Aanmelden signaal vergeten SBI-codes

Via onderstaande link kunt u aangeven dat wij als ambulante handel recht hebben op de voorgelegde compensatieregeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl

Met u KvK nummer kunt u hier de sbi code checken of uw sbi code recht geeft op de           € 4000,– (helemaal onder aan de pagina)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19