Plan van aanpak COVID-19 (Coronavirus)

Plan van Aanpak COVID-19 (Coronavirus)

Aan:
Alle ondernemers op de warenmarkten in de diverse gemeentes, overheden in Nederland

De door de Nederlandse overheid bekend gemaakte extra maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus waar mogelijk te beperken, nemen wij als CVAH/ …………….( mogelijke invulling: Afdelingsbestuurders/ MAC van de betreffende markt, enz) onze verantwoording.
Gezondheid en veiligheid van en voor iedereen staat voorop.
Markten in Nederland hebben een belangrijke rol in de voedselketen en daarom is het van belang dat de consumenten hun boodschappen op de weekmarkten in Nederland kunnen blijven doen.
De kans op besmetting is in de buitenlucht kleiner dan in gesloten verkoopinrichtingen. Zie het artikel op Markten.be waarin dr. Devroey, prof huisarts geneeskunde en Leen Delang, virologe KU Leuven, stellen dat in de buitenlucht de kans op infectie veel kleiner is dan in een binnenmarkt of supermarkt. Zelfs de oudere mensen zijn beter af op een markt dan in een supermarkt.

Waarom zou het veiliger zijn?

Geen winkelwagens. Mensen zijn verder uit elkaar dan in een winkel, de paden zijn veel breder dan in een supermarkt. Minder kans op besmetting in buitenlucht en meestal is de afstand tussen marktondernemer en consument groter dan klant en caissière in supermarkt. Bovendien de voedselvoorziening is door de regering aangemerkt als vitale sector en de markt is daar ook onlosmakelijk onderdeel van. De markt draagt juist bij dat consumenten niet alleen afhankelijk zijn van supermarkten voor hun aankoop van producten. Ook worden deuren handvaten van winkelwagentjes, mandjes enz. minder goed en vaak gereinigd.

Ondanks het feit dat markten in de buitenlucht als inkoopkanaal beter is dan supermarkten zijn er wel een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid van marktondernemers, personeel en consumenten te waarborgen.

1. Kies voor een ruimere opstelling van de markt zodat er meer ruimte ontstaat tussen de kramen.
2. Zo nodig inkrimping van het aantal meters per kraam
3. Geen proeverijen van versproducten
4. Geen zitgelegenheden of statafels, dus alleen loketverkoop.
5. Bekijk of het wel verstandig is om een inloopkraam te hebben en anders reguleer de hoeveelheid klanten die binnen mogen komen. Verstrek dan ook handschoenen aan de consument voordat ze producten pakken.
6. Geef de producten verpakt mee naar huis. (ook gebakken vis enz.)
7. Houd de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.
8. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
9. Gebruik handschoenen bij vers bereide producten.
10. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pinpas voor betalingen.

Als wij als marktondernemers deze regels in acht nemen, en dit is geen vrijblijvend advies maar moet opgevolgd worden, dan kunnen wij de markten openhouden en de consument blijven voorzien van onze diversiteit in producten met de focus op verse en gezonde producten.

Voor de consument hebben wij ook nog een aantal tips:

• Neem afstand en houd afstand als er een rij wachtenden is. Attendeer ook andere mensen hier op.
• Betaal zo veel mogelijk met de bankpas.
• Als je met cash betaald maak dan geen contact met de handen van de ondernemer.
• Neem je eigen boodschappentas mee
• Was je handen net voor je naar de markt vertrekt en was opnieuw als je weer thuis komt.
• Geef geen handen ook niet als je bekenden tegen komt
• Maak gebruik van papieren zakdoekjes en nies in je eigen elleboog.

Laten we met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen en een beetje voor elkaar zorgen.

Met vriendelijke groet,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur

M. Bleeker-Steenstra,
secretaris

Kort geding CVAH uitgebreid met Rotterdam

Het kort geding wat de CVAH tegen de gemeente Dordrecht aanspant is nu uitgebreid met een aanklacht tegen de gemeente Rotterdam. Advocaat Martijn van Meppelen Scheppink stelt dat het kort geding zo meer body krijgt. De partijen zijn druk bezig alle benodigde informatie te verzamelen om goed voorbereid voor de rechter te verschijnen.

Door de uitbreiding van het kort geding zal de zaak waarschijnlijk vrijdag 20 maart of begin van de week erop aan de rechter worden voorgelegd. Tot de uitspraak is het nog even afwachten wat er met de Nederlandse markten gaat gebeuren de komende week. Veel gemeenten wachten met het treffen van maatregelen tot de uitspraak van de rechter er is.

Belgische experts: ‘inkopen doen op markt veiliger dan in supermarkt’

Belgische experts weten het zeker: het is veiliger om boodschappen te doen op de markt dan in een supermarkt. Eerder aangekondigde sluitingen van grote markten zoals die van Lier en Mechelen zijn teruggedraaid en gaan wel door.

Wat zeggen de experts over de kans op besmetting op de markt ?

Dirk Devroey is dokter en professor huisartsgeneeskunde aan de VUB : “De kans is inderdaad kleiner, we zijn buiten, er is frisse lucht. We staan niet zo heel dicht op elkaar op een markt.” Virologe Leen Delang van de KU Leuven onderschrijft deze mening “Ik denk dat in buitenlucht de kans op infectie veel kleiner is dan dat het een binnenmarkt of supermarkt zou zijn.  Aan de andere kant zijn er heel wat mensen op leeftijd die daar shoppen, wat hen tot een groter risicogroep doet behoren.”

Waarom zou het veiliger zijn op de markt?

  • geen winkelkarren
  • mensen verder uit elkaar op de markt dan in de winkel
  • minder kans op besmetting in buitenlucht
  • meestal is de afstand tussen marktkramer en klant veel groter dan tussen kassierster en klant

Meer informatie over de maatregelen in België  staan op: www.markten.be

 

Extra tips voor veilig werken op de markt

In aanvulling op de richtlijnen van het RIVM, die nu bij iedereen wel bekend zijn, hebben we als branchevereniging de CVAH,   extra adviezen voor u die op de markt staan.

  • Alle ondernemers hebben bij voorkeur handschoenen aan om contact van hand op hand te vermijden.
  • Alle statafels en terrassen moeten niet geplaatst worden.
  • Bij voorkeur contactloze pinbetalingen accepteren en de pinautomaten regelmatig desinfecteren.
  • Tip voor mensen die met meer in de kraam staan: 1 personeelslid voor het verpakken van de producten, en 1 voor de betalingen.
  • Bij voorkeur de kramen niet tegen elkaar plaatsen maar een ruimere opstelling.
  • Contant geld niet in de hand geven aan de consument.Houd ook de website van de overheid in de gaten voor het laatste nieuws. Per vandaag is de verruimde borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf opgesteld. U kunt deze hier bekijken. En hier kunt u direct werktijdverkorting voor uw personeel aanvragen.

Onzekere weken voor de ambulante handel

Collega’s,

De problematiek rond het coronavirus lijkt zijn hoogtepunt te bereiken, scholen gaan dicht en de horeca sluit voor onbepaalde tijd. Als het gaat om het doorgaan van markten is er veel onduidelijkheid, de bevoegdheid ligt bij de gemeenten zelf.

Als bestuurders van de CVAH worden we plat gebeld door ondernemers en gemeenten. Vooral het aangekondigde kort geding tegen de gemeente Dordrecht van komende week heeft de volle aandacht.

De ondernemers/werkgevers doen er goed aan om gebruik te maken van de regeling tot werktijdverkorting.  Daarnaast meldt de overheid, dat ondernemers waarvan de omzet grotendeels of helemaal wegvalt, coulant behandeld zullen worden en gebruik kunnen maken van een ruimhartige regeling waarbij geen boetes worden opgelegd.

De organisatie CVAH zal onze sector aanmelden bij het ministerie van Economische Zaken teneinde in aanmerking te komen voor compensatie.

Wordt vervolgd,

Henk Achterhuis, voorzitter CVAH