Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

januari 2020

Afdeling Ommelanden maandag 24 februari bijeen

27 januari 2020 | 08:00 - 17:00
Van der Valk Zuidbroek, Burgemeester Omtaweg 4
Zuidbroek, Groningen 9636EM Nederland
+ Google Maps

De afdeling Ommelanden van de CVAH komt bijeen op maandag 24 februari voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Locatie: De vergadering vindt plaats in hotel Van der Valk, Burgemeester Omtaweg 4, 9636EM Zuidbroek. Aanvang: 19.30 uur Agenda:  1:         Opening door de voorzitter 2:         Ingekomen stukken en mededelingen 3:         verslag 2019 4:         verslag penningmeester 5:         Het congres: congres voorstellen bespreken 6:         Rondvraag 8:         Sluiting   Wij hopen u op 24 februari te…

Meer weten »

februari 2020

Afdeling Gouda bijeen op maandag 3 februari

3 februari 2020 | 19:00 - 21:30
Jan Tinbergenstraat 7 Gouda, Jan Tinbergenstraat 7
Gouda, Zuid Holland 2811 DZ Nederland
+ Google Maps

Geachte heer, mevrouw, Bij deze nodig ik u uit om de jaarvergadering bij te wonen van de CVAH afdeling Gouda. Deze zal worden gehouden op maandag 3 februari. Agenda: Notulen vorige vergadering Jaarverslag/ financiën Bestuur/ herverkiezing CVAH Schaarse vergunningen stand van zaken Congresvoorstellen bespreken PAUZE Evenementen Evaluatie Koningsdag, Zotte Zaterdag en Schaatsbaan Budgetten voor evenementen bepalen Afscheid Ben Nieuwe marktmeester Kramenbouwer W.V.T.T.K.   Inloop vanaf 19:00 uur Start vergadering 19:30 uur Locatie Jan Tinbergenstraat 7, 2811 DZ Reeuwijk Met vriendelijke groet,…

Meer weten »

Afdeling Noord-Brabant vergadert op dinsdag 4 februari

4 februari 2020 | 20:00 - 21:30
De Druiventros, Berkel-Enschot, Bosscheweg 11
Berkel-Enschot, 5056PP Nederland
+ Google Maps

Aan: Leden CVAH afdeling Noord-Brabant Uitnodiging + agenda  Ledenvergadering  4-2-2020. Beste Collega, Het bestuur van de CVAH-afdeling Noord-Brabant nodigt u uit voor onze ledenvergadering  op:                                                       DINSDAG 4 FEBRUARI 2020 OM 20.00 UUR. Hotel De Druiventros, Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot (tel. 013 - 533 9115).   Agenda: Opening Verslag ledenvergadering d.d. 18 februari…

Meer weten »

Afdeling standwerkers vergadert maandag 17 februari

17 februari 2020 | 13:00 - 16:00
De Faam Hoogland, Hamseweg 5
Hoogland, 3828 AA Nederland
+ Google Maps

Geachte standwerker, Namens onze voorzitter wordt u uitgenodigd voor de standwerkersvergadering welke gehouden zal worden op maandag 17-02-2020  in de Faam te Hoogland  Aanvang 13.00! Agenda: 1:     Opening 13.00 uur 2:     Ingekomen stukken en mededelingen 3:     Notulen vorige vergadering en financiën 4:     Kascontrole 5:     Bespreken concoursen 2020 6:     NK ,EK,WK 2020 7:     Toekomstvisie CVAH / in te dienen congresvoorstellen 8:     Wat verder ter tafel komt 9:     Rondvraag 10:   Sluiting om 16.00 uur Met vriendelijke groet, Jeroen Coopman Secretaris Stibesta/afd.standwerkers CVAH…

Meer weten »

CVAH afdeling Rotterdam bijeen op maandag 17 februari

17 februari 2020 | 13:00 - 16:30
Aerostat Ballonvaarten, Ambachtweg 59
Moordrecht, Zuid-Holland 2841MB Nederland
+ Google Maps

