Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo opent begin juni. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf
Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo.
Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Een voorschot kan alleen worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot en met 16 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de bbl-student al heeft plaatsgevonden, is er minder risico op terugvordering.

Wel definitieve aanvraag indienen
Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekend de overheid met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Aanvragen definitieve subsidie
De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

Zie alles over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Word Leerbedrijf

Weer blijkt weekmarkt vele malen veiliger dan supermarkt

Nieuw onderzoek bevestigt dat boodschappen halen op de markt vele malen veiliger is dan in een supermarkt. De Duitse topviroloog Christian Drosten stelt dat in de bestrijding van corona nog meer de nadruk moet komen op het ventileren van afgesloten ruimtes. Volgens Drosten is het luchten zelfs belangrijker dan handen wassen en desinfecteren.

De viroloog en tevens adviseur van bondskanselier Angela Merkel zei dat nieuwe wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat corona naast via druppels ook via zogeheten aerosolen, zwevende virusdeeltjes in de lucht, verspreid kan worden in een afgesloten ruimte. Het hele artikel kunt u hier lezen.

Deventer en Wijchen: Markt én horeca gezamenlijk op marktplein


foto: Deventer markt van vóór de coronacrisis

De spanning tussen de horeca en de marktondernemers is uit de lucht. In een goed gesprek met wethouder Thomas Walder is een oplossing gevonden voor de invulling van de Brink waarin beide partijen zich kunnen vinden. CVAH-voorzitter Henk Achterhuis is blij met de uitkomst: “Deventer is een schoolvoorbeeld van hoe het kan en overal zou moeten. Ga gewoon met elkaar in gesprek en kijk vooral naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Dan is er veel meer mogelijk dan iedereen voor mogelijk had gehouden.”

In de kiem gesmoord

De afgelopen weken verschenen berichten in de media die de spanning tussen de horeca op de Brink en de Deventer marktkooplieden behoorlijk deed oplopen. De Deventer horeca trad naar buiten met plannen om de terrassen op de Brink flink uit te breiden. Volgens de ondernemers hebben ze die ruimte absoluut nodig om nog enigszins geld te verdienen. Daarbij ging men geheel voorbij aan de belangen van de marktondernemers. Deze reageerden furieus op de plannen van de horeca. Een conflict leek geboren. “Gelukkig is door tussenkomst van wethouder Walder dit conflict in de kiem gesmoord” aldus Achterhuis.

CVAH-voorzitter Henk Achterhuis

Maak elkaar niet gek, blijf in gesprek

“Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan” zegt de CVAH-voorzitter. “In deze bizarre tijden lopen de spanningen hoog op. Ik snap dat ook wel. De afgelopen weken hebben de marktondernemers in Nederland hard moeten knokken om hun plek op de markt terug te winnen. In een aantal gemeenten is deze strijd nog steeds aan de gang.”

Deventer wethouder Thomas Walder

Belangrijke rol voor wethouders

“Bij de horecaondernemers is dat niet anders. Die staan ook onder hoogspanning en willen liever gisteren nog dan vandaag hun zaak weer openen. Ze komen bij elkaar en maken wilde plannen waarbij ze vooral met hun eigen sinecure bezig zijn en vergeten daarbij de belangen van andere partijen. Daarom is het zo belangrijk dat een wethouder beide partijen om tafel roept en met hen in alle rust gaat kijken naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.”

‘Toon begrip voor elkaar’

“En dan blijkt dat er veel meer mogelijk is dan men aanvankelijk dacht. In Deventer hebben we gezamenlijk de kaart erbij gepakt en gekeken hoe we de Brink het beste kunnen invullen. Daarbij hebben beide partijen wat water bij de wijn gedaan en toen was men er al snel uit. De markt is opgerekt en loopt door in de Keizerstraat. Daardoor heeft de markt op de Brink veel minder ruimte nodig die kan worden gebruikt door de horeca. Bovendien is de vrijdagmarkt om 14.00 uur al vertrokken en de zaterdagmarkt om 18.00 uur. De kooplieden hebben beloofd dat ze snel inpakken zodat de horeca hun ruimte ook kan gebruiken. Een beetje begrip voor elkaar doet wonderen en haalt de spanning uit de lucht.”

