Open brief aan alle Burgemeesters in Nederland

Aan: Alle Burgemeesters van Nederland die een markt binnen de gemeentegrenzen hebben

Geachte burgemeesters, geachte heren en dames,

Opnieuw vraag ik u aandacht als secretaris van de brancheorganisatie CVAH voor onze beroepsgroep, de ambulante handel. Gelukkig heeft de Minister-President aangekondigd dat onze non-food ondernemers vanaf 28 april weer op de markt mogen staan. Dan is de mooie supermarkt in de buitenlucht, non-food en food, weer compleet en kunnen we de consumenten weer onze diverse producten aanbieden. Natuurlijk op een veilige manier met het naleven van de protocollen want veiligheid voor alles.

We zijn natuurlijk heel blij dat dit weer mag maar toch zijn er ambulante ondernemers die helaas nog geen mogelijkheid hebben om hun diensten aan de consument aan te bieden. We denken dan aan de standwerkers. Deze artiesten op de markt hebben altijd een publiek om zich heen om hun verkoop verhaal onder de aandacht te brengen en dan pas tot verkoop over te gaan.

Omdat de 1,5 meter nog steeds gehandhaafd moet worden is het natuurlijk lastig om publiek om zich heen te verzamelen. Daarom vragen wij u dan ook om de standwerkers toe te staan om als stille kramer hun plaatsen te mogen innemen. Dit levert verder geen druk op het gebruik van de openbare ruimte op maar geeft ook deze ondernemers weer de kans om te ondernemen. Deze groep zit al meer dan een jaar thuis dus de nood is hoog.

Verder willen wij graag een lans breken voor de ondernemers die op jaarmarkten, braderieën, evenement markten en seizoen markten staan. Ook deze ondernemers zitten al meer dan een jaar thuis. Het moet toch mogelijk zijn om met de organisatoren van deze evenementen tot goede afspraken te komen. Laten we ook niet vergeten dat deze evenementen heel belangrijk zijn voor uw steden en dorpen en een rol speelt in het leefbaar houden van de centra. Ook gaan veel Nederlanders dit jaar in eigen land op vakantie en willen dan toch wel graag een bezoekje brengen aan zo’n markt.

Gezien de snelheid van het vaccineren wordt er steeds meer mogelijk en deze evenementen vinden natuurlijk in de veel gezondere buitenlucht plaats. Kijk als eerste naar de kleinere evenementen en verkort de vergunningsaanvraag voor de organisatoren. Sommige evenementen worden al jaren in uw gemeentes georganiseerd dus dit zou toch met een spoedprocedure mogelijk moeten zijn.

Als we met elkaar naar de mogelijkheden kijken en niet naar de onmogelijkheden dan liggen hier toch echt kansen. Ook de organisatoren kunnen hele veilige markten organiseren met naleving van de veiligheidsprotocollen.

Mocht u hierbij ondersteuning van ons als brancheorganisatie nodig hebben dan willen we graag met u meedenken. We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus want ook wij vinden gezondheid het allerhoogste goed.

We hopen dat u deze noodkreet voor deze groep ambulante ondernemers ter harte wilt nemen.

 

Met vriendelijke groet en blijf vooral gezond,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur
Martie Bleeker-Steenstra,
secretaris

Stuur foto’s van de ‘heropening’ en WIN!

We zijn weer compleet. Maak komende week opvallende foto’s op je markt van blije klanten, blije ondernemers, enthousiaste medewerkers, het veilige gevoel of de gewoon de unieke gezelligheid op de markt.

De leukste ‘heropenings’ foto’s komen in De Koopman en worden beloond met ‘t bezoek van een hippe lokale influencer die een filmpje van jullie markt maakt en gaat promoten via social media. Gratis promotie voor je markt. Stuur je foto of foto’s op naar Dekoopman@cvah.nl.

 

Hoera! We zijn weer compleet!

Warenmarkten zijn weer compleet vanaf woensdag 28 april 2021!

