!!!CORONAVIRUS!!! Advies CVAH

Op het CVAH kantoor komen nu dagelijks telefoontjes binnen van verontruste leden die zich afvragen of de markt waar ze staan niet moet worden afgelast vanwege het Coronavirus. Ze willen weten welk standpunt de CVAH inneemt ten aanzien van het virus. Wanneer wordt een markt afgelast? En wie bepaalt eigenlijk of een markt wordt afgelast vanwege het Coronavirus?

Zelf risico’s inschatten

De CVAH is van mening dat iedereen voor zichzelf de afweging moet maken of hij/zij het verantwoord vindt om aan het werk te gaan. Indien een koopman of koopvrouw van mening is dat het niet verantwoord is om te werken, dan is dat een gerechtvaardigde reden om niet op de markt aan de slag te gaan.

Bevoegdheid

De officiële beslissing om een markt te sluiten vanwege het Coronavirus kan enkel en alleen genomen worden door de burgemeester van een gemeente. Een burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen een gemeente en hij heeft de bevoegdheid om een markt te sluiten. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd in Nederland. Mocht een burgemeester ergens in Nederland besluiten om een markt niet door te laten gaan vanwege het virus, dan is de CVAH van mening dat ook de supermarkten moeten sluiten. Daar is het risico op besmetting misschien wel groter dan in de buitenlucht. Laten we hopen dat het niet zo ver zal komen. Wie thuis blijft en niet werkt, verdient immers ook niets.

Veel aandacht schaarse vergunningen op 99-ste CVAH congres

Het was af en toe flink doorpoten op het 99-ste CVAH congres wat traditioneel werd gehouden in Preston Palace te Almelo. Zo’n kleine zeventig vertegenwoordigers van de regionale afdelingen en andere belangstellenden kwamen hier bijeen om terug te blikken op het afgelopen jaar en de koers te bepalen voor het komende jaar. En dat was af en toe best aanpoten. Want sinds een paar jaar wordt het congres op één dag gehouden en stond er een bomvol programma op de agenda.

Verhelderend

Voorzitter Henk Achterhuis opende het congres en probeerde vanaf het begin het tempo er flink in te houden. Want naast de presentaties van de bestuursleden werd er uitgebreid de tijd genomen voor het bespreken van het financieel jaarverslag en de begroting voor 2020. Om deze reden lukte het de huisadvocaat van de CVAH, Martijn van Meppelen-Scheppink, dan ook niet om zijn boeiende presentatie over het onderwerp ‘schaarse vergunningen’ voor de lunch af te ronden. De presentatie werd duidelijk gewaardeerd door de aanwezige marktondernemers en was in vele opzichten verhelderend. De advocaat nam de tijd om zoveel mogelijk vragen uit de zaal te beantwoorden.

Na zijn betoog werden de congresvoorstellen behandeld, maar liefst 24 in totaal. Enkele voorstellen zorgden voor de nodige discussies maar uiteindelijk werden alle voorstellen netjes op tijd afgehandeld door de aanwezige leden.

Speld van verdienste

Het was even een emotioneel moment toen werd aangekondigd dat de secretaris van de afdeling Zuid-Friesland, mevrouw Annie Beers, een zilveren speld kreeg uitgereikt als dank voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Ze was duidelijk verrast door deze onverwachte eer en nam de prijs bewogen – mede ook door recentelijke zware gebeurtenissen in haar persoonlijke leven – de prijs in ontvangst. Bestuurders Jaap ter Weele en Wim Wiefkers kregen een gouden speld uitgereikt. Jarenlang maakten beide heren onderdeel uit van het landelijk bestuur. Jaap stapte vorig jaar tijdens het congres uit het bestuur en er was nog geen gelegenheid geweest om hem te bedanken voor zijn inzet. Vandaar dat hij tezamen met scheidend bestuurslid Wim Wiefkers de speld van verdienste kreeg opgeknoopt.

Nieuw bloed

Tot slot moesten de afgevaardigden twee nieuwe bestuursleden kiezen. Bestuurslid communicatie Wim Wiefkers was aftredend en niet herkiesbaar. Voor zijn functie hadden zich twee kandidaten aangemeld waaruit een keuze moest worden gemaakt. Nadat beide kandidaten zich hadden voorgesteld aan het congres volgde een stemming en kreeg Peter Reudink het vertrouwen van het congres. Vanaf heden is hij het nieuwe bestuurslid communicatie. Maar dat betekende geenszins dat er voor de andere kandidaat Mitchel Sauer geen plek was in het bestuur. Omdat sinds het vertrek van Jaap ter Weele het bestuur uit vier personen bestond – was met stemmen niet praktisch is – is Mitchel gevraagd om ook zitting te nemen in het bestuur, zodat deze weer uit vijf personen bestaat. Hiermee heeft het bestuur er twee nieuwe leden er bij die de gemiddelde leeftijd van het bestuur een flink omlaag halen. Bestuurder Hannie Heine van regelgeving was ook aftredend en herkiesbaar. Zij werd zonder één enkele tegenstem herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar.

Een uitgebreid verslag van het congres kunt u lezen in de komende Koopman.

CVAH congres gaat (voorlopig) gewoon door

Het bestuur van de CVAH heeft na beraad besloten om het congres aanstaande maandag gewoon door te laten gaan, ondanks meldingen van nieuwe Corona-gevallen. Secretaris mevrouw M. Bleeker: “Na consulteren van het RIVM en plusminus 10 afdelingsvoorzitters én de Raad van Advies hebben wij besloten dat het – voorlopig – verantwoord is om het congres gewoon te laten plaats vinden. Wel is het misschien verstandig om geen handen te schudden en niet te zoenen. Als je grieperig of verkouden bent neem dan de verantwoording om thuis te blijven. We zullen dan ook soepel omgaan met veranderingen in afgevaardigden die een machtiging mee krijgen van de patiënt. We blijven het nieuws natuurlijk van dag tot dag volgen en participeren daar op. Mocht in de komende dagen de situatie veranderen, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten. Houd daarom de CVAH website en onze facebook-pagina de komende dagen extra in de gaten.”

Prijsuitreiking Beste Markt van Nederland op 18 mei 2020

De verkiezing nieuwe stijl valt samen met de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland. Op maandag 18 mei 2020 worden niet alleen de prijzen voor de Beste Binnenstad uitgereikt maar ook voor de Beste Markten van Nederland. Noteer die datum maar vast in de agenda!