Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

november 2018

Inspiratieavond: Markt 2020

12 november 2018 | 19:00 - 21:00
Van der Valk Eindhoven, Aalsterweg 322
Eindhoven, Nederland
+ Google Maps

Komend najaar staat voor de CVAH in het teken van de toekomst. Waar gaan we naartoe met de markt? Wat is goed aan de markt en moet vooral zo blijven? Waar zetten of volgen we nieuwe trends en ontwikkelingen? En welke rol heb jij daarin als ondernemer of werknemer? Met vijf inspirerende netwerkavonden in het land gaan we Markt 2020 nader invullen. Zorg dat je erbij bent, laat je inspireren en borrel gezellig na!  Meer blije klanten, meer werkplezier én meer omzet. Dat zijn de uitgangspunten voor Markt 2020. Twintig-twintig is daarbij ons eerste ijkpunt: hoe…

Meer weten »

Inspiratieavond: Markt 2020

13 november 2018 | 19:00 - 21:00
Van der Valk Nieuwerkerk a/d IJssel, Parallelweg Zuid 185
Nieuwerkerk aan den IJssel, 2914 LE Nederland
+ Google Maps

Komend najaar staat voor de CVAH in het teken van de toekomst. Waar gaan we naartoe met de markt? Wat is goed aan de markt en moet vooral zo blijven? Waar zetten of volgen we nieuwe trends en ontwikkelingen? En welke rol heb jij daarin als ondernemer of werknemer? Met vijf inspirerende netwerkavonden in het land gaan we Markt 2020 nader invullen. Zorg dat je erbij bent, laat je inspireren en borrel gezellig na!  Meer blije klanten, meer werkplezier én meer omzet. Dat zijn de uitgangspunten voor Markt 2020. Twintig-twintig is daarbij ons eerste ijkpunt: hoe…

Meer weten »

CVAH-voorzittersdag

26 november 2018 | 13:00 - 17:00
Harderwijk, Leuvenumseweg 7
Harderwijk, Nederland
+ Google Maps

Op maandag 26 november komt de CVAH bestuurlijk bijeen. Tijdens dit voorzittersoverleg sparren de CVAH-afdelingen en het Centraal Bestuur samen over de nabije toekomst van zowel de markt als de organisatie. De uiteindelijke conclusies van zo'n dag worden tijdens het CVAH-congres op maandag 11 maart 2019 ter besluitvorming voorgelegd. Voorstellen daartoe kunnen worden ingediend door het Centraal Bestuur en de CVAH-afdelingen. Deze voorstellen moeten voor 1 januari 2019 in het bezit te zijn van het landelijk CVAH-secretariaat in Zeewolde. Agenda…

Meer weten »

februari 2019

Afdeling Veenendaal vergadert maandag 11 februari

februari 11 | 19:15 - 20:30
de plantage, Markt 18
Veenendaal, 3901DM Nederland
+ Google Maps

UITNODIGING VERGADERING Datum: maandag 11 februari 2019 Waar: De Plantage, Markt 18 3901 DM Veenendaal Aanvang: 19.15 uur (kwart over zeven) Agenda: Opening door de voorzitter en ingekomen stukken Gedeelte aangaande de CVAH: samengaan afdelingen, congres voorstellen, (thuis inlezen A.U.B.) vertegenwoordiging afd. Veenendaal naar congres, financieel verslag CVAH Veenendaal (is ter inzage aanwezig). Verslag van de besprekingen met de gemeente Veenendaal De opstelling van de Veenendaalse Markten: regelmatig komen er vragen bij het bestuur binnen of dit niet anders of beter…

Meer weten »

Afdeling Haaglanden vergadert maandag 11 februari

februari 11 | 19:30 - 21:00
Van der Valk Wassenaar, Zijdeweg 54
Wassenaar, 2245BZ Nederland
+ Google Maps