  Geachte collega, Het bestuur van de CVAH-afdeling Rotterdam nodigt u uit voor het bijwonen van haar jaarvergadering gehouden op 17 februari 2020 bij Aerostat Ballonvaarten aan de Ambachtstraat 59 te 2841 MB Moordrecht. Aanvang 13:30 uur zaal open vanaf 13:00 uur.      Agenda: Opening. De weekmarkt: ‘Een kip zonder kop of het neusje van de zalm’. Een inspirerende presentatie verzorgd door verbinder puur sang Hans van Aalst die meteen de kern raakt. Hans heeft zijn geschiedenis op de markt…

Meer weten »

Ledenvergadering afdeling Ede-Wageningen maandag 17 februari

17 februari 2020 | 19:30 - 21:00
Edense tennis club, Van Hee kerenlaan 14
Ede, 6711JM Nederland
+ Google Maps

Geachte Collega, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de CVAH-afdeling Ede-Wageningen. Deze wordt gehouden op maandag 17 februari  2020. Locatie: Edese Tennis Club, aan de Van Heeckerenlaan 14, te Ede. Aanvang: 19.30 uur. Agenda: Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen vergadering 2019 (ter inzage) Algemene vergadering 2020 Afvaardiging Jaarverslag en beleid Centraal Bestuur Financiën Voorstellen Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester en evaluatie marktacties 2019 Planning marktacties 2020 Verslag kascommissie en benoeming nieuw kaslid Markt…

Meer weten »

Afdeling Utrecht vergadert op maandag 17 februari

17 februari 2020 | 20:00 - 21:30
De Schalm Utrecht, Oranjelaan 10
Utrecht, Utrecht 3454BT Nederland
+ Google Maps

Op maandag 17 februari 2020 zal de afdeling Utrecht haar ledenvergadering in De Schalm te Utrecht houden. Aanvang 20.00 uur. Agenda: opening door de voorzitter ingekomen stukken financieel verslag van de penningmeester presentatie Markt Online congresvoorstellen 2020 situatie op de markten binnen de afdeling rondvraag sluiting

Meer weten »

Ledenvergadering CVAH-afdeling Amersfoort maandag 17 februari

17 februari 2020 | 20:00 - 21:30
Restaurant Lim Asian Bistro, Spuistraat 69
Bunschoten/Spakenburg, 3752 AK Nederland

Beste Collega’s Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Amersfoort nodigen wij u uit voor de leden vergadering, welke gehouden zal worden op maandag 17 februari 2020. Locatie: Restaurant Lim Asia Bistro Spuistraat 69 3751 AK Bunschoten Spakenburg Aanvang: 20.00 uur. Agenda: Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering -7 Oktober 2019/4 november 2019 Financiële stukken Bestuursverkiezingen: dhr. G.H van Beek zijn bestuurstermijn loopt af hij stelt zich beschikbaar voor een volgend termijn. Congres: Algemene Ledenvergadering 2020. ( congresvoorstellen in de koopman…

Meer weten »

Afdeling Zuid-Friesland vergadert op 17 februari

17 februari 2020 | 20:00 - 21:30
De Daam, De Daam 1
Heeg, friesland 8621DX
+ Google Maps

Geachte collega, Hierbij nodigt het bestuur van de CVAH-Afdeling Zuid-Friesland u uit voor de ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op: Maandag 17 februari 2020. Locatie: de Daam 1, te Heeg. (telefoon: 06-51795706).  Aanvang: 20.00 uur Agenda: Opening Notulen vorige vergadering Ingekomen stukken / Mededelingen Jaarverslag secretariaat Financieel verslag Penningmeester Verslag kascommissie Benoeming nieuw lid Kascommissie PAUZE Bespreking congres Markten in de regio Rondvraag Sluiting vergadering. Wij rekenen op uw komst. Met vriendelijke groet, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, Namens…

Meer weten »

Afdeling Leeuwarden bijeen op maandag 24 februari

24 februari 2020 | 13:30 - 16:00
Kantoor stichting Marktbeheer, Jade 2
Drachten, friesland 9207GL Nederland
+ Google Maps

Geachte Collega’s, Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van de afdeling Leeuwarden. De vergadering wordt gehouden op maandag 24 februari a.s. Aanvang: 13.30 uur Plaats: Kantoor Stichting Marktbeheer / Jade 2 / 9207 GL Drachten (0512 – 545205 Agenda: 1 Opening 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Notulen 2019 4 Verslag penningmeester / kascontrole 5  Bestuursverkiezing: geen aftredende bestuursleden Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Iets voor u? 6  Congres 7  Markten in de afdeling 8  Rondvraag…

