Voorzitter Achterhuis vanavond in Hart van Nederland

 

CVAH voorzitter Henk Achterhuis zal vanavond aanschuiven in het programma Hart van Nederland. Het is niet duidelijk of hij al in de vroege editie te zien zal zijn die om 18.oo uur begint op SBS6, of de late editie die om 22.30 begint. Noch is bekend welke vragen hem zullen worden gesteld. Maar dat onze voorzitter aandacht zal vragen voor de zware tijden waarin de ambulante handel zich momenteel bevindt staat als een paal boven water. Kijken dus.

Klik hier voor de vroege uitzending vanaf 13:30.

 

Markten in Zuid-Holland zuid weer open

Bemoedigend nieuws voor onze collega’s in Zuid-Holland! Een deel van Zuid-Holland staat weer markten toe. Tot nu toe was Zuid-Holland een van de laatste provincies waar markten nog steeds verboden waren. Laten we hopen dat de rest van de provincie snel volgt. Het AD bericht hierover. Het nieuwsbericht kunt u hier lezen.

Overheid komt met verdere uitbreiding en versoepeling voorwaarden steunmaatregelen

De overheid komt met nieuwe, uitgebreide steunmaatregelen voor ondernemers. Ook zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun versoepeld. Het bericht hierover kunt u hier lezen. Doe uw voordeel er mee!

Laatste ontwikkelingen markten in Nederland

Leiden: Marktondernemers weigeren alternatief plan gemeente

De Leidse marktondernemers stemmen niet in met het voorstel van de gemeente over het verplaatsen van de centrummarkt naar de Beestenmarkt en de Lammermarkt. Marktondernemer Soufian El Marsse: “In het centrum is voldoende plek. We willen niet naar de Beestenmarkt en de Lammermarkt. Dan moeten we loten, want er is niet voldoende plek voor iedereen. Ook zijn er onvoldoende stroompunten en hangen er allerlei jongeren op de bankjes rond de vier coffeeshops die bij die pleinen zitten. We gaan niet akkoord met het alternatieve plan.”

Volgens El Marsse is er rond de Nieuwe Rijn met enkele aanpassingen voldoende ruimte. “Als we een visboer verplaatsen naar de andere kant van het water past het gewoon. Ook kunnen we uitbreiden in de lengte, richting de Apothekersdijk”.

***

Rotterdam: Burgemeester Aboutaleb discrimineert

Rotterdam is de enige grote stad die nog steeds markten verbiedt. Marktkooplieden in de food en non-food hebben daarom burgemeester Aboutaleb een brief van wanhoop geschreven om de Rotterdamse markten weer zo snel mogelijk te heropenen.

‘’Terwijl de winkels wel open zijn, eisen wij gelijk behandeld te worden in Rotterdam. Wij hebben evenveel recht om onze goederen te verkopen als de winkels en ook het recht om met die winkels te kunnen concurreren. Waarom burgermeester mogen de mensen wel samenkomen om naar de winkels te trekken en niet naar de markt? Dit is voor ons discriminatie en concurrentievervalsing. Marktkooplieden in Rotterdam hebben ook vaste kosten en goederen die gestockeerd liggen en geld kosten. Met de nodige maatregelen is het perfect mogelijk om veilig de markt te doen zoals dat nu ook in 96% van de gevallen in Nederland gebeurt.’’

‘’Onze stad is de enige van grote vier waar geen markt is toegestaan’’, licht raadslid Benvenido van Schaik hun eis toe. ‘’Met de eenmalige uitkering van 4000 euro en een bijstandsuitkering gaan zij het namelijk niet redden. En ze hebben in de afgelopen tijd nog véél meer voor hun kiezen gekregen. Denk aan de verbouwing van de Binnenrotte en de opgelegde verplaatsing als het Songfestival zou zijn doorgegaan.’’

***

Voorburg: De markt aan het Oosteinde was afgelopen weekend beduidend drukker.

