Bijeenkomst Voorzittersdag 16 november afgeblazen ivm aangescherpte coronamaatregelen

Geachte collega’s, beste afdelingsbestuurders,

Wij hebben u een uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van de voorzittersdag van 16 november 2020.

Het Centraal Bestuur heeft, na afloop van de persconferentie van Minister-President Rutte van 3 november 2020 waarin het verzoek is gedaan om het aantal reisbewegingen zo veel als mogelijk te beperken en ook de contactmomenten met andere mensen te beperken, toch besloten om deze bijeenkomst niet fysiek door te laten gaan.

Het Centraal Bestuur betreurt dat zij deze beslissing heeft moeten nemen maar vindt dit wel de meest voor de hand liggende beslissing om mee te werken het Corona virus onder controle te krijgen.

Het Centraal Bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze bijeenkomst op een andere niet fysieke manier door te laten gaan. Wij zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden en danken u voor uw begrip.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot Martie Bleeker (tel. 06-29024298). U kunt haar ook een e-mail sturen (m.bleeker@cvah.nl).

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra,

secretaris/penningmeester