Dringende oproep CVAH: Maak Coronamaatregelen zichtbaar, voorkom een lockdown van onze markten!

Met het aantal oplopende besmettingen komt de term ‘lockdown’ steeds vaker in het nieuws en ligt de dreiging van sluiting van markten op de loer. Er wordt dan ook (wederom) een dringende oproep gedaan om, met elkaar op de markt, alles op alles te zetten om dat te voorkomen!

Er zijn al veel markten die na de laatste afgekondigde maatregelen, de handschoen hebben opgepakt. Maar we moeten er naartoe dat op echt alle markten de voorzorgsmaatregelen worden aangescherpt. Onder het publiek op de markt lijkt het gevoel van urgentie nog onvoldoende te leven. Wat moet er echt gebeuren:

 • Laat zien dat maximale hygiënemaatregelen worden genomen op markt, laat de marktondernemers met de verkoopmedewerkers hierin voorop gaan;
 • Zorg dat bij het entreebeleid van de markt, zowel bij het verkooppunt als bij de entree van de markt, aantoonbaar zichtbaar en merkbaar is ingeregeld, waarbij overal de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Spreek mensen daar ook op aan;
 • Blijf op de markt met elkaar in gesprek (per direct) over het marktprotocol. Probeer extra mensen te regelen die ondernemers en consumenten wijzen op het marktprotocol en het entreebeleid.

Een grootschalige lockdown is een reële dreiging die op de loer ligt en op dit moment wordt besproken. De CVAH zet alles op alles om te wijzen op het belang van de markt, als een van de veiligste reguliere detailhandelskanalen, maar er is zeker geen garantie.

Schouders er maar weer onder in een poging om de economische schade te beperken en het liefst te voorkomen voor onze markten, maar ook voor de mensen die er werken. De CVAH ondersteunt het motto om onverminderd het virus zoveel mogelijk in te dammen en ‘het vuur’ direct te doven waar het zich voordoet.

Blijf scherp en zorg dat het Corona- (handhavings)plan van je markt actueel blijft.

Hebben jullie het goed geregeld?
Stuur een foto/filmpje naar vakdagen@allesoverdemarkt.nl, dan kunnen we dat voor onze lobby richting ‘Den Haag’ goed gebruiken.
Ga voorop in de strijd tegen het virus, geef het goede voorbeeld en spreek anderen, waar nodig, aan op het gedrag. Alleen dan gaat het lukken het virus terug te dringen en houden we onze markten open.

CVAH Voorzittersdag 16 november 2020


Aan alle CVAH-afdelingsbestuurders

Betreft: voorzittersdag 16 november 2020

Geachte collega’s, beste afdelingsbestuurders,

Wij nodigen u graag uit voor de voorzittersdag van 16 November 2020 om 14.00 uur bij Hotel van der Valk in Harderwijk. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal 30 personen in één ruimte aanwezig zijn. Daarom vragen wij u om ons zo snel mogelijk te laten weten, bij voorkeur het liefst voor 30 oktober 2020, met hoeveel afdelingsbestuurders u denkt te komen.

Mocht het maximale aantal van 30 aanwezigen in een ruimte voor de bijeenkomst van 14.00 uur overschreden worden, dan zal er een 2e bijeenkomst nodig zijn. Het bestuur overweegt deze dan ook op 16 november 2020 in de avond te organiseren.

Daarom is het belangrijk dat u tijdig aangeeft of u komt en met hoeveel personen u denkt te komen. Onderaan dit bericht leest u wat welke gegevens wij precies vragen. Gaarne deze gegevens zo spoedig mogelijk doorsturen naar: s.los@cvah.nl.

Zoals wij in de brief van 22 september 2020 al hebben aangekondigd, zal op deze dag o.a. een presentatie gegeven worden over een mogelijke structuurverandering van de CVAH waar u inmiddels de notitie van heeft ontvangen. De volledige agenda treft u hieronder aan.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot Martie Bleeker.
(tel. 06-29024298). U kunt haar ook een e-mail sturen (m.bleeker@cvah.nl).

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur
Martie Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester

 

 

AGENDA VOORZITTERSDAG    

Datum : Maandag 16 november 2020
Tijd  : 13.30 uur inloop, 14.00 uur aanvang
Locatie : Hotel van der Valk te Harderwijk

1. Opening/Mededelingen

  1. Situatie rondom Henk Achterhuis
  2. Update Schaarse Vergunningen

2. Presentatie mogelijke structuurverandering CVAH

3.  Mogelijke voorstellen ALV 2021 

4. Ledenvergadering maart 2021 (dagvergadering?)

 5. Rondvraag

 6. Sluiting

 

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw aanmelding de volgende gegevens te mailen naar mevrouw S. Los.

 • Van welke afdeling bent u bestuurder?
  Graag naam, adres, postcode en plaats vermelden
  met hoeveel personen komt u? Gelieve ook van hen de NAW-gegevens vermelden
 • Waar gaat uw voorkeur naar uit?
  □ voorkeur 1: 14.00 uur – 17.00 uur
  □ voorkeur 2: 19.00 uur – 22.00 uur

Wij verzoeken u deze gegevens uiterlijk voor 30 oktober 2020  terug te zenden naar: s.los@cvah.nl.

Voorzittersdag maandag 16 november 2020, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk

Open brief aan de leden

Geachte leden, beste ondernemers,

Het is u vast opgevallen dat vanaf september het voorwoord in de Koopman niet meer verzorgd wordt door Henk Achterhuis. Nu wordt iedere maand door de verschillende Centraal Bestuursleden het voorwoord geschreven. Een goed idee want op deze manier leert u ook de andere Centraal bestuurders beter kennen.

