Afdeling Amersfoort vergadert maandag 4 november

Betreft: Ledenvergadering afdeling Amersfoort

Let op Belangrijk!

Beste collega’s,

Binnenkort hebben wij een vergadering en komen er diverse ontwikkelingen over de markt op de Hof ter sprake.

Het gaat onder anderen over:

 1. Autoluw binnenstad
 2. Fiets parkeerkelder onder de hof en een langdurige verplaatsing hiervoor
 3. Terrassen beleid

Let op dit gaat over jouw standplaats

De toekomst van de Vrijdag- en Zaterdagmarkt, zorg dat je hierbij bent.

Datum: maandag 4 november 2019.

Aanvang: 20:00 uur.

Locatie: Restaurant Lim Asian Bistro: Spuistraat 69, 3752 AK Bunschoten-Spakenburg

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Schaarse vergunningen
 5. Ontwikkelingen markt Hof Amersfoort. Eventuele verplaatsingen voor parkeerkelder (fietsen)
 6. Voordracht nieuw bestuurslid
 7. Markten regio
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Amersfoort

Secretariaat: Dhr. J. van der Horst
Marsweg 20, 3893 GA  Zeewolde
tel. 06 46139300
e-mail: jerneyvanderhorst@hotmail.com