Filmopnames op de markt in Delft voor CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’

Vandaag zijn opnames gemaakt op de markt in Delft voor de CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’. Succesvol marktondernemer Orlando d’Arnault van Basjesnootzaak vertelt in de opnames vol enthousiasme waarom hij op de markt is gaan werken en hoe hij eigenaar en is geworden van Basjesnootzaak.

Orlando viert volgende week voor zijn klanten het 50-jarig bestaan van het bedrijf dat hij ruim 11 jaar geleden heeft overgenomen. Hij houdt nog even geheim wat hij voor de viering in petto heeft.

De CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’ omvat op dit moment twee programmaonderdelen:

  • Op zoek naar leerbedrijven

Met de CVAH-wervingsactie voor leerbedrijven roept de CVAH ambulante ondernemers op om zelf hun medewerkers op te leiden. De leerling volgt een opleiding in het mbo en werkt daarnaast bij de marktondernemer op de markt in de praktijk. Dat werkt!

Meer over word leerbedrijf

  • Gastlessen

Met gastlessen en marktbezoeken maakt de CVAH jonge mensen enthousiast voor ons vak. De afgelopen jaren verzorgde de CVAH jaarlijks tientallen gastlessen op scholen in het hele land. Daarmee bereikten we rond de honderden jongeren in het voortgezet en beroepsonderwijs.

De opnames van vandaag zijn de tweede in een serie van drie. De resultaten komen in november beschikbaar en zijn vrij te gebruiken voor het werven van nieuw talent voor de ambulante handel.

De opnames van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door de medewerking van Gerrie Golsteijn, afdelingsbestuurder Amsterdam en gastdocent, de marktondernemers van de zaterdagmarkt van Delft, Orlando d’Arnault van Basjesnootzaak, de medewerkers van Basjesnootzaak ter plekke en Paul Nijhuis, marktmanager in Delft.

Vakdagen: Eindhoven zit vol

De aanmeldingen voor de vakdagen blijven binnenstromen. De avond voor Eindhoven, komende maandag, zit echter helemaal vol. Wie zich tot nu toe heeft aangemeld, vrijdag 18 oktober vóór 16.00 uur, kan nog komen. U kunt zich nog wel inschrijven voor Berkel-Enschot komende dinsdag of anders Zwolle of Assen. Zie agenda hieronder.

Filmopnames op de markt in Dordrecht voor CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’

Vandaag zijn opnames gemaakt op de markt in Dordrecht voor de CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’. Harold Visser, werkzaam bij Heeren van de Vis, vertelt in de opnames vol enthousiasme waarom hij op de markt is gaan werken en via de  Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) visspecialist is geworden.

Sjors Rosendaal, samen met zijn broer Nico de Heeren van de Vis, beschrijft zijn kant van het verhaal.

De CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’ omvat op dit moment twee programmaonderdelen:

  • Op zoek naar leerbedrijven

Met de CVAH-wervingsactie voor leerbedrijven roept de CVAH ambulante ondernemers op om zelf hun medewerkers op te leiden. De leerling volgt een opleiding in het mbo en werkt daarnaast bij de marktondernemer op de markt in de praktijk. Dat werkt!

Meer over word leerbedrijf

  • Gastlessen

Met gastlessen en marktbezoeken maakt de CVAH jonge mensen enthousiast voor ons vak. De afgelopen jaren verzorgde de CVAH jaarlijks tientallen gastlessen op scholen in het hele land. Daarmee bereikten we rond de honderden jongeren in het voortgezet en beroepsonderwijs.

De opnames van vandaag zijn de eerste in een serie van drie. De resultaten komen in november beschikbaar en zijn vrij te gebruiken voor het werven van nieuw talent voor de ambulante handel.

De opnames van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door de medewerking van John Stoel, voorzitter van de afdeling Dordrecht, de marktondernemers van de vrijdagmarkt van Dordrecht, de Heeren van de Vis Nico en Sjors Rosendaal, medewerker Harold Visser, de overige medewerkers van de Heeren van de Vis ter plekke en de marktmeesters van de gemeente Dordrecht.

Grote opkomst eerste twee vakavonden

Bezoekers luisteren aandachtig naar de uitleg van secretaris Martie Bleeker in een bomvolle zaal in Nieuwerkerk a/d IJssel

De eerste week van de vakdagen zit er op en de opkomst in Akersloot en Nieuwerkerk a/d IJssel was groot. Voorzitter Henk Achterhuis opende de avond en vertelde zo’n opkomst in geen jaren te hebben meegemaakt.

