Toch nog naar de rechter?

 

Update: Einde mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam

zojuist is bekend gemaakt dat het experiment met de mondkapjesplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam niet zal worden verlengd dus zondagavond wordt beëindigd. Door het minder warme weer en het einde van het toeristische hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om 1,5 meter afstand te houden, stelt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in een verklaring. De gemeente blijft het in de gaten houden en neemt indien nodig „informatie-gestuurde en risicogerichte” maatregelen.

De mondkapjesplicht op drukke plekken werd begin augustus ingevoerd. Veel ondernemers hadden er bezwaar tegen, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. De veiligheidsregio heeft die bezwaren gehoord. „Ook horen we van sommige Amsterdammers en bezoekers dat ze zorgen hebben over hun gezondheid op drukke plekken. Deze signalen nemen we mee in de besluitvorming na de evaluatie van het experiment.”

Het mondkapjes-experiment in Amsterdam loop dus komende zondag af. Toch willen de marktondernemers van de Albert Cuypmarkt voor die tijd nog naar de rechter om de mondkapjesplicht alsnog onrechtmatig te laten verklaren. Terwijl vorige week de actiegroep ‘Viruswaarheid’ dezelfde eis aan de rechter voorlegde en deze zaak verloor. Waarom stappen de marktondernemers dan toch naar de rechter?

Advocaat Rusita Ruitenberg die de exploitanten bijstaat, geeft uitleg. “Burgemeester Halsema houdt zich niet aan de regels met de mondkapjesplicht. Als voorzitter van de Veiligheidsregio creëert zij in de noodverordening een bevoegdheid, die volgens mij, en vele experts met mij, in strijd is met de Grondwet. Ik wil dat rechter aan burgemeester Halsema vraagt op welke regels zij haar bevoegdheid berust? Ik kan hem niet vinden, kunt u mij wel die regel geven? Zij mag hem niet verzinnen, maar het lijkt er op dat de burgemeester dit wel doet.”

Experiment loopt zondag af

Dan nog blijft de vraag bestaan of de rechtszaak nog veel zin heeft. Vandaag besluit de gemeente of ze doorgaat met de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt en andere plekken in de stad. Zoals het er nu naar uitziet zal het experiment zoals van te voren aangekondigd na zondag worden beëindigd.

“Dat klopt maar als de rechter op grond van onze argumenten de rechtmatigheid van de maatregel in twijfel trekt, staan de ondernemers van de Albert Cuypmarkt een stuk sterker in hun schoenen wanneer ze de economische schade die ze hebben geleden als gevolg van de mondkapjesplicht op de gemeente willen verhalen. Want er is aantoonbaar grote schade geleden door de markthandelaren, omzetverliezen tot 70% of zelfs meer zijn geen uitzondering. Dat zij daar burgemeester Halsema voor verantwoordelijk houden, zal niemand verbazen.”

 

John Stoel: ‘Het is nu tijd om voor de vereniging op de bres te gaan’

 

 

John Stoel is voorzitter van de CVAH afdeling Dordrecht. De afgelopen maanden heeft hij samen met collega’s van marktcommissie en marktmeesters, veel werk verzet om de schade als gevolg van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken voor alle kooplieden op de Dortse markten.

John heeft zijn leven lang op de weekmarkt gestaan met zijn friteswagen. Inmiddels heeft zijn dochter het stokje overgenomen, maar voor de CVAH is hij nog altijd actief als voorzitter van de afdeling Dordrecht. En dat doet hij met veel passie. Hij blikt terug op de afgelopen maanden. Nu de rust op de meeste markten is teruggekeerd en vrijwel iedereen weer zijn brood kan verdienen, vindt hij het tijd dat de vereniging het gesprek aan gaat met alle kooplieden die nog geen lid zijn.

Druk op de ketel

“Vanaf dag 1 van de coronacrisis heeft de vereniging keihard gewerkt om in het hele land zoveel mogelijk markten open te houden, of weer te openen, of als dat niet kon, andere standplaatsen te zoeken voor kooplieden. Hier in Dordrecht hebben wij er zelfs voor gezorgd dat kooplieden in winkels konden staan met hun waar. Wij hebben intensief overleg gevoerd met gemeenten, winkeliers en beleidsbepalers. We zijn voortdurend de discussie aangegaan met bestuurders, want we zagen dat in de ene plaats de markten deels door draaiden, terwijl andere markten werden gesloten. We hebben steeds gekeken waarom kan het wel op de ene plek en niet op de andere? En wat is dan wel mogelijk? We hebben telkens weer overleg afgedwongen met de betrokken partijen, we zijn discussies aangegaan, hebben vanuit verschillende hoeken naar de beperkingen gekeken en daar een creatieve oplossingen voor bedacht. Wij waren hier in Dordrecht denk ik de eerste markt met eenrichtingsverkeer. En zo hebben we steeds gezocht naar mogelijkheden om kooplieden zoveel mogelijk aan het werk te houden.”

Belangen verdedigen

“Als je terugkijkt hebben we echt bergen werk verzet en dat mag best wel eens gezegd worden. Al was het alleen al om kooplieden ervan bewust te maken dat het in roerige tijden als deze, zo belangrijk is dat je goed georganiseerd bent. Dat je als één man vecht voor het belang van de markt. Elke koopman zal nu toch inzien hoe belangrijk het is dat je een vereniging hebt die jouw belangen verdedigt. De CVAH heeft haar bestaansrecht de afgelopen maanden meer dan eens bewezen.”

4000 euro voor elke koopman

“Het is daarom nu tijd dat CVAH bestuurders en leden op de markt het gesprek aan gaan met elke collega die nog geen lid is. ‘Ben je al lid van de vereniging? Nee? Nou, dit en dit en dit heeft de vereniging allemaal voor de markt gedaan, dus ook voor jou. Zonder onze inzet had je waarschijnlijk helemaal niet kunnen werken. Had je geen inkomen gehad, geen steungeld. Dankzij de CVAH kregen kooplieden die aanvankelijk niet in aanmerking kwamen voor steunmaatregelen – omdat ze geen apart adres hadden voor hun onderneming – toch hun 4000 euro. De vereniging heeft ervoor gezorgd dat die beperking van tafel werd gehaald. Om maar eens een voorbeeld te noemen.”

Gewaardeerde gesprekspartner

“De vereniging heeft dankzij haar goede connecties met de politieke top onze belangen elke keer weer onder de aandacht weten te brengen. In Den Haag luisteren ze naar de CVAH. De CVAH is een gewaardeerde gesprekspartner. Daarom ging de marktsector – in vergelijking met andere sectoren – weer zo snel open en konden wij weer snel aan het werk. Dat mag wel eens een keer hardop gezegd worden. De centrale vereniging heeft de afgelopen maanden heel veel bereikt, niet alleen voor haar leden, maar voor alle kooplieden.”

Valse bescheidenheid

“Ik vind dat de bestuurders van de vereniging, van alle afdelingen, nu het gesprek moeten aangaan op hun markten. En zonder valse bescheidenheid laten zien wat ze de afgelopen maanden betekent hebben voor de markt. Zodat alle ondernemers die nog geen lid zijn van onze club, in ieder geval bewust zijn van wat wij allemaal voor hen hebben gedaan. Wij hebben de markt coronaproof gemaakt, nu moeten we de vereniging coronaproof maken. Ik ga alle de markten binnen onze afdeling langs om het gesprek aan te gaan met iedereen die geen lid is en vraag hen op de man af waarom ze geen lid zijn. Waarom ze gratis mee profiteren van al het belangrijke werk wat dankzij de leden is verzet.”

Van levensbelang

“Ik roep alle medebestuurders en leden van de marktcommissies op om dat ook te doen op hun markten. Want wat hebben wij als vereniging veel betekend voor de weekmarkten. Voor alle kooplieden, ook de niet leden. Het is nu tijd om dit te laten zien. Want de vereniging is van levensbelang voor ons allemaal en voor het voortbestaan van de weekmarkten. Dus spreek je collega’s aan, en als je dit lastig vindt, zoek een paar andere leden op en doe het samen. Maar laat je zien. Het is nu tijd om voor de vereniging op te komen.”