Meer weten »

Afdeling Ommelanden bijeen op maandag 24 februari

24 februari 2020 | 19:30 - 21:00
Van der Valk Zuidbroek, Burgemeester Omtaweg 4
Zuidbroek, Groningen 9636EM Nederland
+ Google Maps

Ledenvergadering van de CVAH-afdeling Ommelanden. Geachte Collega, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden nodigen wij u uit op maandag 24 februari 2020 voor de jaarlijkse ledenvergadering. Locatie: Van der Valk Zuidbroek aan de Burg. Omtaweg 2-4, 9636 AA Zuidbroek. Aanvang: 19.30 uur Agenda: 1:         Opening door de voorzitter 2:         Ingekomen stukken en mededelingen 3:         Verslag 2019 4:         Verslag penningmeester 5:         Het congres: congres voorstellen bespreken (zie De Koopman februari 2020/www.cvah.nl) 6:         Rondvraag 7:         Sluiting   Wij hopen u op…

Meer weten »

Ledenvergadering CVAH-afdeling Haaglanden, Delft en Leiden maandag 24 februari

24 februari 2020 | 19:30 - 21:00
Van der Valk Nootdorp, Gildeweg 1
Nootdorp, 2632BD Nederland
+ Google Maps

Geachte Collega, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Haaglanden nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 24 februari 2020. Locatie: Van der Valk Nootdorp, aan de Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp. Aanvang: 19.30 uur Agenda: Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen notulen 2019. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris van de afdeling Haaglanden Financiële verslagen 2019 Haaglanden Bestuursverkiezing Haaglanden Voorstellen m.b.t. Algemene Vergadering Vaststellen afgevaardigden Algemene Ledenvergadering Verkiezing Kascommissie…

Meer weten »

Afdelingen Amsterdam, Flevoland en Hilversum bijeen op 24 februari

24 februari 2020 | 20:00 - 22:00
Theater de Omval, Ouddiemerlaan 104
Diemen, Noord-Holland 1111HL Nederland
+ Google Maps

De afdelingen Amsterdam, Hilversum en Flevoland zullen vergaderen op maandag 24 februari in Theater de Omval, Ouddiemerlaan 104 Diemen. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur. Agenda: Opening Ingekomen stukken en mededelingen Verslag gecombineerde ledenvergadering van 24 februari 2019, Amsterdam Flevoland en Hilversum Jaarverslag van de secretaris 2019 Financiële verslagen 2019 van de diversen afdelingen Voorstellen m.b.t de Algemene Ledenvergadering Vaststellen afgevaardigden voor de Algemene Ledenvergadering Verkiezing Portefeuille Communicatie en Regelgeving Nieuws van de Diversen markten Amsterdam, Flevoland en…

Meer weten »

Afdeling Overijssel vergadert op woensdag 26 februari 2020 in Deventer

26 februari 2020 | 20:00 - 21:30
postillion hotel deventer, Deventerweg 121
Deventer, Overijssel 7418 DA Nederland
+ Google Maps

Ledenvergadering CVAH-afdeling Overijssel Geachte Collega, Hierbij nodigt het bestuur van de CVAH-afdeling Overijssel u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op Woensdag 26 februari  2020. Locatie: Postillion Hotel, aan de Deventerweg 121, 7418 DA Deventer. Aanvang: 20.00 uur. Agenda: Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen ALV 2019 Nieuws uit de regio: Almelo Deventer Enschede Hengelo Kampen Zwolle Congres 2020 (zie Koopman februari 2020) Congresvoorstellen Verkiezingen: de heer W. Wiefkers: aftredend en niet herkiesbaar (communicatie) mevrouw H.…

Meer weten »

Afdeling Groningen vergadert op woensdag 26 februari

26 februari 2020 | 20:00 - 21:30
buurt en speeltuinvereniging De Hoogte/Selwerderwijk, Borgwal 88
Groningen, Groningen 9716GZ Nederland
+ Google Maps