Hierdoor was het soms moeilijk om tijdens het lopen over de markt de verplichte anderhalve meter afstand aan te houden. Bij diverse standhouders ging het weliswaar goed, maar bij teveel mensen tegelijk die over de markt wandelen, is door de logistiek van de markt anderhalve meter afstand niet haalbaar. Hier is de breedte van deze markt niet op ingesteld. De grote vraag is hoe de gemeente dit de komende weken gaat oplossen. Voor de standhouders was het in ieder geval fijn dat de markt weer eens ouderwets populair was. Maar ook op deze openbare locatie liggen voor de komende weken uitdagingen als het gaat om de anderhalve meter zone. Moet er wellicht een maximum aantal mensen op de markt worden toegelaten zolang het Corona-virus in de gemeente nog altijd iedere dag toeneemt? Of moet men het gewoon zo laten en zijn de regels van het RIVM te streng?

***

Emmen: Markt weer in z’n geheel open!

Voor het eerst sinds een maand is de non-food sector weer terug op de warenmarkt in Emmen. Dat betekende afgelopen vrijdag niet alleen meer kramen, maar ook meer publiek en meer toezicht. Het aantal kramen is door de versoepeling van de regels meer dan verdubbeld. ,,Ik denk dat er nu zo’n 70 ondernemers staan’’, zegt marktmeester Marja Hemel. De kramen staan op grotere afstand van elkaar dan normaal. “Er is goed aan de spreiding gedacht’’, vindt Martie Bleeker van de Centrale Vereniging Ambulante Handel.

Ook het aantal toezichthouders is uitgebreid, van vier naar twaalf. ,,Als mensen in de fout gaan, worden ze door hen daarop gewezen. Nee, we geven niet meteen boetes. Onze ervaring is dat mensen die in overtreding zijn, dit niet doelbewust doen. Gewoon even attenderen is in zo’n geval genoeg’’, zegt Pieter Tjepkema, teamleider handhaving van de gemeente.

Net als in de voorgaande weken staan er op meerdere plekken grote borden met daarop de oproep om anderhalve meter afstand van anderen te houden. Ook wordt deze boodschap weer af en toe omgeroepen. Bij de entree van de markt ter hoogte van de Ten Kate-flat is voor de eerste keer een aparte in- en uitgang gemaakt, zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk tegen het lijf lopen. Ook op de weekmarkten van Emmer-Compascuum en Klazienaveen mag de non-food sector weer spullen verkopen. Mocht blijken dat de versoepeling van de regels leidt tot ongewenst situaties, dan staat het de Emmer burgemeester vrij om op zijn besluit terug te komen.

***

Goeree-Overflakkee: Vanaf vandaag weer markten toegestaan

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft op 24 april besloten om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee weer toe te staan, met ingang van dinsdag 28 april. Dit besluit heeft alleen betrekking op zogenaamde foodkramen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloot de burgemeester in maart om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee niet meer toe te staan. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Mijn eerdere besluit heb ik niet lichtzinnig genomen. Door het hoge aantal besmettingen op Goeree-Overflakkee was en is het noodzakelijk om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. De volksgezondheid is daarbij mijn eerste prioriteit.”

In aanloop naar 28 april heeft de burgemeester besloten om de maatregelen ten aanzien van de weekmarkten te versoepelen. “In mijn overweging heb ik meegenomen dat we in de afgelopen weken zagen dat onze inwoners zich goed houden aan de getroffen maatregelen. Ook landelijk lijken we op de goede weg, met een daling van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg. De situatie van nu maakt dat ik ten aanzien van weekmarkten een andere afweging kan maken”, aldus de burgemeester. Samen met de marktondernemers treft de gemeente wel extra maatregelen om het (beperkt) toestaan van de weekmarkten veilig en binnen de grenzen van landelijke en regionale richtlijnen te laten plaatsvinden. Zo wordt alles ingericht om 1,5 meter afstand te houden. Ook worden de BOA’s van de gemeente ingezet om toezicht te houden.

Op het moment dat de weekmarkten op een veilige en positieve wijze verlopen, kan de burgemeester besluiten om de maatregelen verder te versoepelen en ook de non-food kramen weer toe te staan.

***

Urk: Bezoekers houden zich niet goed aan regels

De Urker marktkooplieden hebben samen met de gemeente een waarschuwing in de plaatselijke krant geplaatst omdat marktbezoekers zich niet goed genoeg aan de coronamaatregelen houden. Zij willen voorkomen dat de gemeente genoodzaakt is de markt te sluiten. Daarom zijn de maatregelen nogmaals op een rijtje gezet.