Maastricht: opsplitsing vrijdagmarkt op het Vrijthof en de Markt pakt niet goed uit

Het leek aanvankelijk zo’n goed idee. Om de markten in coronatijd draaiende te houden bedacht men in Maastricht om de grote vrijdagmarkt met 250 kramen op te splitsen in twee markten; een helft van de ondernemers bleef staan op de Markt, de andere helft vertrok naar het Vrijthof. Zo kon de markt ruimschoots voldoen aan de eis om voldoende veilig uit elkaar te staan en ruime looppaden te creëren.

Goed plan, zo was een verbod van de weekmarkt niet nodig. Helaas bleek het alleen op papier een goed plan, want na een paar weken draaien blijken de ondernemers die naar het Vrijthof zijn verhuisd nauwelijks omzet te draaien. Op het Vrijthof draaien ze nog geen kwart van hun normale omzet. En dat kan natuurlijk niet…

Brandbrief

CVAH-Bestuurslid Hannie Heine spreekt namens alle marktondernemers die vrijdags op het Vrijthof opgesteld staan als ze stelt dat deze verdeling voor de marktondernemers geen oplossing is. Om die reden heeft ze een brandbrief geschreven naar de gemeenteraad van Maastricht. In deze brief legt ze uit dat er zijn twee grote bezwaren die maken dat het plan niet werkt.

Overleg levert niets op

“Op de eerste plaats is er geen goede verdeling van het aanbod”, zo vertelt Heine. “Zowel op het Vrijthof als op de Markt zijn er dezelfde soort producten te koop. Kom je als marktganger voor fruit, groenten, kaas, vlees, vis, bloemen én/of textiel, een leuk kleedje of telefoonhoesje, dan kun je dat állemaal op de Markt kopen. Het advies van de CVAH was ook om twee verschillende markten te maken met de branches verspreid (bv alle stoffen en kaas op het Vrijthof en alle AGF en kleding op de markt). Dan moesten de klanten naar allebei de markten. Dit advies heeft men niet overgenomen en twee dezelfde markten gecreëerd zodat de klant als hij op de markt zijn aankopen heeft gedaan niet meer naar het Vrijthof hoeft te gaan. Overleg met de dienst marktzaken heeft tot nu toe niets opgeleverd.”

Gewoontedieren

De CVAH ziet echter genoeg mogelijkheden om de hele markt weer op de markt terug te plaatsen. “De meeste kooplieden zijn bereid meters in te leveren zodat iedereen weer op de markt kan staan. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren en blijven naar de plek gaan waar ze eerder heengingen, in dit geval de Markt. Als daar alles is, is er geen reden om nog naar het Vrijthof te gaan.”

 

 

Hannie Heine staat de pers te woord over de problematiek rondom de vrijdagmarkt

 

Toerist loopt Vrijthof voorbij

“Het tweede probleem is de communicatie.” Heine staat zelf met textiel op de markt. “De meeste mensen weten helemaal niet dat er nu op twee plekken markt is. Het staat wel aangegeven, maar men weet het niet. En dat is problematisch, ik verkoop bijna niets meer. Terwijl ik het juist moet hebben van de voorbijganger of de toerist die toevallig langsloopt en denkt: wat een leuk kleedje. Maar die komen hier op het Vrijthof nauwelijks voorbij lopen.”

Inschikken is mogelijk

“Als we allemaal een beetje opschuiven, hier en daar wat verplaatsen bij het Mosae Forum, dan kunnen we de anderhalve meter regel waarborgen en kunnen we toch alle kramen kwijt. Daarvoor zijn tekeningen nodig met opstellingen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. We zijn momenteel gesprekken aan het voeren, ook met de marktmeester om hier op de korte termijn een oplossing voor te vinden. Het verplaatsen van de kramen naar de Markt is niet meer dan logisch en bovendien ook nodig voor de veiligheid. Op de Markt zijn immers pinnen in de grond waaraan je een kraampje kunt vastmaken, op het Vrijthof niet. Bij regen of storm heb je als ondernemer op het Vrijthof dan echt een probleem”.

