Veilig op de markt: Gratis scan van uw camerasysteem

Om verdachten van misdrijven snel op te kunnen sporen en te kunnen vervolgen zijn camerabeelden van groot belang. Meer dan 50% van de beelden kan echter niet door de politie (opsporing) en het Openbaar Ministerie (vervolging) worden gebruikt. De beelden zijn te slecht van kwaliteit.

Met de 9 punten voor excellent cameratoezicht van de politie en het OM vergroot je de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging. Verhoog de preventieve kracht van cameratoezicht en gebruik bij aanschaf, installatie en onderhoud van het camerasysteem deze 9 punten!

Marktondernemers kunnen een gratis scan aanvragen om de eigen camerasystemen en -opstellingen te laten controleren door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De scan levert tevens een gratis aanmelding op bij het platform Camera in Beeld, een project van de politie waar ‘Excellent Cameratoezicht’ intensief mee samenwerkt. Wil jij ook een gratis scan om zeker te weten of jouw camera voldoet aan de 9 punten? Stuur dan een mail aan excellent@hetccv.nl.

Meer over Veilig op de markt.

Adverteren doe je natuurlijk op het Prikbord van de CVAH website

Deze maand: 21 nieuwe standplaatsen aangeboden, twee mooie gebruikte verkoopwagens, een verpakkingsmachine, diverse kleine handel, en een handelsonderneming in fournituren, personeel wat werkt zoekt op de markt én personeel gezocht voor op de markt. Tevens wordt een marktmanager gezocht, iets voor u?

Het prikbord van de CVAH, steeds meer kooplieden maken gebruik van deze vraag- en aanbodplek. Logisch, want er staan enkel en alleen markt-gerelateerde advertenties op. En het kost he-le-maal niets. Dus heb je wat aan te bieden, of zoek je iets voor je kraam, check dan altijd even op het CVAH prikbord

 

Net zo makkelijk!

Afgevaardigen Algemene Ledenvergadering bekend

De volgende leden zullen de afdelingen vertegenwoordigen op de algemene ledenvergadering op 11 maart aanstaande:

Afgevaardigden Algemene Ledenvergadering 11 maart 2019:

Afdelingen

Afdeling Amersfoort                            E. Netten en H. Vreekamp

Afdeling Amsterdam                           G. Golsteijn en Mw. L. Wesselius

Afdeling Apeldoorn                             Mw. J. Bonenberg

Afdeling Dordrecht                              G. Laarman en M. Platje

Afdeling Drenthe Midden en Oost    R. de Gier

Afdeling Gouda                                     N. Stolwijk

Afdeling Haaglanden                           Mw. N. Kames-Dame

Afdeling Haarlem                                 M. Kok en A. Weijers

Afdeling Noord Brabant                      P. Dillisse en H. Servers

Afdeling Noord Holland Noord          R. Prins en G. Scholten

Afdeling Overijssel                               G. Voogsgerd en P. Reudink

Afdeling Limburg                                  M. Sauer

Afdeling Zuid Friesland                       Mw. A.E. Beers en J. Krist

Afdeling Ommelanden                        F. van Biessum en Mw. M. Oldenburger

Afdeling Rotterdam                             P. Nijhuis en H. de Mooij

Afdeling Utrecht                                   B. den Hollander en C. den Hollander

Afdeling Veenendaal                           H. Middelhoven W. Rosendaal

Afdeling Zeeland                                  W. Westveer

 

Bezoek ‘De Markt van Morgen’ inspiratiebijeenkomst!

Op maandag 1 en dinsdag 2 april 2019 neemt ‘De Markt van Morgen’ (DMVM) deel aan het VIP Event 2019 in de Expo-Hallen in Houten. Op maandagavond wordt daar de ‘DMVM-Inspiratiebijeenkomst’ gehouden. Aanvang 19.15 uur. Wilt u ook een professioneel aangestuurde markt, meer omzet en meer plezier in uw werk? Dan mag u deze bijeenkomst niet missen. Toegang is gratis, u hoeft geen kaarten te reserveren.

Bruisende en levendige markt

‘De Markt van Morgen’ is een initiatief van de CVAH om markten bedrijfsmatig aan te sturen. Ondernemers organiseren de markt zelf, de gemeente faciliteert hen hier in. Ondernemers en gemeente bepalen zelf hoe dit gebeurt. Ondernemers zijn zo meer betrokken bij de markt en hebben meer grip op de besluitvorming. De huidige tijd vraagt om eigentijdse en bedrijfsmatig aangestuurde markten.

Onze klanten naar de supermarkt? Echt niet!

Bedrijfsmatige aansturing tilt elke markt naar een hoger niveau. Dit is hard nodig, want onze directe concurrenten – de supermarkten en speciaalzaken – zijn zichzelf ook voortdurend aan het verbeteren. Blijven wij als marktondernemers dan lijdzaam toezien hoe onze klanten langzaam worden afgepakt? Zeker niet! De markt kan deze concurrentiestrijd heel goed aan, dus laten we dat dan ook doen! Met slimme tools en een professionele aansturing maken we elke markt succesvol, zorgen we voor meer omzet, en meer bezoekers. Stichting DMVM begeleidde de afgelopen jaren meer dan twintig lokale marktstichtingen naar verzelfstandiging. Het resultaat: bruisende en levendige markten met veel kwaliteit en een veelzijdig aanbod. Meer bezoekers, meer omzet, meer winst voor de ondernemer! Dit is goed voor het imago van de markt, de consument, de stad én de ondernemers. Wie wil dat niet?

Interessant? Mis de inspiratiebijeenkomst van maandag 1 april om 19.15 uur niet en reserveer uw plaats. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk en entree is gratis. Reserveer uw plek via info@dmvm.nl !

Lobby omtrent ‘schaarse vergunningen’ in volle gang

De laatste maanden heeft het bestuur van de CVAH overuren gedraaid om de bedreigingen die van de ‘schaarse vergunningen’ uitgaan onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek. Dit heeft z’n vruchten afgeworpen. Het onderwerp staat nu op de agenda van de Tweede Kamer en tal van politieke partijen hebben de bezwaren van de CVAH aandachtig aangehoord.

De maand maart zal in het teken staan van de laatste gesprekken met de landelijke politiek, met als klapstuk een ontmoeting met staatssecretaris Mevrouw Keizer ( met dank aan collega en partijgenoot Bonenberg van de afdeling Apeldoorn) .
Deze gesprekken moeten de koers gaan aangeven hoe we maximaal invloed kunnen hebben op het kabinetsadvies (door Mona Keizer) aan de Tweede Kamer.