Hoe houd je je staande in tijden van voortdurende verandering?

Retail verandert enorm snel. Dit zorgt ervoor dat ‘oude’ bedrijfsmodellen in een rap tempo verdwijnen. De V&D’s van deze wereld vallen om, of zijn al omgevallen. Ook de markt verandert razendsnel. Hoe toekomstbestendig is jouw bedrijfsmodel?
En wat doe je als je ziet dat wat je deed niet meer werkt? Ga je meebewegen met de ‘nieuwe’ tijd? Of blijf je bij je bestaande ooit succesvolle bedrijfsmodel?

Bekijk hier hoe Joop Sjouwerman het aan heeft gepakt. 👍 Dankzij zijn – uit nood geboren – manier van ondernemen kan hij groente en fruit aanbieden voor gemiddeld 30% goedkoper dan de supermarkten. En dat trekt volk…

 

Extra voorlichtingsavond schaarse vergunningen Bunschoten-Spakenburg

Er komt een extra vakavond over schaarse vergunningen, speciaal bedoeld voor alle ondernemers van ‘t Stoepje en de vishandelaren in Bunschoten-Spakenburg. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op maandag 4 november in restaurant Twizst, de Kronkels 12, 3752 LM Bunschoten.

De zaal is open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Eind 21.00 uur, daarna is er een informele voortzetting onder het genot van een hapje en een drankje.

Secretaris Martie Bleeker en juridisch medewerker Aygül Sen verzorgden
de afgelopen maand de presentaties over schaarse vergunningen. 

Voorzittersdag 18 november in Harderwijk

Het is inmiddels een gekoesterde traditie binnen de CVAH: de Voorzittersdag. Op deze dag komen afdelingsbestuurders bijeen om te praten over de koers van de vereniging en actuele zaken die de gemoederen bezig houden. Dit jaar zal het centraal bestuur verslag doen van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de vakavonden van afgelopen maand.

schaarse vergunningen

Tijdens deze vakavonden is het onderwerp schaarse vergunningen uitgebreid behandeld en vanuit de zaal kwamen veel opmerkingen, ideeën en wensen van leden. Deze zijn door het centraal bestuur verzameld en zullen op de voorzittersdag worden besproken met de regionale afdelingsbestuurders.

structuurverandering & opvolging

Een ander belangrijk punt wat moet worden besproken is de mogelijke structuurverandering binnen de vereniging. Zoals bekend heeft de vereniging net als andere verenigingen te maken met een gestage terugloop van leden. Deels komt dat door de vergrijzing, deels omdat het een gevolg is van de individualisering van de samenleving. De gevolgen hiervan zijn groot voor de CVAH en noopt het bestuur om te kijken naar nieuwe structuren die meer aansluiten bij de hedendaagse wensen. In welke vorm kan de CVAH blijven bestaan, zodat wij ons werk – opkomen voor de belangen van de marktondernemer in de breedste zin des woords – ook in de toekomst kunnen voortzetten. We willen de afdelingsbestuurders verschillende modellen voorleggen. Daarnaast zullen nieuwe bestuurders moeten worden aangetrokken om het huidige bestuur in de komende jaren te vervangen.

ALV 2020

Tot slot wil het centraal bestuur de afdelingsbestuurders raadplegen over mogelijke voorstellen voor de ALV in 2020. Zaken die sowieso aan de orde moeten komen zijn de contributieverhoging en de dienstverlening van het juridisch loket.

Aanmelden

Alle afdelingsbestuurders worden van harte uitgenodigd om mee te praten op de Voorzittersdag. Deze wordt gehouden op maandag 18 november in hotel Van der Valk te Harderwijk. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Afdelingsbestuurders worden verzocht zich vooraf aan te melden voor deze middag door een mailtje te sturen naar cvah@cvah.nl

De agenda van de voorzittersdag is als volgt:

 1. Opening
 1. Mededelingen

Terugkoppeling vakdagen

 1. Schaarse Vergunningen

Laatste nieuws over Schaarse Vergunningen

 1. Mogelijke structuurverandering CVAH
 1. Diverse modellen
 2. Discussie opvolging bestuurders
 1. Mogelijke voorstellen ALV 2020
 1. Contributieverhoging
 2. Dienstverlening Juridisch Loket
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

komende week laatste vakdagen in Zwolle en Assen

Deze maand houdt de CVAH in heel het land bijeenkomsten om te praten over schaarse vergunningen. Komende week zijn de laatste twee bijeenkomsten. De opkomst op de voorgaande avonden was bijzonder groot. Een flink aantal kooplieden bezocht een van de bijeenkomsten in het westen en zuiden van het land. Komende week is het midden en noorden van het land aan de beurt. Wie nog geen kans heeft gezien om een van de avonden te bezoeken, meld u aan, want dit zijn de laatste bijeenkomsten waar u kunt luisteren naar en in discussie kunt gaan met secretaris Martie Bleeker, die de laatste twee presentaties over schaarse vergunningen zal verzorgen.

Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door Joost Roede en gaat over de vraag hoe u meer – en vooral jong publiek – naar de markt kunt krijgen. Daarna is er een informele borrel. De afgelopen bijeenkomsten werden goed gewaardeerd en bijna iedereen onderstreept dat het zinvol is om eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen om met elkaar van gedachten te wisselen. Want kooplieden komen zelden bijeen, dat zou best wel eens wat vaker mogen.

Meld u aan voor een van de laatste vakdagen. Aanmelden kan door op de foto te klikken.

Filmopnames op de Haagse Markt voor CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’

Vandaag zijn opnames gemaakt op de Haagse Markt voor de CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’. Janco, werkzaam bij Curved Angels of ook wel bekend als Bianca grote maten, vertelt in de opnames vol enthousiasme waarom hij op de markt is gaan werken.

Collega Luna ondersteunt hem bij de opnames.

Behalve op de markt is eigenaar Bianca ook met Curved Angels actief met een webshop en wordt veel gebruik gemaakt van de sociale media. Janco verdeelt zijn werkzaamheden dan ook met activiteiten voor de markt en de webshop. Zo maakte hij  tussen de opnames door van Bianca zelf een opname voor Facebook met nieuwe items in de collectie. Na het maken van de opnames ging hij gelijk naar het magazijn van Curved Angels om de webshop bestellingen te versturen.

Deze opname is hier te zien op Facebook.

Direct na deze opname ging Bianca gelijk door naar Parijs voor nieuwe inkoop van collecties.

De CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’ omvat op dit moment twee programmaonderdelen:

 • Op zoek naar leerbedrijven

Met de CVAH-wervingsactie voor leerbedrijven roept de CVAH ambulante ondernemers op om zelf hun medewerkers op te leiden. De leerling volgt een opleiding in het mbo en werkt daarnaast bij de marktondernemer op de markt in de praktijk. Dat werkt!

Meer over word leerbedrijf

 • Gastlessen

Met gastlessen en marktbezoeken maakt de CVAH jonge mensen enthousiast voor ons vak. De afgelopen jaren verzorgde de CVAH jaarlijks tientallen gastlessen op scholen in het hele land. Daarmee bereikten we rond de honderden jongeren in het voortgezet en beroepsonderwijs.

De opnames van vandaag zijn de derde in een serie van drie. De resultaten komen in november beschikbaar en zijn vrij te gebruiken voor het werven van nieuw talent voor de ambulante handel.

De opnames van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door de medewerking van Geoffrey Franse en Nel Kames van de Haagse markt, de overige marktondernemers van de Haagse Markt, Bianca van Curved Angels, de overige medewerkers van Curved Angels en Bedrijfsonderdeel Markten van de Gemeente Den Haag.