Complex

Na de opening was het woord aan secretaris Martie Bleeker, zij hield de presentatie over schaarse vergunningen en ging uitgebreid in op de vele vragen vanuit de zaal. En er waren veel vragen, zoveel dat beide avonden langer duurden dan gepland. Het was echter nodig om het ingewikkelde onderwerp ‘schaarse vergunningen’ goed uitgelegd te krijgen. Als men het heeft over schaarse vergunningen praat men niet over wetgeving vanuit Den Haag, maar een dienstenrichtlijn vanuit Europa. En wat het helemaal ingewikkeld maakt is dat elke autonome gemeente deze dienstenrichtlijn op eigen wijze kan interpreteren, zodat de kans reëel is dat er een wirwar aan regels gaat ontstaan. De ene gemeente kan vergunningen afgeven voor vijf jaar, terwijl de naastliggende gemeente vergunningen kan verstrekken voor vijftien jaar. Wie exact wil weten wat schaarse vergunningen nu precies zijn wordt aangeraden om dit in alle rust na te lezen in het onderzoeksrapport ‘schaarse vergunningen op de markt‘, zie hieronder.

 

Uniformiteit

Wat de CVAH nastreeft is een zo groot mogelijke uniformiteit in regelgeving en een vergunningstermijn van vijftien jaar of meer. Want voor ondernemers is het ondoenlijk om te investeren in kwalitatief goed materieel als er geen redelijk terugverdientermijn is. In november houdt de VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten – een landelijke bijeenkomst voor gemeenten om schaarse vergunningen te bespreken. Volgens voorzitter Achterhuis is het essentieel wat hier zal worden afgesproken. “80% van de gemeenten zal het advies van de VNG opvolgen dus wat hier wordt afgesproken is van groot belang.” 

Doordacht

Wat tijdens de avonden opviel is dat veel ondernemers zich goed hadden voorbereid en met goed doordachte vragen en ideeën kwamen. Er werd uitgebreid ingegaan op de vraag wat ondernemers zelf kunnen doen om hun plek op de markt veilig te stellen. Want die mogelijkheden zijn er zeker. Bovendien moet men niet vergeten dat veel gemeenten hun markt koesteren, zeker de kleinere gemeenten. Want nu de detailhandel op veel plekken hun winkels sluiten is de markt voor veel gemeenten steeds meer een belangrijke plek waar inwoners hun wekelijkse boodschappen kunnen doen. En dat is cruciaal voor de leefbaarheid.

De Jonge Markt

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Joost Roede van het bureau Senseworld. Hij ging in op de vraag hoe de markt jong publiek aan zich kan binden en kwam met interessante ideeën en voorstellen. Voor een deel van de toehoorders was dit niets nieuws maar voor een groot deel van de toehoorders waren de tips interessant. De presentatie van Roede zal binnenkort op de CVAH website worden geplaatst zodat men zijn betoog in alle rust kan nalezen.

Volgend jaar weer

De voorzitter sloot de avond af met de belofte volgend jaar weer vakdagen te houden om dan met z’n allen te kijken wat er in een jaar tijd is gebeurd, in welke gemeenten de vergunningverlening goed verloopt en in welke gemeenten nog onrust en onduidelijkheid is.

Borrel

Nadien bleven de meesten bezoekers nog even naborrelen en was er tijd voor ontspanning. Een bevestiging van de goede sfeer die er op beide avonden was. De bijeenkomsten waren het bezoek zeker waard. Het is absoluut zinvol om als kooplieden eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen en buiten werktijd met elkaar van gedachten te wisselen over het vak van koopman en de markt. Hoe beter wij als beroepsgroep georganiseerd zijn, des te beter zijn wij in staat om onze gemeenschappelijke belangen te beschermen. In tijden als deze, waar de druk op ‘onze’ openbare ruimte groeiende is, is dit zeker nodig. 

 

Ook in Akersloot werd aandachtig geluisterd naar de presentatie over schaarse vergunningen.

 

 

 

Eén van de Vakdagen bezoeken? Dat kan!

We verdienen met z’n allen onze boterham op de markt. Het is dus voor ieder van ons van groot belang dat de markt in Nederland blijft bestaan.

Dat is vandaag de dag al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds meer belanghebbenden maken aanspraak op de openbare ruimte waar sinds jaar en dag de markt wordt gehouden. Door nieuwe wetgeving komt ons eeuwenoude recht om gebruik te maken van de openbare ruimte steeds meer in het gedrang. Hoe bieden wij die nieuwe bedreigingen het hoofd? Hoe laten wij als beroepsgroep onze stem horen en hoe verdedigen wij onze belangen?

De CVAH toert in oktober door het land om dit met jullie te bespreken. Luister naar wat collega’s te vertellen hebben en praat zelf mee over de toekomst van de markt. Want dit gaat ons allemaal aan. Schrijf je dus in op een van de zes bijeenkomsten en zorg dat je er bent. Want de markt, dat zijn wij! sfeer die de avond had. De bijeenkomst was het bezoek zeker waard. Vanavond start de tweede bijeenkomst in Nieuwerkerk aan de IJssel. Hiervoor hebben zich meer dan 100 kooplieden aangemeld. Hebt u zich nog niet aangemeld maar wilt u ook komen op een van de avonden? Meld u zich dan alsnog aan.