Helaas is er natuurlijk wel een reden voor deze verandering. Henk Achterhuis heeft aangegeven dat hij zich niet meer kan vinden in de samenwerking met de overige Centraal Bestuursleden. Hij heeft een heel andere koers voor de aansturing van de CVAH in gedachten. Deze koers is redelijk controversieel en de overige Centraal Bestuursleden willen wel een aangepaste aansturing maar willen dit eerst voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk bepaalt u als leden de koers van de Vereniging en kunt u dat aangeven op de ledenvergaderingen.

Helaas ziet Henk Achterhuis dit anders en daarom hebben de overige bestuurders het vertrouwen opgezegd in Henk. Naar aanleiding hiervan heeft hij zelf besloten dat er geen samenwerking meer mogelijk is in het Centraal Bestuur en trekt hij zich terug. Dit is natuurlijk heel erg jammer, maar besturen is teamwork en als je geen onderdeel meer wilt zijn van het team dan stopt de samenwerking.

Wij hebben steeds gecommuniceerd met de Afdelingen maar vinden het nu de tijd om u als leden te informeren. We hebben met elkaar besproken om met de huidige vier bestuursleden door te gaan tot de eerst volgende Algemene Ledenvergadering. We hebben afgesproken dat Peter Reudink de ad-interim  voorzitter wordt tot maart.  Met zijn allen gaan we de werkzaamheden verdelen en uitvoeren. De afdelingen hebben niet een verzoek ingediend om een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden en daarom gaan wij verder op de ingeslagen weg.

We hopen in maart een nieuwe voorzitter te kiezen en dan natuurlijk ook afscheid te nemen van Henk Achterhuis. Hij is tenslotte heel veel jaren het gezicht geweest van de CVAH maar hij had al aangegeven om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als voorzitter en dus zou stoppen in maart.

Jammer dat het zo moest lopen maar we zijn Henk Achterhuis natuurlijk heel dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de CVAH.

Met vriendelijke groet namens het Centraal Bestuur,

Martie Bleeker

 

 

 

CVAH Vakdagen 2020 gaan digitaal

 

Vorig jaar konden we elkaar tijdens de Vakdagen nog ‘live’ ontmoeten. Dit jaar gaan de Vakdagen digitaal. De hele maand November staat, hoe kan het ook anders ‘Het Corona Virus’ centraal! Samen kunnen we laten zien dat we als professionele branche de situatie serieus nemen. Met de drukke decembermaand voor de deur, is het van extra groot belang dat de klant gezond en veilig zijn of haar boodschappen kan doen op de markt. We liggen nu echt onder een vergrootglas. We moeten met elkaar die decemberdrukte gaan ‘managen’ en een lockdown zien te voorkomen.

De hele maand November organiseert de CVAH daarom ‘De Digitale Vakdagen 2020’, welke geheel in het teken zullen staan van Corona-plannen en maatregelen op de markt. Een maand vol ideeën, inspiratie, praktijkvoorbeelden, ervaringen, tips, plannen en actie! We sturen zelfs hippe ‘Instagram Influencers’ op pad! Wie weet naar jouw markt!

 

Deel jouw markt!

We zijn trots op al die ondernemers, medewerkers, marktmeesters/managers en marktcommissies, die zich nu al dagelijks inzetten voor een veilige markt en maatregelen hebben genomen. Dit is dan ook een oproep aan marktondernemers om eigen inspirerende voorbeelden te delen. Stuur een filmpje of wat foto’s op van je eigen ‘Corona Proof’ kraam of verkoopwagen. Of laat zien en horen hoe jouw markt zaken aanpakt Alle inspiratie is welkom.

Stuur ‘t op naar: vakdagen@allesoverdemarkt.nl

Goede voorbeeld-markten worden beloond met het bezoek door een lokale influencer, die haar filmpje van jullie markt via Instagram gaat verspreiden. Kortom, deel zoveel mogelijk ideeën met elkaar. Het is echt in ieders belang. We wensen jullie inspirerende vakdagen, minder gezellig, maar zeker niet minder nuttig. We vertrouwen op jullie samenwerking.

Check voor meer informatie rond Corona ook regelmatig www.cvah.nl

 

Grensmarkten in zwaar weer, dramatische omzetdalingen

lege markten langs de grens

Grensmarkten lijden momenteel zwaar onder de corona uitbraak. Sinds onze buurlanden Duitsland en België Nederland hebben verklaard tot corona-risicoland kom bijna geen Belg of Duitser nog naar Nederland. En daar zijn vooral de grensmarkten de dupe van. Die zijn van oudsher helemaal afgestemd op de buitenlandse bezoekers. Nu die massaal wegblijven daalt hun omzet met zo’n 50 tot 70%. De markten staan in de overlevingsmodus, het is afzien en hopen op betere tijden.

Dinxperlo

We namen een kijkje op de markt in Dinxperlo dat bovenop de grens ligt. De linkerzijde van de straat ligt in Nederland, de overkant van de straat is Duitsland. Normaal bruist het hier van de energie en gezelligheid. Niet voor niks won Dinxperlo een paar jaar geleden de prijs van Beste Markt van Nederland. Maar daar is nu weinig van te zien. Dinxperlo is een van de grensmarkten die keihard worden getroffen wordt door de strenge maatregelen die Duitsland heeft genomen naar aanleiding van het coronavirus. Duitsland heeft heel Nederland aangemerkt als risicogebied en dat is goed te merken. Normaal kun je hier over de hoofden lopen, nu is het onwerkelijk stil. En dat beeld is niet anders op andere grensmarkten. Van Groningen tot Limburg, langs de gehele grens met België, mijden onze buren de Nederlandse markten.

In de Koopman van november een uitgebreid verslag over de pijn van de ondernemers op de grensmarkten en de acties die ze ondernemen om toch nog zoveel mogelijk bezoekers naar de markt te halen.