Belangrijkste maatregelen getroffen ondernemers

  • Er komt een noodloket voor hard getroffen sectoren. Het loket biedt een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro per maand. De voorwaarden voor welke typen bedrijven hiervoor in aanmerking komen wordt nog bekendgemaakt.
  •  Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling voor zzp’ers om hun inkomen aan te vullen tot een ‘maatschappelijk minimum’. Dit kan in vier weken worden geregeld en het geld hoeft niet te worden terugbetaald.
  • De regeling voor werktijdverkorting wordt veranderd in een noodfonds, vanwege het grote aantal van 78.000 aanvragen tot nu toe. De tegemoetkoming gaat in per 1 maart, dus met terugwerkende kracht. Maximaal 90 procent van de loonsom wordt vergoed in de nieuwe regeling, waar dit eerder 70 procent was. Voorwaarde is wel dat er geen personeel wordt ontslagen en de lonen worden doorbetaald. De oude regeling wordt stopgezet.

Zodra er meer bekend waar marktondernemers zich kunnen aanmelden voor deze regelingen, wordt dit geplaatst.