Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Afdeling Rotterdam bijeen op maandag 18 februari

februari 18 | 13:00 - 17:00

Geachte collega,

De CVAH afdeling Rotterdam nodigt u uit voor het bijwonen van haar jaarvergadering op 18 februari in Luchtballon.com Ambachtweg 58, 2841 MB te Moordrecht gemeente Zuidplas Aanvang 13:30 uur.
De zaal is open van 13:00 uur en sluit om 17:00 uur.

Agenda

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige vergadering.
Notulen vorige Jaarvergadering.
Verslag bestuur.
Verslag penningmeester. ( kascontrole etc.)

4. Toelichting door dhr. mr. drs. M.C.van Meppelen Schepping over Schaarse Vergunningen.
Vanuit Brussel wordt gesproken over Schaarse Vergunningen. In de Koopman en via de CVAH nieuwsbrieven heeft u al het een en ander kunnen lezen. Wat betekent het nu echt voor de vaste plaatshouders, de losse standplaatshouders maar vooral de toekomst van uw bedrijf en de warenmarkt. Hoe zit het met de looptijd van uw vergunning. Blijft het een vergunning van onbepaalde tijd of wordt het bepaalde tijd. Wat heeft dat voor gevolgen voor plaatsoverdracht bij ziekte, bedrijfsoverdracht en wat nog meer?

PAUZE

5. Verkiezing bestuursleden Afdeling.
Het bestuur van de afdeling een oproep aan enthousiaste leden zich in te willen zetten als
bestuurslid afdeling Rotterdam. Een mailtje aan l.vdburg@live.nl voldoet, waarop
met u contact zal worden opgenomen.

Ondanks dat vorig jaar dhr. H. de Mooy benoemt is als penningmeester is hij volgens
termijn aftredend en herkiesbaar.
Vervolgens is bestuurslid dhr. I. Demirci aftredend en herkiesbaar.

6. Verkiezing portefeuillehouder Penningmeester.
De penningmeester Centraal Bestuur dhr. J. ter Weele is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.

7. Afvaardiging namens de afdeling.
Voorgesteld wordt dat Paul Nijhuis en Harry de Mooij op het congres van CVAH de CVAH afdeling Rotterdam vertegenwoordigen.

8. Congresvoorstellen 2019.
Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de voorstellen “de Koopman” editie februari 2019

Voorstel 1:
Het Centraal Bestuur stelt voor de contributie met ingang van het verenigingjaar 2019/2020 met € 25,= te verhogen om de exploitatie gedeeltelijk sluitend te krijgen.
Voorstel 2:
Het Centraal Bestuur stelt voor een aanvang te maken met het veranderen van de organisatie structuur van de vereniging.
Voorstel 3:
De afdeling Dordrecht stelt in plaats van de contributie te verhogen eerst een poging te wagen meerinkomsten te verwerven door een gestaffeld lidmaatschap in te voeren voor.
Voorstel 4:
De afdeling Rotterdam stelt een evaluatie over de samenvoeging van afdelingen voor.
Voorstel 5:
De afdeling Rotterdam stelt een verbetering van de communicatie tussen het CB en de afdelingen voor.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
In dit agenda punt kunt u uw vragen stellen aangaande de ambulante handel binnen onze regio.

10. Sluiting.

NB.
De afdeling heeft al geruime tijd een FB pagina, waarop regelmatig om u te informeren melding van bepaalde ontwikkelingen wordt gedaan. U kunt deze pagina vinden als CVAH Rotterdam. (Liken dus)
Voorts vragen wij u uw e-mailadres aan het kantoor te Zeewolde door te geven, zodat de CVAH u beter kan informeren over actuele ontwikkelingen (naam, lidnummer, afdeling)
E-mail: cvah@cvah.nl

Wij hopen u allen tegemoet te zien.

Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn de vergadering te bezoeken, kunt u d.m.v.
een brief of e-mail u wensen of vragen kenbaar maken door deze te richten aan het
secretariaat van de afdeling, waarop gereageerd zal worden.

Met vriendelijke en collegiale groet,

Laurenz van der Burg
Secretaris a.i.
CVAH afdeling Rotterdam

e mail: l.vdburg@live.nl

Gegevens

Datum:
februari 18
Tijd:
13:00 - 17:00
Evenement Categorie:

Locatie

luchtballon!
Ambachtweg 58
Moordrecht, Zuid Holland 2841MB Nederland
+ Google Maps

Gegevens

Datum:
februari 18
Tijd:
13:00 - 17:00
Evenement Categorie:

Locatie

luchtballon!
Ambachtweg 58
Moordrecht, Zuid Holland 2841MB Nederland
+ Google Maps