WA-verzekering uit het CVAH-lidmaatschap

Met regelmaat ontvangen wij op het kantoor van de CVAH vragen over de WA verzekering die leden automatisch kregen bij het lidmaatschap. Deze verzekering zit niet langer in het lidmaatschap.

Op het congres in maart is de leden voorgelegd wat we te doen met de verzekering. Reden was de onvrede over de verzekering, omdat deze de afgelopen jaren steeds verder in prijs was gestegen terwijl de dekking steeds verder werd afgeknepen. De dekking van de verzekering was zodoende wel heel erg beperkt wat bijverzekeren noodzakelijk maakte. Bovendien was het eigen risico in de loop der jaren gegroeid naar 1500 euro en waren bak- en braadkramen uitgesloten.

De leden op het congres hebben toen ingestemd om de verzekering uit het basispakket te halen van het lidmaatschap. De CVAH verzekeringsdienst heeft voor de leden echter aantrekkelijke totaal-verzekeringspakketten waarin ook een WA-verzekering is opgenomen. Deze pakketten zijn bij de CVAH verzekeringsdienst te verkrijgen. Informatie hierover kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar: info@cvahverzekeringsdienst.nl. Bellen kan ook tijdens kantooruren naar: 010 – 288 44 11.

Ambachtelijke speciaalzaken in eten, drinken, bloemen en planten dupe afschaffing dividendbelasting en BTW-verhoging

Belangenorganisaties van speciaalzaken in groenten en fruit (ADN), bloemen en planten (VBW), vis (VNV) en de markthandel (CVAH), samen goed voor ca. 20.000 verkooppunten in Nederland, trekken aan de bel over de ernstige effecten van de afschaffing van de dividendbelasting. Volgens deze organisaties worden winkeliers en marktondernemers in groenten en fruit, bloemen en planten, zuivel, brood, vleeswaren, vis en kip, wild en gevogelte geslachtofferd. Zij betalen de rekening van de ca. 2 miljard kostende maatregel om dividendbelasting af te schaffen. Slechts enkele grote bedrijven met buitenlandse investeerders profiteren van deze maatregel. Nut en noodzaak is daarom ook niet aangetoond.

Door deze maatregel gaat in ieder geval de BTW op primaire levensbehoeften van zes naar negen procent, een verhoging van 50%! Uiteindelijk betaalt de consument deze hogere BTW maar deze verhoging heeft ook sterke maatschappelijke gevolgen. Gezonde producten worden eveneens extra belast. Dit staat haaks op het stimuleren van gezonde voeding.

Ook wordt gevreesd voor de negatieve gevolgen voor en het bestaan van deze speciaalzaken in bepaalde gebieden en daardoor daling van de werkgelegenheid en inkrimping van het voorzieningenniveau. Zeker gezien de mogelijkheid dat de kosten van de afschaffing dividendbelasting verder kunnen oplopen zijn de belangenorganisaties bang dat nog meer maatregelen de speciaalzaken zullen treffen.

De belangenorganisaties doen dan ook een beroep op de regering om af te zien van de voorgenomen afschaffing dividendbelasting en BTW-verhoging. De organisaties doen ook een beroep op de leden van de Eerste en Tweede Kamer om de speciaalzaken niet de dupe te laten worden van deze onnodige maatregelen.

De belangenorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen naar aanleiding van een onderzoek van de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW). Volgens het onderzoek leidt de BTW verhoging tot een omzetverlies van 52,4 miljoen euro, ruim 6% van de totaalomzet in bloemen en planten, een werkgelegenheidsverlies van 415 banen, ca. 5% van de werkgelegenheid in de branche bloemen en planten, en ca. 15% van de bloemisten komt in de economische gevarenzone en moet naar verwachting stoppen. Daartegenover staan extra BTW-inkomsten van ruim 21 miljoen euro. In het onderzoek is meegenomen wat de effecten zijn geweest van BTW verhogingen in omringende landen zoals Spanje en Frankrijk op de verkoop van bloemen en planten. En die effecten waren daar fors in negatieve zin.