De afgelopen weken is geconstateerd dat bezoekers bijvoorbeeld nog te lang blijven hangen om een praatje te maken. Maar ook dat er te veel kinderen lopen die rondslenteren en dat versnaperingen op de markt genuttigd worden. Ook wordt er onvoldoende afstand gehouden. Daarnaast worden bezoekers die wel iets zeggen van het negeren van regels zelfs uitgelachen door degenen die in overtreding zijn. De marktkooplieden roepen op dit niet meer te doen en met respect met elkaar om te gaan. De gemeente heeft de kraamhouders verteld dat de tijd van waarschuwen voorbij is. Politie en boa’s zullen toezicht houden en boetes uitdelen wanneer zij overtredingen zien.

***

Barendrecht: Gemeente verruimt gebruik van standplaatsen tot 22 juni 2020

Weekmarkt blijft voorlopig op het gemeentehuisplein, eenrichtingsverkeer op ‘t Vlak wordt opgeheven. Het college heeft besloten tijdelijk af te wijken van het standplaatsenbeleid. Een groot deel van de marktondernemers, die in verband met de Corona-crisis geen plaats op de weekmarkt hebben, kunnen hierdoor een andere standplaats innemen. Ook de gereserveerde plaatsen voor seizoenstandplaatsen kunnen worden toegewezen.

Met dit besluit wil de gemeente de economische schade voor de kooplieden beperken. De afwijking van het beleid vervalt als de weekmarkt weer volledig in zijn oude vorm kan worden voortgezet. Uiterlijk 15 juni 2020 wordt bekeken of de ontwikkeling van de Corona-crisis aanleiding geeft tot verlenging.

***

Venlo: Markten in gemeente Venlo weer open

De gemeente Venlo staat weer toe dat er markten worden gehouden. Er mag alleen voedsel worden verkocht.

Op de markten gelden enkele regels. Zo moet er minstens anderhalve meter afstand tussen de kramen zitten. Tussen tegenover elkaar gelegen marktkramen moet vier meter afstand zitten. Als het kan, worden marktondernemers verder van elkaar verspreid over het gehele marktterrein. Ondernemers moeten ter plaatse belijning aanbrengen zodat bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook wordt gekeken of gewerkt kan worden met eenrichtingsverkeer.

***

Almelo: Markt opgesplitst in twee delen

Door de Almelose markt in twee gedeeltes op te stellen kan voor alle kooplieden in levensmiddelen een plaats worden gecreëerd. Hierdoor kan de 1,5 afstand tussen de bezoekers, onderling en tussen de marktkooplieden beter gerealiseerd worden. De kooplieden worden steeds creatiever in het maken van afscheidingen om het zoveel mogelijk afstand bewaren tot de klanten te realiseren. De eierboer heeft bijvoorbeeld speciale houten schotten gemaakt. Linten maken steeds meer plaats voor grote pionnen. De handhaving bij de bankjes rond de bomen wordt nu overgenomen door de gemeente.

***

Maastricht: CDA pleit voor kwijtschelding marktgeld non-food

De CDA-fractie komt in een brief aan het stadsbestuur op voor de belangen van marktondernemers in de non-foodsector. Zij mogen in tegenstelling tot hun collega’s die wel eten en drinken verkopen, nog niet op de weekmarkten staan in Maastricht vanwege de coronacrisis. De marktkooplui betalen echter wel de gelden voor deze periode zonder verkoop.

En dat is scheef, volgens de partij. De marktondernemers in de non-foodsector pleiten daarom voor kwijtschelding van het maandelijkse bedrag dat zij de gemeente betalen. Het CDA vraagt het stadsbestuur hoe zij omgaat met de marktgelden in deze periode, of kwijtschelding tot de mogelijkheden behoort en wanneer zij verwacht dat ook deze marktondernemers weer welkom zijn, al dan niet verspreid over de stad.

***

Twente: Nieuwe noodverordening in Twente met versoepelde regels voor warenmarkt en toerisme

Voor Twente wordt vanaf 29 april een nieuwe noodverordening van kracht met de coronamaatregelen. Daarin onder andere het versoepelde beleid voor vakantieparken en campings, een protocol voor sportverenigingen en versoepeling voor warenmarkten.