De afdeling Haaglanden van de CVAH zal maandag 11 februari haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Locatie: hotel Van der Valk Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar Aanvang: 19.30 uur Agenda: 1 Opening. 2 Ingekomen stukken/Mededelingen. 3 Vaststellen Notulen 2018. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris van de afdeling Haaglanden. 4 Financiële verslagen 2018 afdeling Haaglanden. 5 Evaluatie samenvoeging van de afdelingen Haaglanden en Leiden. 6 Bestuursverkiezing Haaglanden. 7 Voorstellen m.b.t. Algemene Vergadering. 8 Vaststellen afgevaardigden Algemene Ledenvergadering. 9…

Meer weten »

Afdeling Groningen vergadert op maandag 11 februari

februari 11 | 20:00 - 21:30
De Hoogte/Selwerderwijk, Borgwal 88
Groningen, 9716GZ Nederland
+ Google Maps

Betreft: Ledenvergadering CVAH-afdeling Groningen Wanneer: Maandag 11 februari Locatie: Buurt en Speeltuinvereniging De Hoogte/Selwerderwijk aan de Borgwal 88, 9716 GZ te Groningen. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Geachte Collega’s, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Groningen, nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Agenda: Opening Vaststellen agenda Mededelingen Toekomst Grote Markt en Vismarkt Informatie samen met gemeente Groningen Schaarse Vergunningen en gevolg voor marktondernemers Beknopt verslag jaarvergadering maart 2018 Financieel jaarverslag 2018, begroting 2019 Verkiezing: kandidaten bestuur: Penningmeester:…

Meer weten »

Afdeling Rotterdam bijeen op maandag 18 februari

februari 18 | 13:00 - 17:00
luchtballon!, Ambachtweg 58
Moordrecht, Zuid Holland 2841MB Nederland
+ Google Maps

Geachte collega, De CVAH afdeling Rotterdam nodigt u uit voor het bijwonen van haar jaarvergadering op 18 februari in Luchtballon.com Ambachtweg 58, 2841 MB te Moordrecht gemeente Zuidplas Aanvang 13:30 uur. De zaal is open van 13:00 uur en sluit om 17:00 uur. Agenda 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen vorige vergadering. Notulen vorige Jaarvergadering. Verslag bestuur. Verslag penningmeester. ( kascontrole etc.) 4. Toelichting door dhr. mr. drs. M.C.van Meppelen Schepping over Schaarse Vergunningen. Vanuit Brussel wordt…

Meer weten »

Afdeling Noord Brabant vergadert op 18 februari 2019

februari 18 | 19:30 - 21:30
De Druiventros, Bosscheweg 11
Berkel-Enschot, 5056PP Nederland
+ Google Maps

De CVAH afdeling Noord Brabant houdt haar jaarlijkse vergadering op maandag 18 februari 2019 in de Druiventros te Berkel-Enschot. Aanvang is om 19.30 uur.

Meer weten »

Afdeling Zuid-Friesland vergadert op maandag 18 februari

februari 18 | 19:30 - 21:00
De Daam, De Daam 1
Heeg, friesland 8621DX
+ Google Maps

Geachte collega's, Hierbij laat afdeling  Zuid-Friesland u weten dat de Ledenvergadering 2019 zal worden gehouden op: maandag 18 februari 2019. Locatie: de Daam 1  8261DX Heeg. Telefoon: 06 51 79 57 06 Aanvang: 19.30 uur. Agenda: 1 Opening. 2 Notulen vorige vergadering 3 Mededelingen/ingekomen stukken 4 Jaarverslag secretariaat 5 Financieel verslag Penningmeester 6 Verslag kascommissie 7 Benoeming kascommissie lid 8 PAUZE 9 Bespreking congres 10 Markten in de regio 11 Rondvraag 12 Sluiting Vergadering.   Wij rekenen op uw komst.…

Meer weten »

Afdeling Ede-Wageningen bijeen op maandag 18 februari

februari 18 | 19:30 - 20:30
Edense tennis club, Van Hee kerenlaan 14
Ede, 6711JM Nederland
+ Google Maps

