoe mooi kan dat allemaal werken. Wij leveren de consument een totaal aanbod zodat in 1 keer de totale boodschappen kunnen worden gehaald en dit zorgt voor minder verkeersbewegingen en is dus een win-win situatie. Wij zijn de supermarkt in de buitenlucht en leveren daarbij diversiteit en kwaliteit.

U en wij weten dat er ook besmettingen in de buitenlucht plaats vinden maar wel een stuk minder. Er is net een overzichtsstudie verschenen dat het naar buiten verplaatsen van activiteiten het aantal infecties kan verminderen en uiteindelijk levens kan redden. (in the journal of infectious diseases) Als wij dit allemaal weten hoe kan het dan gebeuren dat wij de consumenten naar de supermarkten dirigeren, naar binnen, smalle paden, volledige assortimenten ook non-food en de non-food ondernemers op de markt in de buitenlucht niet mogen staan. Dit is moeilijk uit te leggen aan de consumenten en de ondernemers.

Het is misschien brutaal maar wat wil ik nu aan u vragen. Mijnheer van Dissel, is het mogelijk dat u in uw adviezen zou kunnen meenemen dat in de buitenlucht het toch zeker veiliger is om te winkelen en dat ook de aanwezigheid van de non-food hier geen negatief effect op heeft. Wij zijn bereid om de veiligheidsregels op de markten daar waar nodig nog aan te scherpen en wij willen zelfs wel overgaan tot het dragen van mondkapjes op de markt en dit allemaal om ons als markten weer compleet (food, non-food, standwerkers) te maken en de consument weer totaal te kunnen bedienen. Als u zou willen ben ik natuurlijk altijd bereid om deze brief mondeling (of via zoom of ms teams) toe te lichten en ook zou ik u graag willen rondleiden op een markt om u te laten zien hoe bewust wij bezig zijn en wat een fantastisch inkoop kanaal wij zijn.

We willen allemaal gezond blijven en vinden dat ook top prioriteit, maar natuurlijk willen onze ondernemers ook overleven.
Ik hoop dat u door uw adviezen aan de beleidsmakers weer een sprankje hoop kunt bieden voor onze ondernemers en in ieder geval duidelijkheid in de regels.

Namens al mijn ondernemers dank ik u hiervoor en hoop op een positief gevolg.

Met vriendelijke groet,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur
M. Bleeker – Steenstra,
secretaris/penningmeester