Betreft: Ledenvergadering CVAH-afdeling Groningen in combinatie met de vergadering met de SMG. Geachte Collega, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Groningen en het bestuur van de SMG nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 26 februari  2020. Het betreft een gecombineerde vergadering met de SMG. Locatie: Buurt en Speeltuinvereniging De Hoogte/Selwerderwijk, Borgwal 88, 9716 GZ Groningen. Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Agenda: Opening Mededelingen Beknopt verslag jaarvergadering maart 2019 Financieel jaarverslag 2019,…

Meer weten »

maart 2020

Afdeling Noord-Holland Noord vergadert op maandag 2 maart

2 maart 2020 | 19:00 - 20:30
Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425
Heiloo, Noord-Holland 1851PD Nederland
+ Google Maps

Jaarvergadering van de CVAH-afdeling Noord-Holland Noord Geachte Collega’s, Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering van de CVAH afdeling Noord-Holland Noord op maandag 2 maart. Locatie: Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425, 1851PD Heiloo Aanvang: 19.00 uur Agenda: Opening door voorzitter In memoriam Financiën afdeling Congresvoorstellen Rondvraag Sluiting door Voorzitter Wij heten u van harte welkom. Met vriendelijke groet, CVAH afdeling Noord-Holland Noord, R.B. Prins, secretaris Afdeling: Noord-Holland Noord Secretariaat: Hoogegeest 8-A,1921 CH Akersloot Telefoon: 06-49 339 287…

Meer weten »

Afdeling Assen komt maandag 2 maart bij elkaar

2 maart 2020 | 19:00 - 21:30
city hotel de Jonge, Brinkstraat 85
Assen, Drente 9401HZ Nederland
+ Google Maps

De CVAH afdeling Assen vergadert op mandag 2 maart in City hotel de Jonge, Brinkstraat 85, 9401 HZ Assen Aanvang 19.00 uur. Agenda: Opening voorzitter ingekomen stukken verslag penningmeester congresvoorstellen afgevaardigden congres rondvraag sluiting Het bestuur hoopt weer veel leden te mogen begroeten op deze avond met vriendelijke groet, Evert Posthumus, waarnemend voorzitter

Meer weten »

Afdeling Apeldoorn bijeen op maandag 2 maart

2 maart 2020 | 19:30 - 21:00
ACEC, Roggestraat 44
Apeldoorn, 7311CD Nederland
+ Google Maps

Geachte collega's, op 2 maart a.s. houden wij onze jaarvergadering van de CVAH in het ACEC-gebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn. U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Aanvang: 19.30 uur. AGENDA: Opening Binnengekomen stukken en mededelingen Notulen ALV 4 maart 2019 Verslag penningmeester, Alex de Graaf, bestuur CVAH/kascontrole Verslag penningmeester, Alex de Graaf, SMA/kascontrole Plannen SMA door Roald Smit Verkiezing portefeuille penningmeester: de heer A.B. de Graaf, aftredend en herkiesbaar Vacature bestuur secretaris Stand van zaken…

Meer weten »

Afdeling Dordrecht bijeen op maandag 2 maart

2 maart 2020 | 19:30 - 21:00
Grand cafe Dorts Genoegen, Voorstraat 256
Dordrecht, Zuid Holland 3311ET Nederland
+ Google Maps

Geachte Leden, Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Dordrecht nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag  2 maart 2020. Locatie: Dordts Genoegen, Voorstraat 256, 3311 ET Dordrecht. Aanvang:19.30 Agenda: Opening door de voorzitter Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag en verslag ledenvergadering 2019 secretaris Kascontrole penningmeester Verslag penningmeester Het Congres: de financiële stukken en congresvoorstellen bespreken De markten in de regio: Vianen, Leerdam, Gorinchem, Sliedrecht, Hardinxveld, Alblasserdam, Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht Rondvraag Sluiting   Wij…

Meer weten »

Afdeling Veenendaal vergadert maandag 2 maart

2 maart 2020 | 19:30 - 21:00
grand cafe Down Town, Tuinstraat 133
Veenendaal, Utrecht 3901RA Nederland
+ Google Maps

