Markt Breukelen bestaat 60 jaar!

De warenmarkt in Breukelen bestaat deze maand 60 jaar. Op vrijdag 30 maart 2018 vieren de marktkooplieden dit met elkaar en met hun klanten. Om het feest op te luisteren is een pannenkoekenbakker aanwezig op de markt. Kopers krijgen een bon waarmee ze een gratis pannenkoek kunnen ophalen. 

Wethouder Economische Zaken Linda van Dort: “De weekmarkt is sinds jaar en dag een bekend en belangrijk gegeven in het centrum van Breukelen. Veel markten in den lande leiden een kwijnend bestaan, maar onze markt in Breukelen is springlevend. Marklieden komen hier graag en de inwoners bezoeken de markt trouw. De marktbezoekers komen niet alleen uit Breukelen, de markt heeft ook een regiofunctie voor omliggende plaatsen. Op deze voet gaan wij door naar de 100 jaar!”

(Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Gemeente wil af van organisatie markten in Zierikzee en Renesse

Het eeuwenoude gebruik dat een gemeente de week- en jaarmarkten organiseert, is niet meer van deze tijd en kost te veel geld. En dus wil de gemeente Schouwen-Duiveland de organisatie van de markten overdragen aan de marktondernemers. Burgemeester en wethouders blazen met hun voornemen een vergeten bezuinigingsvoorstel nieuw leven in. Enkele jaren geleden werd al gesproken over het overdragen van de markten in Zierikzee en Renesse aan de marktkooplieden, maar dat onderwerp raakte door andere prioriteiten op de achtergrond.

De ontwikkeling op Schouwen-Duiveland staat niet op zichzelf. Landelijk besteden steeds meer gemeenten hun markten uit aan een organisatie waarin de kooplieden zijn verenigd. Zo’n club is beter in staat in te spelen op wat nodig is voor een aantrekkelijke markt en werkt bovendien goedkoper.

Branchevereniging CVAH adviseert de gemeente in zee te gaan met de stichting Markten en Activiteiten Zeeland. Deze stichting is sinds vorig jaar actief in Veere en de ervaringen zijn direct al ‘bijzonder goed te noemen’, aldus B en W.  De stichting wil de wel goedlopende avondmarkten in Renesse uitbreiden. In juni zijn de financiële gevolgen doorgerekend en volgt definitieve besluitvorming.

Warenmarkten in Rijssen-Holten blij met verzelfstandiging

Op donderdag 22 maart 2018 hebben Albert Reinaardus, voorzitter van de Stichting Warenmarkt Rijssen-Holten en wethouder Bert Tijhof de bruikleenovereenkomst ondertekent. Hiermee is de verzelfstandiging van de drie warenmarkten per 1 april in Rijssen en Holten geregeld. Dit versterkt de positie van de markt en levert hen een bedrijfsmatiger aanpak op.

De marktkooplieden regelen vanaf 1 april zelf de standplaatsindeling en bepalen ook aan wie een standplaats wordt toegewezen. Dit past volledig in het ondernemerschap van de marktkooplieden. Deze verzelfstandiging heeft geen gevolgen voor de markten zelf, alle bestaande standplaatshouders blijven op de markt staan. Hierdoor is de rol van de gemeente beperkt, zij geeft de marktterreinen in bruikleen aan de marktkooplieden.

Wethouder Bert Tijhof: “Op verschillende plaatsen in het land zijn goede resultaten bereikt met het verzelfstandigen van warenmarkten. Ik zie deze stap met vertrouwen tegemoet en wens de Stichting Warenmarkt Rijssen-Holten heel veel succes toe”.

Bron: Gemeente Rijssen-Holten

Nieuwe indeling markt Diemen

De weekmarkt op het Diemerplein heeft sinds vandaag een nieuwe indeling. Een groot deel van de kramen staat naar de horecazaken gericht. Dit moet een gevoel van verbinding en gezelligheid geven. Ondernemers en de gemeente hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de wekelijkse warenmarkt op het Diemerplein aantrekkelijker en gezelliger te maken voor bezoekers.

Wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken: “De markt op het Diemerplein is voor veel inwoners een begrip en een plek om elkaar te ontmoeten. Met de marktkooplieden en de (horeca)ondernemers op het Diemerplein hebben we gekeken hoe de markt en het winkelcentrum elkaar kunnen versterken. Daarbij is ook de nieuwe marktmanager betrokken, die heeft gekeken naar indeling, aanbod en uitstraling van de markt. Zo is ook het idee ontstaan om de kramen andersom te zetten, waardoor er contact komt tussen de marktbezoekers en de horeca. Ik hoop dat naast de vertrouwde bezoekers, ook nieuwe inwoners de weg naar de markt zullen vinden.”

Breed aanbod
De warenmarkt op het Diemerplein kent een breed aanbod in zowel food als non-food. Exotische eetkramen worden afgewisseld met traditionele kramen zoals de visboer en de aardappelboer. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van dames-, heren- en kinderkleding. De markt wordt iedere woensdag gehouden van 9.00 tot 15.00 uur.

Proeven en Ontmoeten: Download rapport over toekomst Ambulante handel

 

Op het afgelopen CVAH congres hield onderzoeker Dirk Jan Droogh van het bureau DTNP een boeiend betoog over zijn onderzoek naar de toekomst van de ambulante handel. De rapporten die zijn geschreven naar aanleiding van dit onderzoek kunt u hier in alle rust teruglezen.