Overzicht actuele steunpakketten voor marktondernemers

Dit zijn de regelingen die nu voor de marktkooplieden gelden:
 
1.de TOZO ,dit is de bijstand voor zelfstandige ondernemers.
Als je geen AOW hebt en je partner heeft geen inkomen kun je hier aanspraak op maken. Tot 1 april 2021 wordt er geen vermogenstoets gedaan.
Aanvragen bij je eigen gemeente. 
Er wordt achteraf wel gecontroleerd of je inkomsten hebt gehad in die periode.
Maar voor de meeste kooplieden in de non-food zal dat in januari wel niks zijn. 
 
2. de TVL regeling( tegemoetkoming vaste lasten) 
Daarin zit nu de opslag voorraad gesloten detailhandel.
Deze tegemoetkoming is voor MKB ondernemers die meer dan 30% omzet verliezen vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019 en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.
Dit gaat per 3 maanden.
Voor Q4 kunt U dit nu aanvragen .
Alle voorwaarden hiervoor vindt U op website van de rijksdienst voor ondernemend Nederland.
De SBI codes 4782 47892 en 47899 Markthandel in textiel,kleding, schoenen,tweedehands kleding en overige goederen zijn hierin meegenomen.

3. Verder kunnen de werkgevers met een omzetverlies van tenminste 20% nog steeds tot juli 2021 aanspraak maken op de NOW regeling, een tegemoetkoming in de loonkosten en kunnen hiervoor een voorschot aanvragen.
 

Laat je boekhouder vooral naar die TVL en NOW kijken. De TOZO kan iedereen gemakkelijk zelf aanvragen bij je gemeente.

 

Met vriendelijke groet,
Hannie Heine
Portefeuille Regelgeving

Amsterdamse Reuring Markt ten onder aan succes

De Amsterdamse Reuring Markt lijkt ten onder te gaan aan hun eigen succes. Juist nu de markt lekker draait en is uitgegroeid tot zo’n 45 standplaatsen, wil Stadsdeel Oost de markt weer inkrimpen tot maximaal 30 standplaatsen. Veel bewoners en marktkooplieden begrijpen niet waarom de succesvolle Reuring Markt op IJburg het met minder kramen moet doen. Behalve de krimp, worden ook nog eens de opbouw- en openingstijden verkort.

Onbegrijpelijk

De markt is een initiatief van Antoinette Poortvliet. De beperkingen die het stadsdeel de markt nu oplegt ziet ze als het einde van de markt. “Ik heb hier jaren gewerkt aan een vaste kern van kwalitatief hoogwaardige marktkooplieden. Dat werk wordt nu in één klap teniet gedaan door besluiten van bovenaf. Onbegrijpelijk.”

Regelzucht

Louise Wesselius, voorzitter van de CVAH afdeling Amsterdam, ziet het gedoe rondom de markt met lede ogen aan. “De kern van het probleem is de regelzucht van politici. Van bovenaf leggen ze de Amsterdamse markten keer op keer beperkingen op die kant noch wal raken. Deze mensen snappen niet hoe de markthandel werkt. Niet alleen de Reuring Markt is hiervan de dupe, de markt op het Bos en Lommerplein heeft er last van en ook de kooplieden op het Waterlooplein zijn alles behalve gelukkig met wat er allemaal wordt besloten van hogerhand. Al jaren is er onrust op de Amsterdamse markten. Bestuurders laten veel te vele hun oren hangen naar het grote geld, zo lijkt het althans. Met de betrekking tot de Reuring Markt is dat ook weer goed zichtbaar. Want men zegt dat er klachten komen van winkeliers in het winkelcentrum op het Joris Ivensplein. Maar wat ik heb gehoord zijn het de eigenaren van het winkelcentrum die geen markt voor hun deur willen hebben. Dit geeft kennelijk te veel concurrentie en is daardoor ongunstig voor de verhuur van winkels.”

Gezelligheid

Omwonenden snappen ook niets van het besluit van Stadsdeel Oost. “Als de markt nu overlast bezorgt, dan snap ik dat men gaat ingrijpen. Maar dat is helemaal niet het geval. Wij vinden de markt juist veel reuring en gezelligheid brengen. We snappen niets van het besluit van Stadsdeel Oost.”

Volgens stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter van Stadsdeel Oost is er helemaal geen sprake van krimp. Volgens hem staan er pas sinds juni 45 kramen. “Daarvoor is het altijd dertig geweest en daarop gaan we het nu vastzetten. De markt is een succes en dat willen we graag zo houden. Maar de markt staat wel in een winkelcentrum en dat moet wel een beetje in balans blijven”, legt hij uit aan NH-nieuws. “Bijna alle winkeliers van het winkelcentrum kloppen bij mij aan en zeggen dat ze last van de markt hebben, dat het te groot geworden is”, vertelt Poorter. “Als het onduidelijk is hoe groot de markt mag groeien, dan heeft het enorme uitwerking op de winkeliers. En ik wil geen leegstand hier.”

Haaks

Zijn bevindingen staan haaks op de bevindingen van Antoinette Poortvliet. “Alle ondernemers in het winkelcentrum zijn enthousiast over mijn plannen, ik heb van hen geen klachten gekregen over de markt. Door de markt komen er juist meer mensen naar het winkelcentrum, het verstevigt elkaar. Alle winkeliers die ik gesproken heb zijn het eens met de markt zoals die nu is. Er is geen enkele reden om deze kleiner en korter te maken.”

