Open brief aan alle Burgemeesters in Nederland

Geachte burgemeesters, geachte heren en dames,

Wat leven we in een verwarrende tijd door de Covid19 pandemie. Ook voor u als burgervaders en burgermoeders van de gemeenten is het niet gemakkelijk om al uw inwoners te beschermen en tevreden te stellen. Als de ene dag een probleem is opgelost dan heeft de volgende dag alweer vele nieuwe problemen voor u klaar liggen. Velen zullen u benaderen met de problemen waar ze tegen aan lopen en daarop ben ik ook geen uitzondering.

Als secretaris van de brancheorganisatie CVAH kom ik ook graag met mijn zorgen bij u aankloppen. Mijn zorgen betreffen onze ondernemers die op dit moment niet op uw markten mogen staan.  Ik weet dat velen van u een goede en actieve weekmarkt hebben in uw gemeenten en ik weet ook dat velen van u de weekmarkten een warm hart toe dragen. Door de beperkingen die de pandemie ons oplegt was  het moeilijk om de weekmarkten draaiende te houden en dat heeft ook van de gemeenten veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd. Wij waarderen uw inzet in deze voor de weekmarkten ten zeerste.

We hadden weer een redelijk complete markt maar helaas door de derde golf is dit weer bijgesteld en mogen op dit moment alleen levensmiddelen op de markt staan. Hierdoor is natuurlijk de non-food zwaar getroffen en dat is niet helemaal te verklaren. We staan tenslotte in de buitenlucht, hebben voldoende ruimte om de 1,5 meter te garanderen en met een complete markt kun je de consument bedienen en hoeven ze niet onnodige verkeersbewegingen te doen om de boodschappen in huis te halen. We hebben ook als markten goede regels opgesteld en benadrukken bij de consument dat ze alleen moeten komen en alleen voor het halen van de boodschappen en dat helaas op het moment de markt geen gezellig uitje mag worden. We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus want ook wij vinden gezondheid het allerhoogste goed.

Ook is er natuurlijk discussie over bepaalde producten waar ze nu onder vallen. Vallen dierenbenodigdheden nu onder etenswaren voor dieren of non-food. Voor je gevoel zou je toch zeggen de dieren moeten toch ook eten en ook de gevestigde detailhandel met dierenbenodigdheden mogen de consument bedienen.

Ook wordt er vanuit Den Haag benoemd dat verkoop van bloemen in de buitenlucht wel mag maar op de markt in diezelfde buitenlucht alleen eten en drinken? Moeilijk uit te leggen en ik begrijp dat dat voor u als burgemeesters ook niet zal meevallen. Nu is het gelukkig wel zo dat Den Haag toch de gemeenten de mogelijkheid geeft om te bepalen wat er op de markt is toegestaan. Hier zou dus een kans kunnen liggen voor u en de inwoners van uw gemeenten en de betrokken ondernemers. Mag ik u alstublieft vragen om nog eens naar deze problematiek te kijken en te onderzoeken wat wel kan, dit in het belang van ondernemers en consumenten.

Wij constateren dat onze ondernemers die nu niet op de markten mogen staan steeds hopelozer worden. De genoemde tegemoetkomingen voor ondernemers zijn voor onze groep helaas niet toereikend en de meeste regelingen niet voor ons van toepassing. De frustratie wordt steeds groter en het onbegrip ook. De markten in de buitenlucht zijn toch een heel stuk veiliger dan de supermarkten en laat ik het dan maar niet hebben over het aanbod van non-food in de supermarkten. Dit is voor de gevestigde en ambulante handel al helemaal niet te begrijpen.

U begrijpt vast dat vele ondernemers het water tot aan de lippen staat en laten we alstublieft met elkaar proberen om de hardwerkende ondernemers op de markt, in de veilige buitenlucht, weer enig perspectief bieden. Ik wil u hartelijk danken dat u de tijd heeft willen nemen om mijn verzoek aan u te lezen en hopelijk kunnen we de markt weer wat completer maken.

 

Vriendelijke groet, en blijf vooral gezond,

Namens het Centraal Bestuur van de CVAH

Martie Bleeker-Steenstra,

Landelijke secretaris

Dit formulier heb je nodig als je naar de markt afreist

Reis je af naar je markt gedurende de avondklok, dan moet je je kunnen verantwoorden. Marktondernemers kunnen hier deze eigen verklaring avondklok downloaden en invullen.

Werk je als personeel op de markt en moet je gedurende de avondklok reizen om op je werk te komen, dan heb je een werkgeversverklaring nodig. Deze werkgeversverklaring avondklok kun je hier downloaden.

Avondklok: CVAH verwacht weinig problemen voor marktondernemers

De kogel is eindelijk door de kerk: aanstaande zaterdag om 21.00 uur gaat de avondklok in. Het bestuur verwacht geen grote problemen door het instellen van de avondklok welke zojuist door het kabinet is afgekondigd. Weliswaar zullen veel marktondernemers al aan het werk zijn of onderweg naar de markt zijn tijdens de avondklok, maar omdat ondernemers gewoon mogen werken worden geen grote problemen verwacht.

Bestuurder Peter Reudink: “De intentie van de avondklok is vooral om te voorkomen dat jongeren de hele nacht door feesten. Marktondernemers zijn gewoon bezig met hun werk en dat mag gewoon doorgaan. Ik verwacht daarom niet dat ondernemers met hun marktwagen op weg naar de markt zullen worden aangehouden. De kans op aanhouding is wellicht aanwezig voor personeel dat met eigen auto afreist naar hun werk op de markt. Wij adviseren ondernemers dan ook om hun personeel een werkgeversverklaring mee te geven waarin staat dat ze moeten werken. Zet ook je telefoonnummer in deze brief zodat de politie de echtheid van de verklaring kan controleren. Zij doen tenslotte ook gewoon hun werk.”

Problemen? Meld het de CVAH!

“Mochten marktondernemers of medewerkers op de een of andere wijze toch worden gehinderd door de instelling van de avondklok, meld dit dan onmiddellijk bij ons. Dan kunnen wij gelijk actie ondernemen om het probleem op te lossen. Juist in deze onzekere tijden is het van groot belang dat wij elkaar steunen en wij als markt als één naar buiten treden. De CVAH beschikt over korte lijnen met Den Haag en wij kunnen eventuele problemen direct aankaarten bij de besluitnemers. Onze ervaring met de invoering van de vorige lockdowns is dat maatregelen in eerste instantie verwarring kunnen scheppen en nader dienen te worden toegelicht. Dus meld het ons als er ergens onduidelijkheid is ontstaan. Alleen zo komen we tot snelle oplossingen en zijn wij in staat de belangen van marktondernemers snel te behartigen.”

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

 

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten.

Om kleine ondernemers te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel ondernemers bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

NOW en TOZO

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

 

Laat uw boekhouder vooral naar de TVL en NOW kijken. De TOZO kan iedere ondernemer zelf aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie kunt u vinden op:
Forse uitbreiding steun- en herstelpakket | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

Hannie Heine
Portefeuille Regelgeving

Besluit invoering avondklok uitgesteld tot morgen

De verwachte invoering van de avondklok is uitgesteld tot morgen. Premier Rutte verkondigde dat de invoering van een avondklok volgens experts nodig is om met name de Engelse variant van het coronavirus onder controle te houden. Maar een besluit hierover is niet genomen. Dat laat de premier over aan de Tweede Kamer, waar de invoering van de avondklok morgenmiddag zal worden besproken. Indien de kamer morgen instemt met de invoering van de avondklok, zal deze naar verwachting zaterdag ingaan.