Afdeling Rotterdam komt bijeen

De afdeling Rotterdam houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op 19 februari. 2018 van 14.00u tot 17.00u.
Locatie en agenda worden per brief aan de leden bekend gemaakt.