Geachte Collega's, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de leden-jaarvergadering van de CVAH-afdeling Ede-Wageningen, welke gehouden zal worden op maandag 18 februari  2019 in: Edese Tennis Club, Van Heeckerenlaan 14 in Ede. Aanvang 19.30 uur. Agenda: Opening Ingekomen stukken en mededelingen. Notulen vergadering 2018 (ter inzage). Algemene vergadering 2019 Afvaardiging Jaarverslag en beleid Centraal Bestuur Financiën Voorstellen. Jaarverslag Secretaris. Jaarverslag Penningmeester en evaluatie marktacties 2018. Planning marktacties 2019. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kas-lid. Invulling vacature CVAH-…

Meer weten »

Afdeling Dordrecht vergadert op 18 februari 2019

februari 18 | 20:00 - 22:00
Dorts Genoegen, Voorstraat 256
Dordrecht, 3311ET Nederland
+ Google Maps

De afdeling Dordrecht zal haar ledenvergadering houden op maandag 18 februari 2019. Locatie: Grand Cafe Dordts Genoegen (Bovenverdieping) Voorstraat 256-256A  Dordrecht Aanvang: 20.00 uur Agenda: 1:         Opening door de voorzitter 2:         Ingekomen stukken en mededelingen 3:         verslag 2018 4:         kascontrole penningmeester 5:         verslag penningmeester 6:         Dordrecht en de markten van de regio 8:         Het congres: congres voorstellen bespreken 9:         Rondvraag 10:       Sluiting Wij hopen u op 18 februari te mogen begroeten Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van…

Meer weten »

Afdeling Gouda bijeen op maandag 18 februari in Reeuwijk

februari 18 | 20:00 - 22:00
Reeuwijk, Jan Tinbergenstraat 18
Reeuwijk, 2811DZ Nederland
+ Google Maps

Geachte Collega’s De afdeling Gouda van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 18 februari. Dit is een vergadering voor leden en niet leden! Vergader locatie; Jan Tinbergenstraat 18 2811 DZ Reeuwijk   Vanaf Gouda of vanaf rijksweg, neem randweg Reeuwijk afslag Zoutman. Dan de weg volgen, gelijk links dan weer links, en u bevindt zich op bestemming PS; een heel gezellige ambiance Aanvang; 20.00…

Meer weten »

Afdeling Leeuwarden bijeen op maandag 25 februari

februari 25 | 13:30 - 15:00
stichting marktbeheer, Jade 2
Drachten, 9207GL Nederland
+ Google Maps

Afdeling Leeuwarden CVAH Secretariaat: Werkmanslust 65 8922 CD Leeuwarden Tel.: 064293242   Geachte Collega’s, Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van de afdeling Leeuwarden. De vergadering wordt gehouden op 25 februari a.s. Aanvang: 13.30 uur Plaats: Kantoor Stichting Marktbeheer / Jade 2 / 9207 GL Drachten (0512 – 545205) AGENDA:  1 Opening 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Notulen 2018 4   Verslag penningmeester / kascontrole 5  Bestuursverkiezing: geen aftredende bestuursleden Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Iets…

Meer weten »

Gecombineerde ledenvergadering CVAH-afdelingen Amsterdam, Hilversum en Flevoland op maandag 25 februari

februari 25 | 20:00 - 21:30
Van der Valk hotel Hilversum, Rijksweg 2
Eemnes, 3755MV Nederland
+ Google Maps

Afdelingen: Amsterdam, Hilversum en Flevoland Secretariaat: M. Bleeker-Steenstra, Postbus 47, 3890 AA Zeewolde Tel.: 036 5409945 / e-mail: cvah@cvah.nl Betreft: gecombineerde ledenvergadering CVAH-afdelingen Amsterdam, Hilversum en Flevoland. Wanneer: maandag 25 februari 2018. Locatie: Van der Valk Hotel Hilversum, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes. Aanvang: 20.00 uur Geachte Collega's, Hierbij nodigen de besturen van de CVAH-afdelingen Amsterdam, Hilversum en Flevoland u uit tot het bijwonen van de gecombineerde ledenvergadering.  Agenda:  Opening Ingekomen stukken en mededelingen Verslag gecombineerde ledenvergadering 27 februari 2018…

Meer weten »