De voorbereidingen bij warenmarkten om vanaf woensdag 28 april a.s. weer volledig open te gaan zijn in volle gang. Enthousiasme alom, het bruist en en borrelt, met frisse moed en volop positieve energie. Net als vorig jaar gaan we aantonen dat de markten veilig en verantwoord weer volledig open kunnen. Elke markt ontwikkelt daarvoor z’n eigen plan. Mogelijk een andere indeling, mogelijk extra handjes om de veiligheid te borgen. Alles om volledig weer los te kunnen gaan. “Wel natuurlijk in corona-opstelling en zeker moeten we met anderhalve meter afstand rekening blijven houden.”, aldus CVAH-voorzitter Louise Wesselius. “Alle verdere coronaprotocollen dienen goed gehandhaafd te worden. We moeten er echt op blijven letten dat dit veilig gebeurd; dat is van groot belang voor ondernemers, medewerkers en klanten.

De CVAH is er echter nog niet. Wij doen nu onze uiterste best om zo snel mogelijk ook de jaarmarkten, braderieën en evenementenmarkten weer open te krijgen. Natuurlijk willen we ook de standwerkers weer snel terug op de markt!”

Uitspraak CVAH-rechtszaak tegen de Staat overbodig

De CVAH heeft het kort geding tegen de Staat ingetrokken. De CVAH nam de  juridische stappen tegen de Staat vanwege het verbod voor non-food marktondernemers om op de markt te staan.

“Naar aanleiding van een verzoek van de rechtbank en na overleg met de landsadvocaat was er juridisch gezien geen andere beslissing mogelijk door de CVAH.”, legt CVAH-advocaat Martijn van Meppelen-Scheppink uit. CVAH-voorzitter Louise Wesselius sluit hierop aan, “En daarmee is een uitspraak in het kort geding overbodig geworden en voorkomen dat de CVAH was veroordeeld in de proceskosten van de Staat.  De volledige juridische uitleg van onze advocaat is hier te lezen. Van de gelegenheid wil ik gebruik maken om iedereen die zich ingezet heeft zowel in de CVAH als daarbuiten te bedanken voor de nodige aandacht voor de ambulante handel. We hebben het samen gedaan!”

De (juridische) uitleg waarom het kort geding tegen de Staat werd ingetrokken door CVAH-advocaat Martijn van Meppelen Scheppink:

“Om ontvankelijk te zijn in een kort geding heb je een zogenaamd spoedeisend belang nodig. Als dat spoedeisend belang ontbreekt verklaart de kort geding-rechter je niet ontvankelijk dan wel wordt de vordering afgewezen. Bij de behandeling van het kort geding op woensdag 14 april jl. is door de rechter aangegeven dat hij binnen twee weken uitspraak doet tenzij dit door nieuwe ontwikkelingen niet meer nodig is.

De uitspraaktermijn van 2 weken liep nog (tot en met 28 april a.s.). Er was nog geen uitspraak gedaan.

Door de mededeling van de minister-president op de persconferentie van afgelopen week dat de warenmarkten met ingang van 28 april a.s. weer volledig (inclusief de non food) open gaan, was sprake van nieuwe ontwikkelingen en kwam het spoedeisend belang van de CVAH bij het kort geding te vervallen. Dat er in de toekomst wellicht opnieuw sprake zou kunnen zijn van een lockdown en (gedeeltelijke) sluiting van warenmarkten is juridisch gezien geen belang en zeker geen spoedeisend belang voor een uitspraak in kort geding. Daar zal dan in dat onverhoopte geval opnieuw actie op moeten worden ondernomen.

Naar aanleiding van een verzoek van de rechtbank en na overleg met de landsadvocaat was er juridisch gezien daarom geen andere beslissing mogelijk dan het kort geding intrekken.

Stel dat we het kort geding toch hadden doorgezet en, na de persconferentie, toch een uitspraak hadden verlangd, dan had dit tot een niet ontvankelijk-verklaring dan wel afwijzing van de vordering geleid en was de CVAH veroordeeld in de proceskosten van de Staat. Dat hebben we nu weten te voorkomen.”