Gemeente Wijchen: hetzelfde verhaal

“Hetzelfde verhaal zie je in Wijchen. Daar wil de horeca ook het hele Wijchense Markt opeisen voor zichzelf en gaat totaal voorbij aan de belangen van de markt. Ook daar staat de horeca zo onder druk dat ze alleen met zichzelf bezig zijn. Maar wethouder Nick Derks behield het overzicht en riep de horeca terug. “De weekmarkt biedt al decennia lang een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en economie in het dorp, die zet je niet zo maar aan de kant. Bovendien is de markt slechts één ochtend in de week, waar heb je het over?” Aldus de wethouder.

Wijcher wethouder Nick Derks

Klaagzang

Horecaondernemer Manon Christodoulides van restaurant Het Wapen van Wijchen klaagde nog dat ze dan ‘s avonds op tijd haar terras moet afbreken en in de namiddag weer opbouwen, maar Derks wil van die klaagzang niets weten. “De markt maakt ook een moeilijke tijd door en zou op een andere plek te maken krijgen met een omzetdaling.” Op woensdagavond moet het terras worden afgebroken, zodat er donderdagochtend plek is voor de weekmarkt.”

Schoolvoorbeeld voor andere gemeenten

“Deventer en Wijchen zijn uitstekende voorbeelden van hoe de openbare ruimte het best kan worden benut.” zo sluit de CVAH-voorzitter af.  “Ik hoop dat andere gemeenten net als hier de rust bewaren en niet meegaan in de paniekvoetbal. Je bereikt altijd veel meer als je in alle rust met elkaar in overleg gaat en dan vooral kijkt naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dat leidt in 9 van de 10 gevallen tot een creatieve oplossing.”

Uitbreiding terrassen horeca mag niet ten koste gaan van weekmarkten!

In Spanje zijn deze week de terrassen weer voorzichtig geopend

Door de invoering van de 1,5 meter maatregel wordt het straks dringen op sommige marktpleinen. In vrijwel alle gemeenten beslaan de weekmarkten nu een groter deel van het marktplein. De kramen moeten immers verder van elkaar staan en er zijn bredere looppaden gecreëerd zodat de marktbezoekers veilig en verantwoord hun boodschappen kunnen doen.

Druk op de openbare ruimte

Als per 1 juni de horeca weer open gaat in ons land, zal deze ook een groter deel van de markt opeisen voor hun terrassen. En dat kan tot spanningen leiden. Dat voorziet CVAH voorzitter Henk Achterhuis. “Wij krijgen nu al uitnodigingen van gemeenten om mee te kijken naar een nieuwe invulling van de openbare ruimte. De horeca heeft in deze gemeenten al aangegeven dat ze een groter deel van het marktplein opeisen voor hun terrassen. Dat is heel begrijpelijk, ook zij zullen zich moeten houden aan de 1,5 meter maatregel, maar het mag niet zo zijn dat de herverdeling van de openbare ruimte ten koste gaat van de weekmarkten.”

Alleen in goed overleg

In veel gemeenten zal dit geen probleem zijn, maar er zijn gemeenten waar uitbreiding van de terrassen lastig is omdat ze dan aanspraak gaan maken op de ruimte die nu gereserveerd is voor de weekmarkten. “Daar waar het dringen wordt, is het van belang om in goed gezamenlijk overleg te komen tot een oplossing, die zowel voor de marktondernemers als de plaatselijke horeca werkbaar is. Dat hoeft volgens mij niet zo’n groot probleem te zijn. In de meeste gemeenten staat een markt maar een halve of hele dag per week opgesteld. Bovendien stoppen de meeste markten aan het einde van de middag, zodat de horeca nog de hele avond kan beschikken over deze ruimte. Dan zit een markt de plaatselijke horeca nauwelijks in de weg, denk ik.”

Gelijkheidsbeginsel

Wij vertrouwen er op dat de gemeenten handelen vanuit het gelijkheidsbeginsel en dat alleen in goed overleg het gebruik van de openbare ruimte wordt verdeeld tussen de belanghebbenden. Hier en daar hoor je horecaondernemers al roepen dat de weekmarkt maar plaats moet maken voor hun terrassen. Ik snap de emoties van deze horeca jongens, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat zullen wij als CVAH niet accepteren.”