Afdeling Limburg vergadert op dinsdag 26 februari

februari 26 | 20:00 - 21:30
CDA Hoes, Stationstraat 9
Heerlen, 6411NG
+ Google Maps

Geachte collega's, Hierbij nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Limburg op 26 februari 2019 om 20.00 uur in het CDA Hoes Stationstraat 9 6411 NG te Heerlen. Agenda: 1: Opening 2: Mededelingen 3: Notulen vorige vergadering (liggen ter tafel) 4: Verkiezingen bestuur: aftredend en herkiesbaar Hannie Heine en Arnt van der Oord. (kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen bij het bestuur met een bereidverklaring en 5 handtekeningen van leden tot 7 dagen voor…

Meer weten »

Afdeling Overijssel vergadert woensdag 27 februari

februari 27 | 20:00 - 22:30
Postillion hotel deventer, Deventerweg 121
Deventer, Overijssel 7418 DA Nederland
+ Google Maps

De afdeling Overijssel zal haar ledenvergadering houden op woensdag 27 februari in het Postillion hotel te Deventer. Aanvang:  20:00 uur Agenda: Opening Mededelingen en ingekomen stukken Stand van zaken omtrent de schaarse vergunningen, uitleg door Henk Achterhuis Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het  bedrijf. Geen notulen van vorige vergadering omdat dit de eerst regio vergadering is. Nieuws uit de regio:-Almelo -Deventer -Enschede -Hengelo -Kampen -Zwolle Ervaringen Stan van Pul (Regiomanager) Congres 2019 zie Koopman februari…

Meer weten »

maart 2019

CVAH afdeling Apeldoorn vergadert op maandag 4 maart

maart 4 | 19:30 - 21:00
ACEC, Roggestraat 44
Apeldoorn, 7311CD Nederland
+ Google Maps

Jaarvergadering van de CVAH-afdeling Apeldoorn  Geachte collega’s, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Apeldoorn nodigen wij u uit voor de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 4 maart 2019. Locatie: het ACEC gebouw, Roggestraat 44 te Apeldoorn. Aanvang 19.30. AGENDA: Opening Binnengekomen stukken en mededelingen Notulen ALV 5 maart 2018. Verslag penningmeester, Alex de Graaf, bestuur CVAH/kascontrole Verslag penningmeester, Alex de Graaf, SMA/kascontrole Uitbreiding bestuur CVAH en SMA Plannen SMA 2019 Herinrichting Marktplein Afdeling Apeldoorn naar afdeling Gelderland Congresvoorstellen Afgevaardigden…

Meer weten »

Afdeling Haarlem vergadert maandag 4 maart

maart 4 | 19:30 - 21:00
de brinkman, Grote Markt 13
Haarlem, 2011RC Nederland
+ Google Maps

Geachte collega's, de CVAH-afdeling Haarlem houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op maandag 4 maart. Locatie: Grandcafe de Brinkman op de Grote Markt 13, 2011 RC Haarlem. Aanvang: 19.30 uur. Agenda: -1 Opening -2 Ingekomen stukken en mededelingen -3 Verslag ledenvergadering en notulen 2018 -4 Financieel verslag / begroting -5 Voorstellen algemene vergadering -6 Vaststellen afgevaardigden -7 Aftreden en herkiesbaar penningmeester J.ter Weelt -8 Verkiezing kascommissie -9 Nieuws diversen markten -10 Rondvraag -11 Sluiting   Ik hoop je hier voldoende mee geïnformeerd te…

Meer weten »

CVAH afdeling Utrecht vergadert op maandag 4 maart 2019

maart 4 | 20:00 - 21:30
De Schalm Utrecht, Oranjelaan 10
Utrecht, Utrecht 3454BT Nederland
+ Google Maps

Maandag 4 maart 2019 houdt de afdeling Utrecht haar jaarlijkse ledenvergadering Locatie: Gebouw de Schalm, Oranjelaan 10, 3454BT Utrecht Aanvang: 20.00 uur Agenda: Opening door de voorzitter Ingekomen stukken Financieel verslag van de penningmeester Pitch Henk Achterhuis Congresvoorstellen 2019 Situatie markten in de afdeling Rondvraag Sluiting U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Met vriendelijke groet, Corien Vermeij, secretaris corien_vermeij@hotmail.com 06 - 2026 2819  

