Beperkingen maken marktondernemers creatief!

Goethe wist het zo mooi te omschrijven: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, vrij vertaald “In de beperking toont zich pas de meester.” Dat geldt ook voor menig marktondernemer in crisistijd. Je wilt verkopen, maar tegelijkertijd ook de richtlijnen van de overheid naleven en er voor zorgen dat klanten voor je kraam geen risico lopen. En dat kan al met een heel eenvoudig stoepkrijtje, zie foto’s!