Geachte leden, Wij nodigen u hierbij uit voor het bijwonen van de gecombineerde jaarvergadering van de CVAH afdeling Veenendaal en de stichting Markten Veenendaal. Deze zal worden gehouden op maandag 2 maart in grand café Down Town aan de Tuinstraat 133, 3901RA Veenendaal. Parkeren is mogelijk in de Arie Hensbergergarage, Verlaat 12-a 3901TP Veenendaal. Aanvang: 19.30 uur Agenda: Welkom Berichten van verhindering Vaststelling agenda Ingekomen stukken zoals namen voor kandidaten voor het voorzitterschap stichting Markten VeenendaalDe volgende punten betreffen de…

Meer weten »

Afdeling Haarlem vergadert op maandag 2 maart

2 maart 2020 | 20:00 - 21:30
cafe Brinkman Haarlem, Grote Markt 13
Haarlem, Noord-Holland 2011 RC Nederland
+ Google Maps

De CVAH-afdeling Haarlem houdt haar algemene ledenvergadering op maandag 2 maart in café Brinkman op de Grote markt te Haarlem. De zaal is open vanaf 19.30 uur en wij zullen om 20.00 uur beginnen. AGENDA: - Opening en mededelingen -Notulen 2019 -Financieel overzicht & begroting -Verkiezing kascommissie -Kandidaat bestuursleden -Congres voorstellen -Verkiezing portefeuille communicatie/regelgeving -Rondje markten -Rondvraag & afsluiting   Ik hoop u allen in grote getale te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Marco Kok, secretaris

Meer weten »

Afdeling Drenthe Midden & Oost bijeen op maandag 2 maart

2 maart 2020 | 20:00 - 21:30
Gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1
Emmen, Drenthe 7811AP Nederland
+ Google Maps

De afdeling Drenthe Midden & Oost nodigt u van harte uit tot het bijwonen van haar jaarlijkse ledenvergadering Datum:               2 maart 2020 Aanvang:            20.00 uur (inloop vanaf 19.30) Plaats:                 Gemeentehuis Emmen, ingang de Vreding Agenda: Opening en vaststelling agenda Mededelingen en ingekomen stukken Vaststelling notulen jaarvergadering 4 maart 2019 Financieel verslag penningmeester boekjaar 2018 en 2019 Verslag kascontrole commissie Nieuwe leden kascontrole Congresvoorstellen maart 2020 Bijzonderheden inzake markten in onze afdeling Wat verder ter…

Meer weten »

Afdeling Limburg bijeen op woensdag 4 maart

4 maart 2020 | 20:00 - 21:30
CDA Hoes, Stationstraat 9
Heerlen, 6411NG
+ Google Maps

Geachte collega’s, Hierbij nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Limburg op 4 maart om 20.00 uur in het CDA Hoes Stationstraat 9 te Heerlen. Agenda: 1: Opening 2: Mededelingen 3: Notulen vorige vergadering (liggen ter tafel) 4: Verkiezingen bestuur: aftredend en verkiesbaar Albert Ruiter en Bart Uffink (kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen bij het bestuur met een bereidverklaring en 5 handtekeningen van leden tot 7 dagen voor aanvang van de vergadering) 5:…

Meer weten »

Afdeling Zeeland houdt haar ledenvergadering op 5 maart

5 maart 2020 | 20:00 - 21:30
café t keldertje, Baandijk 1
Terneuzen, zeeland 4537SW Nederland
+ Google Maps

Geachte collega’s en belanghebbenden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van de CVAH afdeling Zeeland die gehouden zal worden op donderdag 5 maart 2020 in café ‘t-Keldertje, Baandijk 1, 4537SW Terneuzen . Aanvang  : 20.00 uur. ( zaal open 19.30 ) Agenda:   Opening. Notulen ledenvergadering 7 maart 2019. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken. Verslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Verkiezing bestuur afdeling Zeeland. De huidige bestuursleden zijn onlangs toegetreden of in hun functie gekozen…

Meer weten »

CVAH-congres 2020

9 maart 2020 | 10:00 - 17:00
Preston Palace, Laan van Iserlohn nr. 1
Almelo, 7607 PT Nederland
+ Google Maps