Ook de omwonenden snappen niets van de opmerking van Poorter. “De enige die wij hebben horen piepen, zijn de vastgoedpartijen die eigenaar zijn van het winkelcentrum. Niemand heeft last van de markt. We zijn blij dat er eindelijk wat leven is in het centrum. Dat hier een markt zou komen stond altijd al in de plannen. En nu is die er eindelijk en maakt het stadsdeel de markt kapot. Onbegrijpelijk volgens de omwonenden, die samen met spandoeken actie voeren tegen de plannen van het stadsdeel.”

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering maart 2021

De Algemene Ledenvergadering van maart 2021 staat gepland op maandag 9 maart 2021.

Wij zijn aan het onderzoeken of wij deze vergadering op een andere manier kunnen organiseren dan gebruikelijk, dit natuurlijk door de Covid-19 Pandemie. Wij denken aan een digitale vergadering waarin wij dan de meest elementaire Verenigingszaken kunnen behandelen.

Wij denken dan aan:

  1. Financiële verantwoording over 2020
  2. Begroting 2021
  3. Voorstellen. Let op voorstellen moeten voor 1 januari 2021 ingediend worden.

Het is natuurlijk, zoals het nu lijkt, niet mogelijk om uw afdelingsvergaderingen te houden in januari en februari 2021. U kunt als afdelingen besluiten nemen en verantwoording aan uw leden geven op een later moment in het jaar. Dit is niet gebruikelijk maar in deze situatie wordt alles wat vast is soms vloeibaar.

Ook gaan wij nog met een aantal afdelingsvoorzitters in gesprek om de CB voorstellen tegen het licht te houden en zelfs misschien tot gezamenlijke voorstellen te komen.

  1. Henk Achterhuis is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Vorig jaar heeft het congres besloten dat we een voorzitter willen voor 5 dagen in de week. Tot nu toe heeft dit geen kandidaten opgeleverd. Als CB gaan we een voorstel maken om de voorzitter voor 2 dagen te kiezen. Dus mocht u wel kandidaten willen voordragen voor een parttime voorzitterschap dan raden wij u aan om dit wel te doen. Als het congres besluit dit te honoreren kunnen we verder met een parttime voorzitter.

Mocht u interesse hebben in de functie van voorzitter dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2021 aan het Centraal Bestuur sturen.

Bijlage 

Dit jaar een heel andere aankondiging dan de gebruikelijke maar moeilijke tijden vragen om een andere aanpak.

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, maar mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel,

Martie Bleeker-Steenstra,

secretaris

Zeewolde, 15 december 2020

 

Ook veranderingen voor de warenmarkt!

Er is nu meer duidelijkheid over de gisteren door het kabinet aangekondigde harde lockdown. Van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 worden warenmarkten NIET als een geheel gezien. Het organiseren van markten wordt beperkt tot warenmarkten in de levensmiddelenbranche. Op grond van artikel 5.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid 19 was het toegestaan om een warenmarkt te organiseren. Gelet op de verzwaarde maatregelen van deze regeling wordt dit nu beperkt. Het is daarmee niet toegestaan om bijvoorbeeld een markt te organiseren waar souvenirs, kleding en stoffen worden verkocht.

Warenmarkten mogen dus openblijven, maar met de restricties zoals aangegeven.
Waar nog aanvullende helderheid over moet komen is de verkoop van bijvoorbeeld bloemen, kerstbomen, dierenvoeding en drogisterijartikelen. Vermoedelijk mogen bloemen en kerstbomen ook op de markt omdat dit bij winkels buiten ook mag. Hopelijk komt er in de komende dagen meer duidelijkheid.

In tegenstelling tot de verwachting in het vorige CVAH-flitsbericht geen goed nieuws en  vooral een enorme slag voor de marktondernemers die hierdoor worden getroffen.
Gegeven de situatie zullen we met elkaar de veiligheid voor het shoppen in de buitenlucht moeten blijven waarborgen. 1,5 meter afstand houden blijft noodzakelijk.

Weekmarkt Deurne op de bres voor plaatselijke horeca

De weekmarkt van Deurne startte afgelopen week een actie waarbij het de omliggende markthoreca een warm hart toedraagt. De actie bestaat uit een eenvoudige loterij waarbij de klanten kans maken op prijzen die bestaan uit waardebonnen voor de markt maar ook waardebonnen voor de omliggende horeca.

De gezellige vrijdagmiddag in Deurne is al vele jaren te danken aan een combinatie van de markt, de winkels maar zeker ook horeca. Omdat er nu toch merkbaar een saaiere sfeer om de markt hangt door de sluiting van deze markthoreca, kwam het idee vanuit de marktcommissie om het budget dat beschikbaar was voor een eindejaars-actie, te delen met deze zwaar getroffen sector.

Gedurende de maand december worden op de markt elke week 20 prijswinnaars getrokken die allen een prijs winnen, bestaande uit waardebonnen van de markt en omliggende horeca. In totaal wordt voor 2000 euro aan prijzen verloot. Waardebonnen voor de markt zijn direct inwisselbaar voor de horeca zodra deze weer open mogen. Hopelijk is dat zo snel mogelijk zodat er weer een gezelligere sfeer ontstaat en het winkelend publiek ook weer eens van een lekker bakkie of heerlijke lunch kan genieten.

bron: weekbladvoordeurne.nl