Alles over het CVAH congres 2020!

Maandag 9 maart houdt de CVAH voor de 99ste keer haar Algemene Leden Vergadering. Plaats van handeling is als vanouds het Preston Palace in Almelo. Sinds vorig jaar is deze bijeenkomst eendaags. Bekijk hier de agenda van de dag. De eerste zitting begint om 10.00 uur en het congres zal naar verwachting om 17.00 uur worden afgesloten.

Bewogen jaar

2019 Was een een bewogen jaar voor de vereniging. Secretaris Martie Bleeker blikt in haar jaarverslag terug op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Veel te bespreken

Op het congres zal veel besproken worden. Er zijn maar liefst 24 voorstellen ingediend die allen besproken en afgehandeld moeten worden. De lijst van afgevaardigden is hier te zien.

Bestuursveranderingen

Verder zal het bestuur een nieuwe samenstelling krijgen. Bestuurslid Hannie Heine die de portefeuille regelgeving al jaren onder haar hoede heeft, is aftredend maar heeft zich weer verkiesbaar gesteld voor een tweede bestuursperiode van vier jaar. Bestuurslid communicatie Wim Wiefkers is ook aftredend maar niet meer herkiesbaar. Na 12 jaar vindt hij de tijd rijp om het stokje over te dragen aan een jongere collega. Wie dat zal worden wordt op het congres bepaald door de leden. Twee kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld voor de functie van bestuurder; Peter Reudink van de afdeling Overijssel en Mitchel Sauer van de afdeling Limburg ambiëren beiden de functie van bestuurslid communicatie. Zij zullen zichzelf volgende week op deze website en in de komende Koopman presenteren.

Kortom: het 99ste congres van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel zal een veelbesproken ledenvergadering worden!