Dedigitalemarkt.nl “je kunt niet meer om thuis bezorging heen”

Online kopen en thuis bezorgen wordt steeds normaler

De een wil er niets van weten, de ander denkt dat het niet meer weg te denken is. Maar feit is dat het kopen van je dagelijkse boodschappen via je telefoon, laptop of computer op dit moment enorm booming is en in een rap tempo toeneemt. En dan worden je boodschappen ook nog eens bij je thuisbezorgd voor een paar extra euro’s. Hoe ga je als marktondernemer daar tegen concurreren?

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat sinds de coronacrisis begin maart, de omzet van de Jumbo Supermarkten met 14,2% gestegen. Dat zijn astronomische cijfers en voor het grootste deel te danken aan de snel stijgende onlineverkoop. John Gruter en Jeroen Coopman, twee welbekende marktondernemers, zagen al snel deze aardverschuiving in het koopgedrag van de consument en realiseerden zich heel goed: ‘hier moeten we op inspringen, anders missen we met z’n allen gigantisch de boot.’

Dedigitalemarkt.nl

John verzamelde mensen om zich heen en in no-time had hij een website in de lucht, dedigitalemarkt.nl. “Op deze website kun je allerlei spullen bestellen die je normaal bij marktondernemers van jaarmarkten en braderieën koopt” vertelt John. “Door de coronacrisis konden wij ineens nergens meer werken en zaten we gedwongen werkloos thuis. Dan kun je natuurlijk de hele dag op de bank gaan liggen Netflixen, maar je kunt ook kijken hoe je je spullen op een andere manier aan de man brengt. Want kijk, ik kwam er al snel achter dat wij niet de enigen waren die de markten misten. Ook onze vaste klanten misten ons en onze producten. Om onze klanten toch te kunnen bedienen hebben wij daarom dedigitalemarkt.nl in het leven geroepen, zodat wij toch onze klanten kunnen bedienen.”

‘De klant hoeft z’n luie stoel niet meer uit’

Deze website is nu vol in ontwikkeling en draait behoorlijk goed. “Wij brengen de markt bij de mensen thuis. Maar we willen nog veel meer. Je ziet sinds de crisis een hele snelle ontwikkeling bij supermarkten dat ze al hun producten online aanbieden. Je pakt een digitaal winkelkarretje, gooit die vol met wat je hebben wil, rekent af en je krijgt het thuis bezorgd. En met name dat laatste is een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. En waar mensen heel snel aan gewend raken. Dat is een service, waar je als weekmarkt niet tegenop kunt boksen als we gewoon braaf naar de markt blijven rijden, onze spullen uitstallen en gaan wachten op onze klanten. Dat werkt voor een deel van onze klanten, maar een snelgroeiend deel zal gaan voor gemak en bestelt lekker vanuit zijn luie stoel z’n boodschappen die vervolgens thuis worden bezorgd.”

Gigantische omzetstijging dankzij bezorging

“Dankzij dit nieuwe koopgemak zie je dat bij de Jumbo in een paar maanden tijd de omzet met 14,2% is toegenomen, dat is gigantisch! Als weekmarkt kun je dan niet lijdzaam blijven toekijken hoe die grote jongens jouw marktaandeel langzaam maar zeker afsnoepen. Daar moet je als de donder op inspelen. En dat gaan wij nu doen. In september starten wij daarom met een proef op de markt in Groningen met thuisbezorgen. En dat gaan wij doen op een geheel eigen wijze.”

Paling

“Op de eerste plaats moet de bezorging snel zijn. Je hebt in het land meerdere initiatieven die ook thuis bezorgen maar dat is dan dinsdag bestellen en donderdag krijg je geleverd. Dat willen wij dus een stuk sneller doen. Je bestelt nu een paling en twee uur later heb je een vette bek, bij wijze van spreken. Snelheid is heel essentieel. Als je vrouw je vraagt ‘wat wil je vanavond eten?’ Zeg jij bijvoorbeeld ‘doe maar bloemkool.’ Maar je vrouw gaat niet aan jou vragen ‘wat wil jij zaterdag eten?’ Want dan weet jij nog niet waar je trek in hebt. Daarom willen wij bezorgen a la minute doen. Als er markt is, gaan wij drie keer per dag fietsen om de boodschappen te bezorgen. Wie bestelt krijgt dus heel snel geleverd.”