Meer kramen op de markt

Voor de warenmarkten komt er iets meer ruimte. Nu zijn er markten met maximaal tien kramen toegestaan. Dat blijft zo, maar steden en dorpen mogen wel meerdere ‘eilandjes’ van elke tien kramen op verschillende locaties toestaan. Ook komt er weer ruimte voor kramen met andere spullen dan levensmiddelen. Tot nu toe waren die niet toegestaan. Maar waar de tien kramen niet gevuld worden met levensmiddelen, mogen die plekken worden ingenomen door andere marktkooplui.

***

Putten: Huh? Markt verdwenen???

“Fiets ik naar de markt voor m’n boodschappen, is ie helemaal weg!” De trouwe Puttense marktbezoeker is even helemaal van de leg. Gelukkig is het niet zo erg als het allemaal lijkt. De markt is enkel verplaatst, niet verdwenen. De gemeente laat weten: “De herinrichting van het Fontanusplein is begonnen en zal in fases afronden. Dit betekent onder andere dat de wekelijkse markt tijdelijk is verhuisd naar het parkeerterrein aan de Brinkstraat. Door de huidige coronacrisis zal de indeling van de markt wellicht nog enkele keren wat aangepast moeten worden.” De verwachting is dat eind 2020 de werkzaamheden klaar zijn waarna de markt weer terugkeert op het Fontanusplein.

***

Volendam: Ruimere opstelling van de markt

Drie weken geleden moest de zaterdagmarkt in Volendam ‘s middags vroegtijdig beëindigd worden, omdat het er te druk werd. Zo kon de anderhalve meter afstand-regeling niet gehandhaafd worden door de Handhavers. De markt moest gestopt worden en de bezoekers in de Zeestraat en op het Europaplein werden door de politie gesommeerd weg te gaan. Dat wilden de kooplieden niet nog een keer meemaken en dus is er een nieuwe ruimere opstelling gekomen van de markt én een routing, zodat er een betere doorstroming is. In de Zeestraat staan de kramen nog aan één kant, zodat er genoeg ruimte over blijft voor de bezoekers.

Voor alle kramen zijn hekken geplaatst zodat er niet teveel mensen bij elkaar kunnen komen. Mede door de genomen maatregelen kan de markt zo toch gehouden worden. Daar zijn zowel de marktkooplieden als het winkelend publiek heel blij mee.

***

 

Oproep CVAH aan gemeenten: open de weekmarkten zo snel mogelijk!

De markten moet weer zo snel mogelijk open. Dat stelt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. De vereniging is van mening dat open markten de afgelopen weken overtuigend hebben aangetoond veilig en verantwoord te kunnen ondernemen binnen de gestelde veiligheidseisen van het RIVM. Gemeenten kunnen niet langer verkopen dat markten een risico vormen voor de gezondheid. Het tegendeel is zelfs het geval…

Bij het uitbreken van het COVID-19 virus begin maart gingen de Nederlandse markten voor korte tijd op slot. Al snel zagen de veel gemeenten in dat de markt een essentieel is voor de voedseldistributie en werd de markt – onder strenge voorwaarden – voor food-ondernemers al snel weer geopend.

Boodschappen halen veiliger in de open lucht

De afgelopen weken hebben de marktondernemers laten zien dat ze inventief en flexibel zijn en ze zich snel kunnen aanpassen aan de veiligheidseisen van ‘het nieuwe normaal’. De markt is nu de veiligste plek waar je je boodschappen kunt halen, vooral omdat de markt in de open lucht is. Ook heeft de CVAH een protocol uitgevaardigd waarin duidelijk omschreven staat hoe men veilig en verantwoordelijk kan markten.

Angst

Desondanks zijn er nog enkele gemeenten – met name in Zuid-Holland, Zeeland en Limburg – die markten nog steeds verbieden. Een verbod dat voornamelijk gestoeld lijkt op angst, terwijl de afgelopen periode toch duidelijk is aangetoond dat de markt een veilige plek is waar verantwoord wordt omgegaan met de veiligheidseisen van het RIVM. Het is niet voor niets dat in de rest van het land praktisch alle markten gewoon open zijn.

Wennen aan ‘het nieuwe normaal’

De CVAH doet daarom een oproep aan die gemeenten die nog steeds hun markt verbieden om zo snel mogelijk weer te open te gaan. Je kunt verboden niet oneindig blijven handhaven. Per slot van rekening moeten wij allemaal – vroeg of laat – leren omgaan met het ‘het nieuwe normaal’. En waar kan dat beter dan op de markt?