Artikelen door

Vandaag is de aftrap!

We geven elkaar een maand de tijd! We mogen open blijven, maar de urgentie tot naleven van de Corona richtlijnen en nemen van maatregelen is nu groter dan ooit! We geven elkaar maximaal een maand de tijd! Een maand lang organiseert de CVAH hiervoor de ‘Digitale Vakdagen 2020’! En we beginnen vandaag! Urgentie Het kabinet […]

Gebruikersraad De Markt van Morgen bijeen

Op maandag 5 oktober 2020 is de Gebruikersraadbijeenkomst De Markt van Morgen (DMVM) gehouden. Het DMVM-bestuur legde verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van De Markt van Morgen.  Daarna bespraken de aanwezigen de markten in Coronatijd en mogelijke oplossingen, ervaringen enz. Vervolgens een inventarisatie van de verbeterpunten bij het DMVM bestuur, knelpunten […]