Einde persbericht

24 augustus 2018

 

Groenteboeren tijd ver vooruit met papieren zakken

 

 


‘Doorgeslagen plastic-fetisjisme in de supermarkt: elk stuk groente apart verpakt in plastic’

De EU wil af van plastic. Groentemannen en markthandelaren zijn en waren hun tijd al ver vooruit. Zij gebruiken al jaren papieren zakken.

Bij AGF-specialist Hemmy van Haren uit Groesbeek zul je geen plasticzakken aantreffen. “Wij hebben altijd al gewerkt met de papieren bruine zakken. Die rolletjes met plastic zakken die bij de supermarkt liggen, zul je bij ons nooit aantreffen. Klanten vinden het wel belangrijk dat we letten op duurzaamheid. Zelf kiezen ze er vaak voor om producten los mee te nemen in de tas. Wanneer ze een tas nodig hebben, kunnen ze er een aanschaffen, maar dat is dan wel een tas van composteerbaar materiaal”, vertelt Hemmy.

Markthandelaar Harry Swinkels uit Aarle-Rixtel gebruikt zowel plastic als papieren zakken. “Een gedeelte doen we met papier maar we gebruiken ook plastic. Plastic is vaak wat steviger. Voor asperges is het bijvoorbeeld beter om deze in plastic te verpakken.”

Goed gevulde spaarrekening? Maak bezwaar!

 

Je verwacht het niet snel, maar ook onder kooplieden zitten puissant rijke collega’s. Voor hen is het volgende bericht wellicht interessant;

De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartax genoemd, blijft bezwaren oproepen. De heffing is relatief hoog ten opzichte van het feitelijk rendement op spaargeld. Staatssecretaris Snel heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing voor het jaar 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Wat betekent dit?

Het bezwaar tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 moet altijd tijdig en individueel worden ingediend. Van meeliften op proefprocedures zonder zelf een bezwaarschift in te dienen, is geen sprake meer.

Het massaal bezwaar heeft betrekking op de (rechts)vraag of de vermogensrendementsheffing 2017 in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, maar zonder dat de schending van de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld, dan wel in strijd is met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM.

Als een belastingplichtige een andere rechtsvraag aan de orde wil stellen, moet hij uiteraard ook tijdig een bezwaarschrift indienen. Dat loopt dan niet mee met de massaal bezwaarprocedure. Dit is bijvoorbeeld het geval als de belastingplichtige van mening is dat in zijn specifieke geval de heffing een individuele en excessieve last vormt die in strijd is met de ‘fair balance’.

Tip: Tijdig indienen van een bezwaarschrift is altijd vereist als u de vermogensrendementsheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 door de rechter wilt laten toetsen.

Markt Zaandam blijft op Rozengracht

De marktkooplieden klaagden steen en been toen ze in juli tijdelijk naar de Vinkenstraat moesten omdat er op de Rozengracht het ‘beachvolleybaltoernooi’ plaatsvond. En dus zullen er blije gezichten zijn als ze horen dat Zaanstad een nieuw onderzoek begint naar het behouden van de markt op de Rozengracht.

Vanwege dit nieuwe onderzoek wordt ook de vergunning ingetrokken voor verplaatsing naar de Vinkenstraat in. De andere locatie vloeide voort uit de bouw van de woontoren op de Rozengracht. Uit de nieuwste inzichten blijkt dat voor de bouw van de woontoren minder ruimte nodig is dan gedacht. Met dit gegeven begint de gemeente een onderzoek om te kijken of de markt tijdens en na de bouw op de Rozengracht kan blijven. Hierover gaat de gemeente in gesprek met de markt en overige betrokken partijen.

De bouw van de woontoren is vertraagd vanwege bezwaren op het bestemmingsplan. Afhankelijk van de uitkomst van dit proces, is de verwachting dat de bouw van de woontoren niet eerder begint dan januari 2019.