Afdeling Enschede houdt jaarvergadering op dinsdag 6 februari

Afdeling  Enschede.

 De vergadering wordt gehouden op dinsdag 6  februari as. aanvang 20.00 uur.

Let op nieuwe locatie dit jaar:     

Hotel  Enschede van de Valk,  Zuiderval 140 Enschede  Tel 053 8000 800

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

 3. MARKTDIENST GEM. ENSCHEDE

4. FINANCIELE VERANTWOORDING RECLAME GELDEN 2017

5. FINANCIEEL VERSLAG CVAH AFD. ENSCHEDE

 6. BELEID BESTUUR

7. GEZAMENLIJKE OVERIJSSELSE CVAH AFDELING  samen met:

Almelo, Hengelo, Deventer, Kampen en Zwolle.

Het bestuur stelt voor om mevr. J. Brunselaar, dhr. P.Reudink

en dhr. W. Wiefkers te laten deelnemen aan dit provinciale bestuur.

8. CONGRESVOORSTELLEN CVAH  ( zie februari Koopman of  www.cvah.nl)

 9. VERKIEZING LANDELIJK SECRETARIS  ( zie februari Koopman of  www.cvah.nl)

10. CONGRES AFGEVAARDIGEN

11. RONDVRAAG