Laden Evenementen

« Alle Evenementen

CVAH-congres 2019

11 maart 2019

Agenda & locatie nog nader te bepalen.

De Algemene Ledenvergadering van maart 2019 zal plaatsvinden op maandag 11 maart 2019. Wij zullen u medio december hiervoor de aanmeldingsformulieren toezenden.

Wij willen u verder nog attenderen op de volgende zaken:

  • Voorstellen ter besluitvorming kunnen worden ingediend door het Centraal Bestuur en de CVAH-afdelingen. Deze voorstellen moeten voor 1 januari 2019 in het bezit te zijn van het landelijk CVAH-secretariaat in Zeewolde.
  • In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te
    benoemen. Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan verliest uw afdeling het stemrecht.
  • De penningmeester, de heer J. ter Weele, is aftredend en herkiesbaar.

Mocht u interesse hebben in de functie van penningmeester dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2019 aan het Centraal Bestuur sturen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Download de CVAH Congres 2018 notulen

Gegevens

Datum:
11 maart 2019
Evenement Categorieën:
,

Organisator

CVAH
Telefoon:
036 540 9945
E-mail:
cvah@cvah.nl
Website:
www.cvah.nl

Gegevens

Datum:
11 maart 2019
Evenement Categorieën:
,

Organisator

CVAH
Telefoon:
036 540 9945
E-mail:
cvah@cvah.nl
Website:
www.cvah.nl