Meer weten »

Afdeling Amersfoort vergadert op 4 maart 2019

maart 4 | 20:00 - 21:30
De Grote Chinese Muur, Spuistraat 69
Bunschoten, 3752AK Nederland
+ Google Maps

De ledenvergadering van de afdeling Amersfoort is gepland op maandag 4 maart. Locatie:  'De Grote Chinese Muur', Spuistraat 69, 3752 AK Bunschoten-Spakenburg. Aanvang: 20.00 uur. Agenda: Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Financiële stukken Bestuursverkiezingen Congres: Algemene Ledenvergadering 2019 (zie De Koopman februari 2019 of www.cvah.nl) Markten in de regio Rondvraag Sluiting Wij hopen u allen te mogen begroeten.     Met vriendelijke groet, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Amersfoort, J van der…

Meer weten »

Afdeling Drenthe Midden en Oost vergadert op maandag 4 maart

maart 4 | 20:00 - 21:30
fluitenberg, Fluitenbergseweg 69
Fluitenberg, 7931PA Nederland
+ Google Maps

Jaarvergadering CVAH afdeling Drenthe M&O Datum:           4 maart 2019 Aanvang:        20.00 uur (inloop vanaf 19.15) Plaats:             Gasterij De SchildHoeve, 7931PA Fluitenbergseweg 69 te Fluitenberg  Agenda: Opening en vaststelling agenda Mededelingen en ingekomen stukken Vaststelling notulen jaarvergadering 12 februari 2018 Financieel verslag penningmeester Verslag kascontrole commissie Nieuwe leden kascontrole Congresvoorstellen maart 2019 Bijzonderheden inzake markten in onze afdeling Wat verder ter tafel komt Rondvraag Sluiting Met vriendelijke groeten Geertrude van Ginkel, secretaris

Meer weten »

Afdeling Ommelanden vergadert op 7 maart

maart 7 | 19:30 - 21:00
cafe Kemper, Kerkstraat 3
Zuidbroek, Groningen 9396AA
+ Google Maps

De afdeling Ommelanden van de CVAH komt bijeen op donderdag 7 maart voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Locatie: De vergadering vindt plaats in café Kemper, Kerkstraat 3, 9636 AA Zuidbroek Aanvang: 19.30 uur Agenda:  1:         Opening door de voorzitter 2:         Ingekomen stukken en mededelingen 3:         verslag 2018 4:         verslag penningmeester 5:         Het congres: congres voorstellen bespreken 6:         Rondvraag 8:         Sluiting   Wij hopen u op 7 maart te mogen…

Meer weten »

Afdeling Zeeland vergadert donderdag 7 maart

maart 7 | 20:00 - 21:30
Zeeland, Schimmelpenninckstraat 14
Kloetinge, 4481AH Nederland
+ Google Maps

Geachte collega’s en belanghebbenden, Namens de voorzitter nodig ik u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van de CVAH afdeling Zeeland, die gehouden zal worden op donderdag 7 maart 2019 Locatie: Verenigingsgebouw “Amicitia “ Schimmelpenninckstraat 14 , 4481 AH te Kloetinge, tel: 0113-216565. Aanvang: 20.00 uur. (zaal open: 19.30 uur) Agenda: Opening. Notulen ledenvergadering 08-03-2018. Mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken. Verslag penningmeester. Verslag kascommissie. Verkiezing bestuur afdeling Zeeland. ( interim ) voorzitter Ed Hofs is aftredend en herkiesbaar.…

Meer weten »

CVAH-congres 2019

maart 11

De Algemene Ledenvergadering van maart 2019 zal plaatsvinden op maandag 11 maart 2019. Wij willen u nog attenderen op de volgende zaken: In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen. Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan verliest uw afdeling het stemrecht. De penningmeester, de heer J. ter Weele, is aftredend en herkiesbaar. Alle informatie voor het congres kunt u…