De Algemene Ledenvergadering van maart 2020 zal plaatsvinden op maandag 9 maart 2020. De aanmeldingsformulieren zijn in december 2019 verzonden. Wij willen u verder nog attenderen op de volgende zaken: De eventuele voorstellen voor de komende Algemene Vergadering van maart 2020 moeten vóór 1 januari 2020 ingediend zijn. In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen. Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan…

Meer weten »

juni 2020

Webinar: Schaarse Vergunningen

30 juni 2020 | 19:30 - 21:00
Online,

Een groot deel van de onrust die is ontstaan rondom het veelbesproken thema 'schaarse vergunningen' leeft nog altijd onder veel kooplieden. Vorig jaar heeft de CVAH een zestal bijeenkomsten in het land georganiseerd om de leden tekst en uitleg te geven over dit complexe thema en de gevolgen er van voor de branche. Maar nog altijd zijn er veel vragen over dit dreigende fenomeen. Daarom zal de CVAH nogmaals een avond organiseren over schaarse vergunningen, alleen doen we het dit…

Meer weten »

oktober 2020

De Markt van Morgen Gebruikersraadbijeenkomst

5 oktober 2020 | 18:00 - 20:00
Van der Valk Harderwijk, Leuvenumseweg 7 Harderwijk 3847 LA + Google Maps

Op maandag 5 oktober 2020 wordt de Gebruikersraadbijeenkomst van de stichting De Markt van Morgen (DMVM) gehouden bij Van der Valk Harderwijk, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk tussen 18.00 en 20.00 uur. Twee uur vergaderen en netwerken onder het genot van een broodje en een drankje. De DMVM-dienstverleners Classic, CVAH verzekeringsdienst en Markt Online zijn ook aanwezig. Het DMVM-programma: 18:00 uur: Opening Het DMVM-bestuur legt periodiek bij de DMVM-gebruikersraad verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van De…

Meer weten »

november 2020

CVAH Voorzittersdag 16 november 2020

16 november 2020 | 14:00 - 17:00
Van der Valk Harderwijk, Leuvenumseweg 7 Harderwijk 3847 LA + Google Maps

Wij nodigen u graag uit voor de voorzittersdag van 16 November 2020 om 14.00 uur bij Hotel van der Valk in Harderwijk. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal 30 personen in één ruimte aanwezig zijn. Daarom vragen wij u om ons zo snel mogelijk te laten weten, bij voorkeur het liefst voor 30 oktober 2020, met hoeveel afdelingsbestuurders u denkt te komen. Mocht het maximale aantal van 30 aanwezigen in een ruimte voor de bijeenkomst van 14.00 uur overschreden worden,…

Meer weten »

oktober 2021

Gebruikersraadbijeenkomst De Markt van Morgen

oktober 11 | 18:00 - 20:00
Van der Valk Harderwijk, Leuvenumseweg 7 Harderwijk 3847 LA + Google Maps

Op maandag 11 oktober 2021 wordt de Gebruikersraadbijeenkomst van de stichting De Markt van Morgen (DMVM) gehouden bij Van der Valk Harderwijk tussen 18.00 en 20.00 uur. Twee uur vergaderen en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Een definitief programma volgt op een later tijdstip. DMVM-bestuur gaat in ieder geval in hoe we (u) gaan helpen bij gevolgen WBTR en over de duur van de overeenkomst/vergunning met de gemeente.. Voor wie is de DMVM-gebruikersraadbijeenkomst? Aan de…

Meer weten »

november 2021

CVAH Algemene Ledenvergadering

november 15
Van der Valk Harderwijk, Leuvenumseweg 7 Harderwijk 3847 LA + Google Maps

Uitgestelde CVAH Algemene Ledenvergadering op 15 november 2021 in Hotel van der Valk, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk. Een van de agendapunten zal zijn het bespreken en vaststellen van de congresvoorstellen. CVAH-afdelingen kunnen congresvoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van november 2021  u indienen per mail en moeten uiterlijk voor 15 september 2021 ingediend zijn. Mailen aan: cvah@cvah.nl of m.bleeker@cvah.nl t.a.v. de secretaris, Martie Bleeker-Steenstra. Voor de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2021 heeft een aantal afdelingen voorstellen ingediend. Deze CVAH-afdelingen…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen