Aanmelden signaal vergeten SBI-codes

Via onderstaande link kunt u aangeven dat wij als ambulante handel recht hebben op de voorgelegde compensatieregeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl

Met u KvK nummer kunt u hier de sbi code checken of uw sbi code recht geeft op de           € 4000,– (helemaal onder aan de pagina)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

 

TOGS-regeling, waarom niet voor de markt??

Het is verbijsterend. Ambulante handelaren komen niet in aanmerking voor de TOGS-regeling. Ze worden door het ministerie niet als rechtstreeks getroffen bestempeld.

“Inmiddels zijn kamerleden gealarmeerd over deze uiterst bijzondere gang van zaken. Ook wordt geïnventariseerd welke andere branches onaangenaam zijn getroffen in deze toch al zware tijd…”

Voorzitter Henk Achterhuis heeft contact gehad met collega Jan Meerman directeur van InRetail. De sector mode-, sport-, schoenen- en woonwinkels komt ook niet in aanmerking voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Samen gaan we dit aanvechten!

Wordt vervolgd, we komen zo snel mogelijk met een nieuwe update.

Afzender CB

Oproep! Concept verzoekschrift uitstel van betaling belastingdienst coronavirus

Bent u lid en u wilt ook het concept verzoekschrift ontvangen, stuur dan een e-mail met vermelding van uw lidnummer en of uw NAW gegevens naar cvah@cvah.nl

Bent u nog geen lid dan kunt u via onze website www.cvah.nl lid worden waarna u eveneens het concept verzoekschrift kunt opvragen.

Bericht doorgaan markten in Brabant.

Bericht van de drie Veiligheidsregio’s in Brabant:

(Week)markten kunnen aangepast doorgaan
Gepubliceerd op 23 maart 2020
Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.
Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.
Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.
Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:
blijf thuis als je niet fit bent,
schud geen handen
houd 1,5 meter afstand.
Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.
Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

Update: Bijzonder uitstel van betaling Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Bericht van de belastingdienst:

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, nemen wij maatregelen. Lees hieronder wat wij voor u doen.

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?
Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

link naar website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen