CVAH zoekt regiomanager

De CVAH zoekt een parttime regiomanager (16 tot 20 uur) voor de regio Noord Holland Noord, Amsterdam, Hilversum en Utrecht.

 

FUNCTIEPROFIEL REGIOMANAGER

Plaats in de organisatie

De regiomanager valt rechtstreeks onder de secretaris en handelt in opdracht van het Centraal Bestuur (CB). De regiomanager krijgt opdrachten binnen een bepaald werkgebied toegewezen.

Doel van de functie

De afdelingen zodanig te ondersteunen, waardoor zij nog beter voor hun taken zijn toegerust. Zorg dragen voor goede kennisoverdracht naar bestuurders, leden en gemeenten en terugkoppelen naar het landelijk secretariaat.

Belangrijkste taken/verantwoordelijkheden

Regiomanager is werkzaam voor de afdelingen. Hij/zij fungeert als eerstelijnsadviseur/adviseuse voor problemen ten aanzien van diverse facetten van de ambulante handel. Het professionaliseren van de dienstverlening is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Het behartigen van belangen d.m.v. advies en ondersteuning aan de afdelingsbesturen.

Dit omvat o.a.:

  1. Het informeren over verenigingsbeleid, in te nemen standpunten bij lokale/regionale ontwikkelingen of beleidsvoornemens van overheidsinstanties.
  2. Ondersteunen van besturen bij besprekingen, uitdragen van verenigingsstandpunten en organiseren van uit te voeren werkzaamheden/taken.
  3. Regionale vergaderingen beleggen.
  4. Uitdragen van ontwikkelingen en standpunten van de vereniging naar gemeenten en afdelingsbesturen.
  5. Terugkoppelen aan de secretaris.

Vereiste vaardigheden

Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden voor het opstellen van notities, correspondentie, rapportages en verslagen. Bespreken van en overleggen met besturen of externe instanties over uiteenlopende onderwerpen. Overdragen en toelichten van informatie over problemen van afdelingen.  Eventueel deelname aan vergaderingen met verschillende partijen.

Vanwege de specifieke doelgroep is het noodzakelijk dat er veel begrip en inzicht aanwezig is over het functioneren van de individuele ambulant ondernemer en het collectief op een markt.

Moet zelfstandig kunnen werken en met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan. Tevens om kunnen gaan met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Overige opmerkingen

Bereid zijn om in de avonduren te werken.

Functioneringsniveau

Bij voorkeur HBO.

Informatie & reacties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de CVAH, mevr. M. Bleeker-Steenstra, tel. 06-2902 4298

Uw sollicitatiebrief voorzien van een cv kunt u mailen naar m.bleeker@cvah.nl of sturen naar CVAH, postbus 47, 3890 AA Zeewolde.

Geef Acht!

…een mooie weekmarkt

In het dorp Acht, gelegen onder de rook van Eindhoven, start men een burgerinitiatief om een markt in het dorp te krijgen. Initiatiefnemer Sylvia van der Burg hoopt zo de gemeente over de streep te krijgen. Ze probeert de gemeente al een paar jaar lang te bewegen om dit te regelen, maar die reageert bepaald niet voortvarend.

“Ik ben heel geduldig geweest, maar keer op keer stelt de gemeente een beslissing uit”, zegt Van der Burg. ,,In mei heb ik aangegeven dat ik een burgerinitiatief wilde starten. Op verzoek van de gemeente heb ik daarmee gewacht. In juli zou het standplaatsenbeleid namelijk weer behandeld worden, maar het werd over de zomer heen getild.”

Handtekeningen

Begin november kreeg Van der Burg bericht dat eventuele realisatie van een markt pas in het tweede kwartaal van het volgend jaar mogelijk is. Een burgerinitiatief is een plan van een inwoner om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Van der Burg moet minimaal 250 handtekeningen ophalen om het idee van de markt aan te bieden aan de raad, die zich vervolgens over het plan buigt.

“Het gaat om een markt met levensmiddelen. De voorkeur gaat uit naar een paar kramen één keer per week op vrijdag of zaterdag. Er zijn al kooplieden die willen aansluiten”, vertelt Van der Burg.

Tweeëneenhalf jaar geleden heeft Van der Burg al een eerste poging gedaan. De marktmeester kwam kijken en reageerde enthousiast over de locatie op het dorpsplein. Maar het ging niet door, omdat dit concurrentie betekende voor bestaande markten.

Geen winkels meer in Acht

Toen eind 2019 de laatste winkel in Acht, de bakker, zijn deuren sloot, trok Van de Burg weer aan de bel. Er gloorde hoop aan de horizon. Het standplaatsenbeleid zou aangepast worden, zodat flexibele standplaatsen mogelijk zijn. “Het invoeren van flexibele standplaatsen is gekoppeld aan een bredere visie op warenmarkten in heel Eindhoven. Het proces loopt nog steeds, alleen heeft Covid-19 behoorlijk invloed gehad”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Flexibele standplaatsen

“Naast de wekelijkse markten in Eindhoven, zijn er vaste standplaatsen voor verkoop van dingen als friet en vis. Nu lijkt er behoefte te zijn aan meer flexibele standplaatsen”, zegt de woordvoerder. Tot op heden worden de vaste standplaatsen verhuurd aan de hoogste bieder voor een jaar. Dit systeem verdwijnt, er komt een digitaal boekingssysteem. “Daarmee kan een verkoper een flexibele standplaats boeken en de verschuldigde kosten direct betalen. Verspreid door de stad worden locaties aangewezen als flexibele standplaats of groepje standplaatsen. Een nadere uitwerking volgt.”

Duurt lang

Door deze week een burgerinitiatief te starten, hoopt Sylvia van der Burg dat in het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste kramen in Acht staan. “Een markt komt ten goede aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de Achtse bewoners. Het duurt lang, maar ik blijf positief en hoop op schot in de zaak.”

bron: Eindhovens Dagblad