Belangrijke week voor de branche

Collega’s ,

Deze week gaat het beginnen, de CVAH en haar juristen gaan op bezoek in de Tweede Kamer om te praten over het besluit rondom de Schaarse Vergunningen. Begonnen wordt met een bezoek aan het CDA en dezelfde dag nog volgt de VVD. De delegatie van de CVAH (ondergetekende, secretaris CVAH en juriste) heeft zich optimaal voorbereid, zowel juridisch als strategisch! In februari volgt nog een bezoek aan de SGP, we hebben dan ook de feitelijke motie indieners gesproken.

Onze inzet is niet gewijzigd, we blijven pleiten voor een uitzonderingspositie voor de ambulante handel , immers de sector wordt onevenredig zwaar getroffen door dit besluit!

We houden jullie op de hoogte,

Mvg Henk Achterhuis, voorzitter CVAH