Afdeling Drenthe Midden en Oost bijeen op 12 februari

Afdeling Drenthe Midden en Oost

Agenda jaarvergadering CVAH afdeling Drenthe M&O, tevens standplaatshouders vergadering gemeente Emmen

Datum: 12 februari 2018

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Gemeentehuis te Emmen, ingang de Vreding

Agenda standplaatshouders vergadering gemeente Emmen:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen 6 maart 2017, deel standplaatshouders vergadering
 4. Bijzonderheden markten in onze afdeling

Stichting marktpromotie Emmen:

 1. Financieel verslag 2017 door de penningmeester
 1. Verslag kascontrole
 2. Nieuwe leden kascontrole voor 2019
 3. Presentatie voorgenomen acties in het jaar 2018
 4. Begroting 2018
 5. Vragen en opmerkingen aan de stichting marktpromotie
 6. Rondvraag voor standplaatshouders Emmen
 7. Sluiting standplaatshouders vergadering

PAUZE

CVAH

 1. Doornemen notulen deel CVAH
 1. Financieel verslag penningmeester
 2. Verslag kanscontrole commissie
 3. Nieuwe leden kascontrole
 4. Congresvoorstellen maart 2018
 5. Rondvraag
 6. Sluiting