Agenda Voorzittersdag 26 november Harderwijk

Agenda voorzittersdag 26 november Harderwijk

Datum : Maandag 26 november 2018

Tijd : 13.00 uur, ontvangst met een broodje

Locatie : Hotel van der Valk te Harderwijk

 Opening
 Mededelingen
Terugkoppeling WA-verzekering
 Schaarse Vergunningen
Presentatie door Martie Bleeker/Aygül Sen
 Begroting 2019
Behandeling door de penningmeester Jaap ter Weele
 Structuur CVAH
Presentatie door secretaris Martie Bleeker
 De Koopman
Mededeling door portefeuillehouder Wim Wiefkers
 Mogelijke voorstellen ALV 2019
a. Contributieverhoging
b. Mogelijke integratie DMvM met de CVAH
c. Dienstverlening Juridisch Loket
 Rondvraag
 Sluiting