Ideaal

Het is ook ideaal voor klanten die op de markt hun boodschappen halen maar geen zin hebben om met al die zware spullen te sjouwen. Dat hoeft dan ook niet meer. Je kunt gewoon tegen je klant zeggen ‘mevrouw, wij brengen het bij u thuis’. Hoe mooi is dat? Want veel mensen zijn slecht ter been, of hebben hun auto kilometers verderop geparkeerd. Want tegenwoordig mag je geen enkele stad nog in met je auto, en als ‘t wel mag betaal je je scheel voor maximaal een uurtje parkeren.”

Toch is het nog niet eenvoudig om als weekmarkt een goede bezorging op te zetten, er komt heel wat bij kijken en het vereist een goede onderlinge samenwerking van de marktondernemers. En de concurrentie met de supermarkten is en blijft gigantisch.

De achillespees van de supermarkt

Maar daar hebben beide standwerkers ook goed over nagedacht. “Wij gaan ons onderscheiden van de supermarkten”, vertelt Jeroen verder. “Want die hebben namelijk een achillespees; plastic. En wij gaan voor groen. Milieubewust. Daar kun je bij de jonge consument niet meer om heen. En daar ligt de kracht van de markt, op dit punt kun je je onderscheiden van de grote supermarkten. Want koop maar eens wat in een supermarkt. Het maakt niet uit wat je koopt, het is allemaal verpakt in dat vreselijke plastic. Alles is plastic in een supermarkt. Elke komkommer zit in een plasticjasje. Als je gaat koken met producten uit een supermarkt heb je een halve vuilniszak vol plasticafval. En op dat punt kun je je als weekmarkt onderscheiden. Want wij verkopen producten die zo van ’t land komen. Eerlijker kan niet.”

IJzersterk

“En dat is een heel sterk punt. IJzersterk. Daar pak je vooral de jonge consument mee. Juist ja, die doelgroep die nu grotendeels vervreemd is van de markt. Want jongeren zijn heel kritisch op het vlak van milieu. Zij zien de wereld – waar zij nog heel lang op moeten vertoeven – in rap tempo naar de mallemoeren gaan. Juist deze groep – die online kopen en thuis laten bezorgen de normaalste zaak van de wereld vindt – is heel gevoelig voor milieuaspecten. De helft van alle jongeren is tegenwoordig vegetariër of zelfs veganist en heel kritisch op het milieubelastende gedrag van de oudere generatie. Als je als markt deze groep voor je weet te winnen, heb je er een gigantische groot klantenbestand bij.”

Bezorgbakkie

En daarom leggen wij de nadruk op groen. Lokale, eerlijke producten en niks plastic, op de markt zijn de boodschappen verpakt in eerlijke materialen als papier of worden gewoon los in een duurzame krat geleverd die telkens weer hergebruikt kan worden. En bezorgen gaan we doen met een elektrische bakfiets, vandaar de naam ‘bezorgbakkie’. Eind augustus komt hiervoor ook een aparte website, www.bezorgbakkie.nl.”

“Wij zijn er van overtuigd dat als je als markt dezelfde voordelen biedt als een supermarkt – online bestellen en thuisbezorgen – een groot deel van Nederlandse consumenten zal kiezen voor producten van de markt omdat dit stukken milieubewuster is dan bestellen bij een supermarkt. En qua prijs kunnen we ook heel goed concurreren.”

“In Groningen beginnen we met het bezorgen binnen een straal van tien kilometer, dan heb je het grootste deel van de stad te pakken. De pilot begint in september. Als dit aanslaat gaan we het initiatief verder over het land uitspreiden. Wij geloven er heilig in. De markt wacht volgens ons een hele mooie toekomst. Houd ons maar in de gaten.”

Meerdere markten sluiten morgen eerder in verband met de extreme hitte

Vandaag is het heet, morgen wordt het zo mogelijk nog heter. Om die reden hebben verschillende markten aangekondigd zaterdag eerder te stoppen. In Doetinchem stopt men morgen om 14.00 uur, de markt in Winterswijk eindigt om 15.00 uur. Ook Deventer houdt het om 15.00 uur voor gezien evenals de markt in Delft 15.00 uur. Degenen die de hele dag de hitte trotseren wensen wij veel verkoeling toe.