Meer weten »

april 2019

VIP 2019 met de ‘Markt van de toekomst’

april 1 | 15:00 - april 2 | 22:00
Expo Houten, Meidoornkade 24
Houten, 3992 AE Nederland
+ Google Maps
Gratis

Het Vers Inspiratie Platform (VIP) houdt op 1 & 2 april, elke dag van 15.00 uur tot 22.00 uur, voor de vijfde keer op rij haar jaarlijkse event in de Expo-hallen in Houten. Dit jaar wordt daarom extra uitgepakt met ondermeer een ‘Markt van de toekomst’, waaraan ook de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) zal meewerken. Op de maandagavond is De Markt van Morgen Inspiratiebijeenkomst 2019. Op de ‘Markt van de toekomst’ worden de laatste trends gepresenteerd voor…

Meer weten »

De Markt van Morgen Inspiratiebijeenkomst 2019

april 1 | 19:15 - 20:45
Expo Houten, Meidoornkade 24
Houten, 3992 AE Nederland
+ Google Maps

Voor belanghebbenden en geïnteresseerden in De Markt van Morgen. Schrijf de datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt    

Meer weten »

juni 2019

Bloemist op scherp 2019: meld je aan voor een prikkelend ondernemersevent

juni 5 | 14:00 - 20:30
Basiliek Veenendaal, Wiltonstraat 56
Veenendaal, 3905 KW
+ Google Maps

Op woensdag 5 juni organiseert VBW een prikkelend ondernemersevent in de Basiliek in Veenendaal. Bekijk hieronder het programma en meld je aan. 13.30 uur: Ontvangst/inloop 14.00 - 15.45 uur: Deel 1 Sterk merk, scherpe positionering de eerste STAPpen; bloemisten aan het woord alles over de bloemen- en plantenklant door Fred v/d Hoeven (Royal Flora Holland) en Bloemenbureau Holland drie ondernemers aan het woord die nu al prikkelen het vervolg op STAP……… een scherpe(re) positionering 15.45 - 16.15 uur: Pauze 16.15 - 18.00…

Meer weten »

september 2019

Nationale Opleiding tot Marktmeester

september 16 | 09:30 - 16:30

Als marktmeester zorgt u ervoor dat de organisatie van de markt vlekkeloos verloopt. Zo controleert en handhaaft u onder meer de orde op de markten. U moet daarom over de nodige juridische en organisatorische kennis beschikken. Ook moet u communicatief sterk zijn. Deze opleiding zorgt ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt. U gaat namelijk direct in de praktijk aan de slag. Wanneer u deze opleiding met succes heeft afgerond, bent u prima in staat om de rol van…

Meer weten »

oktober 2019

CVAH Vakdagen

oktober 14 | 19:30 - 21:00
Van der Valk Akersloot, Geesterweg 1A
Akersloot, Nederland
+ Google Maps

Net als voorgaande jaren organiseert de CVAH een vijftal vakdagen in september en oktober om met de collega’s van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Het bestuur van de vereniging hecht grote waarde aan de meningen van haar leden. Vorig jaar bleken de vakdagen van grote waarde en ook dit jaar rekent het bestuur weer op uw input. Zitten we als vereniging nog op de juiste koers, of moeten we op bepaalde punten bijsturen? Belangrijkste onderwerp zal ongetwijfeld de betekenis/toepassing…

Meer weten »

CVAH Vakdagen

oktober 15 | 19:30 - 21:00
Van der Valk Nieuwerkerk a/d IJssel, Parallelweg Zuid 185
Nieuwerkerk aan den IJssel, 2914 LE Nederland
+ Google Maps

Net als voorgaande jaren organiseert de CVAH een vijftal vakdagen in september en oktober om met de collega’s van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Het bestuur van de vereniging hecht grote waarde aan de meningen van haar leden. Vorig jaar bleken de vakdagen van grote waarde en ook dit jaar rekent het bestuur weer op uw input. Zitten we als vereniging nog op de juiste koers, of moeten we op bepaalde punten bijsturen? Belangrijkste onderwerp zal ongetwijfeld de betekenis/toepassing…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen